Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Nedir?

İçindekiler:

  1. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Nedir?
  2. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kimler başvurabilir?
  3. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans kaç yıl?
  4. Tezsiz yüksek lisans ne kadar sürer?
  5. Formasyon yerine ne geldi?
  6. Tezsiz yüksek lisans ile formasyon aynı şey mi?
  7. Birleştirilmiş yüksek lisans nedir?
  8. Tezsiz yüksek lisans kolay mı?
  9. Ömb TZYL kimler alacak?

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Nedir?

diploması verilir. (2) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, en çok üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans ...

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kimler başvurabilir?

(1) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için lisans diplomasına sahip olmak gerekir. ... (2) Başka bir üniversitenin bir lisansüstü programına kayıtlı olanlar Atatürk Öğretmen Akademisi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına yatay geçiş için başvurabilirler.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans kaç yıl?

Madde 8 — Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 3 (üç) yarıyıldır. Başarısızlık hâlinde öğrenciye 3 (üç) yarıyıl ek süre verilir.

Tezsiz yüksek lisans ne kadar sürer?

Tezsiz yüksek lisans eğitim süresi ise 2 yarıyıldır, yani 1 yıl sürer.

Formasyon yerine ne geldi?

MEB, pedagojik formasyon programının yerine Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programının getirildiğini duyurdu.

Tezsiz yüksek lisans ile formasyon aynı şey mi?

2020 yılına kadar Eğitim Fakülteleri dışında Fen-Edebiyat Fakülteleri mezunları da pedagojik formasyon sertifikası ile öğretmen olmaya hak kazanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl bu durum ortadan kalktı ve tezsiz yüksek lisans şeklinde formasyon eğitimi verileceği duyuruldu.

Birleştirilmiş yüksek lisans nedir?

a) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı; ... En çok iki yarıyıla eş değer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans kolay mı?

Tezsiz yüksek lisans pratiktir. Kısa sürede biter. Çoğu üniversitede 2 yarıyılda veya en çok 3 yarıyılda bitmektedir. Tezsiz yüksek lisansın bir diğer avantajı da dersleri akşam saatlarinde yapıldığı için iş hayatınızla birlikte sürdürmenin mümkün olmasıdır.

Ömb TZYL kimler alacak?

Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak' dedi. Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik kadrolarında görev alabilmeleri için bitirmeleri gereken bir program olan pedagojik formasyon hakkında yeni düzenleme yapıldı.