Başarı için hangi sure okunur?

İçindekiler:

  1. Başarı için hangi sure okunur?

Başarı için hangi sure okunur?

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak. – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur.