Türk bayrağının renkleri neyi ifade eder?

İçindekiler:

  1. Türk bayrağının renkleri neyi ifade eder?
  2. Türk bayrağındaki kırmızı renk neyi temsil ediyor?

Türk bayrağının renkleri neyi ifade eder?

Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. İki yeşil yıldız Suriye halkını temsil etmektedir. Rusya: Üç renkten oluşan Rusya bayrağının renkleri Panslavizm renkleri olan mavi , beyaz ve kırmızıdır.Beyaz Tanrı'yı, mavi hükümdarı, kırmızı halkı simgeler.

Türk bayrağındaki kırmızı renk neyi temsil ediyor?

Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Muharebesi'nde gerçekleştiği söylenmektedir.