Kesir sayısı nasıl yazılır?

İçindekiler:

 1. Kesir sayısı nasıl yazılır?
 2. Kesir sayısına kısaca kesir denir mi?
 3. Pay ne anlama geliyor?
 4. Kesir nedir ilkokul?
 5. Ondalık kesir ne demek?
 6. Ondalık nasıl okunur?
 7. Ondalık gösterimi nasıl yapılır?
 8. Ondalık kesir nasıl?
 9. Ondalık kesir nasıl okunur?
 10. %0.01 nasıl okunur?
 11. 0.025 nasıl okunur?
 12. Ondalık kısım neresi?
 13. 0 25 kesir olarak nasıl yazılır?
 14. Ondalık gösterim nedir Eodev?
 15. 0 25 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?
 16. 0 02 kesir olarak nasıl yazılır?
 17. 0 4 kesir olarak nasıl yazılır?
 18. 3 789 kesir olarak nasıl yazılır?
 19. 0 45 kesir olarak nasıl yazılır?
 20. 0 15 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?
 21. Devirli ondalık kesirler rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?
 22. 1 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimi nedir?
 23. Ondalık gösterimi rasyonel sayıya nasıl çevrilir?
 24. Rasyonel sayıları nasıl tam sayıya çevirme?
 25. Ondalık sayıya nasıl çevrilir?
 26. Devirliler nasıl yazılır?

Kesir sayısı nasıl yazılır?

Kesirlerin gösterimi ; A / B şeklindedir. Pay: Kesir çizgisinin üstüne yazılır....Başka örnekler:

 1. Dokuzda iki kesrinin yazılışı nasıldır? Dokuzda iki kesri >> 2/9 olur.
 2. Otuz ikide yirmi beş kesrinin yazılışı nasıldır? Otuz ikide yirmi beş kesri >> 25/32 olur.
 3. Yedide dört kesrinin yazılışı nasıldır?

Kesir sayısına kısaca kesir denir mi?

Doğrulanmış Cevap. şeklinde yazılabilen sayılara Kesir denir. Kesir sayıları : Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri, ve bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları denir.

Pay ne anlama geliyor?

Pay: Kesir çizgisinin üzerine yazılan sayıdır. Eş parçalara ayrılan bütünün içinden kaç tanesinin alındığını gösterir.

Kesir nedir ilkokul?

Öncelikle matematik dersi için kesir ne demek bununla başlayalım. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya birkaçı kesir olarak bilinmektedir.

Ondalık kesir ne demek?

Paydası 10 veya 100 olan kesirlere ondalık kesir denir. Ondalık kesirler kesir şeklinde yazılabileceği gibi virgül kullanılarak da yazılabilir.

Ondalık nasıl okunur?

Ondalık gösterim okunurken, önce tam kısım söylenir. Tam kısım 0 olsa dahi okunmalıdır. Daha sonra “TAM” denilip, virgülden sonraki kısım okunur. Virgülden sonraki kısmın okunuşu virgülün sağında kaç rakam olduğuna bağlıdır.

Ondalık gösterimi nasıl yapılır?

Kesirleri Ondalık Gösterim Üzerinden İfade Etmenin Yolu Payd ve 1000 olan kesirler ondalık gösterim şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu doğrultuda kullanın virgül tam kısım ve ondalık kısmı birbirinden ayırır. Şimdi buna bir örnek verelim ve anlamaya çalışalım. Örnek: Mesela 5,75 sayısına ele alalım.

Ondalık kesir nasıl?

a bir tam sayı ve n bir sayma sayısı ise biçimindeki rasyonel sayılara ondalıklı kesir denir. Burada a ya tam kısmı, bcd ye de kesir kısmı denir. Her doğal sayının ondalık kesir kısmı sıfırdır. ... 3. Bölme : Ondalık kesirlerin bölme işlemi yapılırken, bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 un kuvveti ile çarpılır.

Ondalık kesir nasıl okunur?

Ondalık Gösterimler Nasıl Okunur? Ondalık gösterimlerde okunuşlar şu şekilde olmaktadır. Virgülden önceki sayı okunur ve arkasından tam sözcüğü söylenir. Sonrasında ondalık kısımda bulunan sayının en küçük basamağının ismi ile ondalık kısımdaki sayının ismi okunur.

%0.01 nasıl okunur?

ʕ ꈍᴥꈍʔSıfır tam onda bir şeklinde okunur.

0.025 nasıl okunur?

sıfır tam binde yirmi beş kilometrekare diye okunur.

Ondalık kısım neresi?

Virgüllü bir sayıda virgülün sağ tarafında kalan kısma ondalık kısım denir. Virgülün sol tarafında kalan kısma ise tam kısım denir.

0 25 kesir olarak nasıl yazılır?

0,25 => 25/100 demektir. Paydası 100 olduğu için zaten ondalık kesirdir. 25/100 (25 ile sadeleştirirsek ) => 1/4 de olur.

Ondalık gösterim nedir Eodev?

Ondalık gösterimler, tam olmayan sayıları daha kolay , pratik olarak göstermemizi sağlar , Örneğin kesir gösterimi de tam olmayan sayıları göstermemizi sağlar ancak , virgüllü gösterim günlük hayatta daha yaygın kullanılır. Yani tek fark gösterme şeklidir , ikisi de aynı değeri ifade eder.

0 25 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?

Cevap: 25/100'dür. Kolay gelsin. Okunuşu sıfır tam yüzde yirmi beş olduğu için yazımıda okunuş şekli ile kesirli olarak yazılır.

0 02 kesir olarak nasıl yazılır?

CEVAP : 2 / 100 olur. En sade hali ise 1 / 50 dir.

0 4 kesir olarak nasıl yazılır?

Cevap 4/10'dur.

 1. 0,4 kesrinin ondalık olarak yazımı isteniyor.
 2. Virgülün solunda 0 1 tane var bu yüzden bizim burada anlamamız gereken şey paydanın 10 olduğudur.
 3. Bir sayıyı 10'a böldüğümüzde cevap bir sayı dediğim için "x" olarak ele alalım.
 4. 0,x olur.
 5. Eğer bu sayı 10'a değilde 100'e bölünseydi 0,0x şeklinde yazardık.

3 789 kesir olarak nasıl yazılır?

3,789 Okunuşu :" Üç tam binde yedi yüz seksen dokuz "dur. 3 tam,789 kesir kısmıdır.O halde kesirli hali : 3789/1000 olur.

0 45 kesir olarak nasıl yazılır?

5 birler basamaği,4 onlar basamağı ve 0 ise yüzler basamağıdır. O halde kesirle ifadesi 0 tam,45 ise kesir kismidir. 45 / 100 şeklinde yazılır. Başarılar.

0 15 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?

0,15 sayısını okuma şeklimize göre rasyonel sayıya çevirebiliriz. 0,15= 0 tam yüzde 15 şeklinde okunur.

Devirli ondalık kesirler rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?

Kısa Yöntemi

 1. Sayıyı virgülsüz olarak düşünerek sayıyı aynen yaz,
 2. Devretmeyen kısım ( üzerinden çizgi işareti olmayan kısım ) çıkar,
 3. Bu sonucu paya yaz.
 4. Payda için; virgülden sonra devreden rakam sayıyısı kadar 9 ekle, virgülden sonra devretmeyen rakam sayısı kadar 0 ekle.

1 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimi nedir?

0,25 olarak gösterilir.

Ondalık gösterimi rasyonel sayıya nasıl çevrilir?

Ondalık sayırasyonel sayıya çevirirken; - Tam kısmı varsa yazılır. - Paydası 10'un kuvveti olarak yazılır. - Virgülden sonraki sayı da paya yazılır.

Rasyonel sayıları nasıl tam sayıya çevirme?

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürmek için bileşik kesrin payını, paydasına böleriz.

 1. Bulduğumuz bölüm, tam sayılı kesrin tam kısmını verir. ( TAM KISIM = BÖLÜM)
 2. Bölme işleminden kalan, tam sayılı kesrin payına eşittir. ( PAY = KALAN)
 3. Bölen ise tam sayılı kesrin paydasına eşittir. ( PAYDA = BÖLEN)

Ondalık sayıya nasıl çevrilir?

Bir kesri ondalığa dönüştürmenin en kolay yolu kesri bir bölme problemi gibi okumaktır; üstteki sayı alttaki sayıya bölünüyor. Örneğin; 2/3 kesri 2 bölü 3 olarak da belirtilebilir.

Devirliler nasıl yazılır?

Devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara dönüştürme 1) Virgül ve devir çizgisi dikkate alınmadan okunan sayıdan, üzerinde devir çizgisi olmayan sayı çıkarılır ve paya yazılır. 2) Paydaya ise virgülden sonraki devreden basamak sayısı kadar 9 yazılır ve yanına devretmeyen sayı kadar sıfır yazılır.