Büyük harfler nerede yazılır?

İçindekiler:

 1. Büyük harfler nerede yazılır?
 2. Abi abla gibi sözcükler nasıl yazılır?
 3. Büyük Harfler Nerelerde Kullanılır Eodev?
 4. Tülay ablam nasıl yazılır?
 5. Teyze amca nasıl yazılır TDK?
 6. Ahmet ağabey nasıl yazılır?
 7. Ağabey abi diye yazılır mı?
 8. Ali abi nasıl yazılır?
 9. Ayşe hala nasıl yazılır?
 10. Teyze hala nasıl yazılır?
 11. Ayşe hocam nasıl yazılır TDK?
 12. Dayım eki nasıl yazılır?
 13. Den dan eki nasıl yazılır?
 14. Cim eki nasıl yazılır?
 15. Lı eki nasıl yazılır?
 16. In eki nasıl yazılır?
 17. Dil adlarına gelen ekler ayrılır mı?
 18. Özel isimlere gelen nin eki nasıl yazılır?
 19. Özel isimlere gelen de da eki ayrılır mı?

Büyük harfler nerede yazılır?

A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur: Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Abi abla gibi sözcükler nasıl yazılır?

Abi,abla,dayı,amca gibi kelimeler akrabalık bildiren kelimelerdir. Bu kelimeleri bizler karşımızdaki kişiye saygı hususunda kullanırız. Akrabalık bildiren kelimeler cümle içerisinde küçük harfle yazılır. Bu bir kuraldır.

Büyük Harfler Nerelerde Kullanılır Eodev?

Cevap

 • CÜMLELERİN İLK KELİMELİNİN BAŞLARINDA KULLANILIR.
 • ŞİİRLERDE DİZELERİN İLK SÖZCÜĞÜ BÜYÜK HARFLE BAŞLAR.
 • ÖZEL ADLARIN:(İSİMLERİN)BAŞINDA KULLANILIR.
 • ÖZEL İSİMLE KULLANILAN LAKAP VE UNVANLARDA KULLANILIR.
 • TARİH BELİRTİRKEN KULLANILAN AY GÜN ADLARINDA KULLANILIR.
 • BAYRAM KULLANILAN GÜN ADLARINDA KULLANILIR.

Tülay ablam nasıl yazılır?

TDK ise bu konuda iki ayrı kural koyuyor: 1) Lakap ve unvan durumunda olan akrabalık adları büyük harfle yazılır: Nene Hatun, Gül Baba... 2) Bunlar dışındaki akrabalık adları küçük harfle yazılır: Tülay abla, Ayşe teyzemin...

Teyze amca nasıl yazılır TDK?

Kişi adlarından sonra gelen akrabalık adlarının ilk harfi, kelime gerçek bir akrabayı ifade etmese de küçük harfle yazılmalıdır.

Ahmet ağabey nasıl yazılır?

Doğru kullanımı ağabey şeklinde olmalıdır.

Ağabey abi diye yazılır mı?

Yani "ağabey" yazmak da "abi" yazmak da doğrudur. Artık her ikisi de TDK tarafından kabul görmektedir.

Ali abi nasıl yazılır?

Bu kelimenin doğru kullanımı ağabey şeklinde olmalıdır.

Ayşe hala nasıl yazılır?

Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde lakap yerine kullanıldığı için büyük harfle başlar: Nene Hatun, Dayı Kemal, Hala Sultan... Abla, ağabey, dayı, enişte, teyze gibi sözcükler küçük harfle yazılır: Pervin teyze, Ayşe nine, Alper dayı, Özgür dayı, Değer amca, Cem enişte...

Teyze hala nasıl yazılır?

TDK'nin bu konu ile ilgili açıklaması: Akrabalık adları bu gibi örneklerde büyük harfle yazıldığı için gelen iyelik eki kesme işareti ile ayrılır: Adile Hala'nın vb. Bilgilerinizi rica ederim.

Ayşe hocam nasıl yazılır TDK?

CEVAP: Evet, Ayşe Hoca olarak yazılır.

Dayım eki nasıl yazılır?

Diğer özel isimler de bulunma hal eki olan bir çeşit çekim eki aldıkları için onların yazımı da bir önceki örnekle benzer olacaktır. Doğru yazımlarını gösterecek olursak: - Ordu'daydık. - Trabzon'dayım.

Den dan eki nasıl yazılır?

Örn: TDK'dan, Ali'den, Veli'den "-de" ekinin yazımı kapsamında bu ekin bağlaç veya ek olduğu tahlil edilmelidir. Bu kapsamda bağlaç durumunda olan "-de/-da" ayrı yazılırken, ek halinde bulunan "-de/-da" ise kelime ile birleşik halde yazılmaktadır. Örn: Veli de bizimle geldi. Örn: Veli'de kaldılar.

Cim eki nasıl yazılır?

gibi ifadeler günlük konuşma dilinde "-cim" diye telaffuz edilse da aslında "-ciğim"/"-cığım" şeklindedir ve TDK kurallarına göre öyle yazmak gerekir. Zira bu ifadeler -cik ekinin iyelik eki almış halinden başka bir şey değildir.

Lı eki nasıl yazılır?

Buraya kadar her şey doğru. Ancak, -, -li, lık, -lik, -cı, -ci gibi ekler birer yapım eki olup; özel isme getirilince kesme işareti ile ayrılmazlar. Özel isimlere gelen ve kesme işareti ile ayrılan ekler sadece çekim ekleridir.

In eki nasıl yazılır?

Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. Dolayısıyla bu eklerden sonra gelen diğer ekler de ayrılmaz....İyelik ekleri ise

 1. Tekil : +ım / +im / +um / +um.
 2. Tekil : +ın / +in / +un / +ün.
 3. Tekil : +sı / +si / + su / +sü / +ı / +i / +u / +ü

Dil adlarına gelen ekler ayrılır mı?

Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmadığı için dil adlarını kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Yanlış: İngilizce'nin inceliklerine bütünüyle hakim çevirmenler arıyoruz.

Özel isimlere gelen nin eki nasıl yazılır?

ile, ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer: arkadaşı-y-la (arkadaşı ile), çevre-y-le (çevre ile), sürü-y-le (sürü ile), yapı-y-la (yapı ile) vb. Bize kalırsa, özel isimlere gelen "ile" sözcüğü kesme işaretiyle ayrılmalı.

Özel isimlere gelen de da eki ayrılır mı?

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.