Sekant neye eşittir?

İçindekiler:

 1. Sekant neye eşittir?
 2. SEC hangi bölgede pozitif?
 3. Cosec hangi değerler arasında?
 4. Tan neye esit?
 5. Sinüs ne manaya gelir?
 6. Tan değeri nedir?
 7. Tan 180 kaça eşittir?
 8. Cos120 neye eşit?
 9. Sin 270 kaç?
 10. Tan 90 kaça eşit?
 11. Cos 90 nasıl bulunur?

Sekant neye eşittir?

Sekant, trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. sec veya sc olarak ifade edilebilir. Sonuç olarak bir dik üçgende, hipotenüs'ün komşu dik kenara oranına sekant denir.

SEC hangi bölgede pozitif?

sec200 => bölge olarak 3. bölgededir. sec200 => negatiftir. cosec160 => bölge olarak 2. bölgededir. cosec160 => pozitiftir.

Cosec hangi değerler arasında?

Sinüs ve Kosinüs fonksiyonları Bu işlevin tanım aralığı [-1,1] dir. Yani, sinüs fonksiyonunun değeri -1'den küçük 1'den büyük olamaz. 2. f(x) = cos(x) işlevi dik üçgende Komşu dik kenarın hipotenüse oranıdır. Koordinat düzleminde "x" ekseni olarak tabir edilir.

Tan neye esit?

Birim çember üzerinde, orijinden geçen bir doğrunun x ekseniyle arasındaki, saat yönünün tersine doğru açının tanjant değeri, bu doğrunun tanjant ekseniyle kesiştiği noktanın y değerine (ordinatına) eşittir. 180'e bölümünden kalan 90 olan açılar da belirsiz (tanımsız) olur.

Sinüs ne manaya gelir?

Sinüs Nedir? Şekildeki gibi bir üçgende A açısının karşısındaki kenarın uzunluğunun hipotenüs adı verilen kenarın uzunluğuna oranı ile elde edilen bir değerdir. Sinüs, kısaca Sin şeklinde ifade edilir. Bulunan bu değere A açısının sinüsü denir ve Sin(A) şeklinde gösterilir. şeklinde ifade edilir.

Tan değeri nedir?

TAN (Total Acid Number - Toplam Asit Sayısı) değeri, yağın bir mililitresindeki asidi nötralize edecek alkalen madde potasyum hidroksit (KOH) miktarının gram olarak ifadesidir. TBN değeri, rezerv alkaleni gösterdiği için kullanımda sürekli düşer. Laboratuvarımızda bu analizler ototmatik titratörle yapılmaktadır.

Tan 180 kaça eşittir?

Doğrulanmış Cevap Merhaba. cos 180 = -1 dir.

Cos120 neye eşit?

Cevabımız - ½ olacaktır.

Sin 270 kaç?

Sin 120 = √3/2 eşitliği olur. Sin 180 = 0 eşitliği olur. Sin 270 = -1 eşitliği olur.

Tan 90 kaça eşit?

Tan 90 = Sin 90 / Cos 90 dır. Burada Cos 90 = 0 olduğu için Tan 90 Tanımsız olacaktır. Cot 90 = Cos 90 / Sin 90 dır. Burada 0 / 1 olduğu için Cot 90 = 0 olacaktır.

Cos 90 nasıl bulunur?

 1. Cevap:
 2. Cos 90 = 0' dır.
 3. Trigonometrik değerleri (sin, cos, tan, cot) bulurken birim çemberden yararlanırız.
 4. Birim çember bir koordinat sistemi üzerinde merkezi (0,0) olan 1 birim yarıçaplı çembere verilen isimdir.
 5. Koordinat sisteminde çizilen birim çember üzerinde x apsis ve y ordinattır.