Kağnı gibi gitmek ne demek?

İçindekiler:

 1. Kağnı gibi gitmek ne demek?
 2. Sevgi sözcüğü Türkçe mi?
 3. Gram Türkçe kökenli mi?
 4. Sabah Türkçe kelime mi?
 5. Kral Türkçe kökenli mi?
 6. Insaf Türkçe kökenli mi?
 7. Spor Türkçe kökenli mi?
 8. Fayda Türkçe kökenli mi?
 9. Fırın Türkçe kökenli mi?
 10. Fısıltı Türkçe kökenli mi?
 11. Fosfor Türkçe kökenli mi?
 12. Fosfor nedir ne işe yarar?
 13. Argoda Fosforlu ne demek?
 14. Fosforlu nun anlamı nedir?
 15. Liboş ne demek TDK?
 16. Argoda babuş ne demek?
 17. Argoda tırnaksız nedir?
 18. Çakmak ne demek argo?
 19. Zamazingo nedir TDK?
 20. Velet argo mu?
 21. Velet hangi dil?
 22. Velet yaşı kaç?
 23. Veled Arapça ne demek?
 24. Veledi zina ne demek?
 25. Evlad ne demek?
 26. Türk Dil Kurumu Veled ne demek?

Kağnı gibi gitmek ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Çok yavaş gitmek.

Sevgi sözcüğü Türkçe mi?

Türkçe "sev-" fiilinden türeme kelimeler: -sevecen -sevimli -sevgi -sevinç -seviş-(mek) -sevici -sevgili -sevi Ayrıca "sevda" da bu kökten değil, sevda Arapça bir kelime.

Gram Türkçe kökenli mi?

gram kelime kökeni Fransızca gramme "ağırlık ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. ... Bu sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω "(sivri uçla) çizmek, yazmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.

Sabah Türkçe kelime mi?

Arapça ṣbḥ kökünden gelen ṣabāḥ صباح "gün doğumu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabuḥa صبح "ışıdı, aydınlandı, ışık saçtı" fiilinin masdarıdır.

Kral Türkçe kökenli mi?

Kral kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Kral, Sırpça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Insaf Türkçe kökenli mi?

Insaf kelimesi Türkçe'de "ılımlılık, merhamet" anlamına gelir. Arapça nṣf kökünden gelen inṣāf إنصاف z "ılımlılık, merhamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça niṣf نصف z "yarım" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nısıf maddesine bakınız.

Spor Türkçe kökenli mi?

"Spor" kelimesi Türkçeye, Fransızcada da aynı anlamı taşıyan sport kelimesinden geçmiştir.

Fayda Türkçe kökenli mi?

Fayda kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Fayda, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Fırın Türkçe kökenli mi?

Fırın kelimesi Rumca kökenlidir. - Pastacı fırını. - Elektrik fırını.

Fısıltı Türkçe kökenli mi?

Fransızca soufflé "1. üflenti, fısıltı, 2. çırpılmış yumurta akıyla kabartılmış tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca souffler "üflemek, fısıldamak" fiilinden türetilmiştir. ... Latince fiil Latince aynı anlama gelen flare, flat- fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

Fosfor Türkçe kökenli mi?

Fosfor, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir. - Fosfor, hafif bir sürtüşme ile alev alev yanmaya başlar.

Fosfor nedir ne işe yarar?

Fosfor ne işe yarar? Fosforun ana işlevi güçlü kemikler ve dişler oluşturmaktır. Hücrelerin ve dokuların büyümesi, bakımı, onarımı için gereklidir; vücudun sıvılarını dengeleyen bir elektrolit görevi görür.

Argoda Fosforlu ne demek?

1. Birleşiminde fosfor olan. 2. argo. Gösterişli, göz alıcı.

Fosforlu nun anlamı nedir?

fosforlu anlamı Işıklı, parlak: "Beyoğlu, karanlık içinde fosforlu bir kaya gibi pırıl pırıl yanıyordu." -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. mec. Alımlı, gösterişli.

Liboş ne demek TDK?

a. argo Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mübah gören kimse. liboş, 5 karakter ile yazılır.

Argoda babuş ne demek?

babuş anlamı Genellikle erkek çocuklarına söylenen ve sevgi ifade eden delikanlı anlamında bir söz.

Argoda tırnaksız nedir?

Örneğin “bademşekeri”: tabanca kurşunu; “acıbadem”: kurnaz; “bitli”: parasız; “uyuzlanmak”: kuşkulanmak; “tırnaksız”: güçsüz ve namert, ayrıca erkek- lik organı; “beyaz”: eroin; “mandagözü”: eski nikel 25 kuruşluk; “ustura”: keskin içki; “tahtalı köy”: mezarlık; “tozunu almak”: dövmek; “dumancı”: az para ile çok ...

Çakmak ne demek argo?

Tokat, yumruk vurmak. Farkına varmak, sezinlemek, çakozlamak. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak. (argo) Sınavda başarı gösterememek.

Zamazingo nedir TDK?

a. argo 1. Zımbırtı. 2. Metres.

Velet argo mu?

Velet dilimize Arapçadan geçen kelimelerden bir tanesi olarak kullanımı oldukça yaygın olan bir kelimedir. Birçok kişi duyduğu bu kelimenin anlamını bilmemektedir. Velet kelimesi çocukları azarlarken kullanılan bir söz iken aynı zamanda kelime anlamı olarak da çocuk anlamına gelmektedir.

Velet hangi dil?

Aramice/Süryanice yalədā, Akatça walādu (doğurma), İbranice yeled (çocuk).

Velet yaşı kaç?

1991 yılının Mart ayında dünyaya gelen Talip Gören (Velet), aslen Kahramanmaraş Elbistan doğumludur. Burcu, Koç'tur. Doğduktan kısa bir süre sonra henüz 1 yaşında iken ailesi ile birlikte İngiltere'ye göç etmiştir. İngiltere Londra'da yetişmiş ve büyümüştür.

Veled Arapça ne demek?

veled ~ ولد veled-i benât ::: huk. kız çocukların erkek ve kız çocukları. ... veled-i gayr-i meşru,imâder-bî-hatâ,izina ::: nikâhsız evlenmeden dünyâya gelen çocuk. Bilâ-veled : evlât bırakmadan, evlâtsız olarak. Ümm-i veled : sahibinden azâdedilmeden çocuğu olan câriye.

Veledi zina ne demek?

veledizina ne demek? Veled-i zina. Piç, evlilik dışı doğan çocuk.

Evlad ne demek?

evlâd ~ اولاد evlâd ::: (a. i. veled'in c.) : 1) çocuklar. 2) sülâle, nesil. evlâd-ı bütün ::: huk. bir kimsenin kız çocuklarının erkek ve kız çocukları.

Türk Dil Kurumu Veled ne demek?

Velet (i. ) Çocuk: “ Bilâ-veled: Çocuksuz.” Verdi hod rûha dahi hubb-i veled / Ola tâ kim bu teselsül mümted (Enderunlu Fâzıl).