Deyiminin anlamı nedir?

İçindekiler:

 1. Deyiminin anlamı nedir?
 2. Dökülmek ne demek?
 3. Ayak basmak ne demek?
 4. Umrunda olmak ne demek?
 5. Patavatsız ne anlama geliyor?
 6. Densiz ne anlama geliyor?
 7. Pervasız ne anlama gelir?
 8. Pervasız yapım kimin?
 9. Eli silah tutan deyiminin anlamı nedir?
 10. Zıplamak ne demek?
 11. Hoplamak zıplamak ne demek?

Deyiminin anlamı nedir?

Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar.

Dökülmek ne demek?

Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak.

Ayak basmak ne demek?

Bir yere varmak, ulaşmak. Bu bahçeye ayak bastığım andan beri toprağın iyiliğini kendimde hissediyordum. Köy evinin içine ayak basar basmaz, elbette bir saman ve hafif tezek kokusu duyulur.

Umrunda olmak ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Değer vermek, önemsemek.

Patavatsız ne anlama geliyor?

sıf. ve i. (Patavat'ın kökü belli değildir) Sözünün uygun düşüp düşmeyeceğini, nereye varacağını düşünmeden konuşan, önünü sonunu düşünmeden aklına estiği gibi söz söyleyen veya davranan (kimse): Çünkü Mefharet'in patavatsız fevrî haraketleriyle ince muvâzeneleri bozmasından korkuyorum (Peyâmi Safâ).

Densiz ne anlama geliyor?

1. Hareketleri ve sözleri ölçüsüz olan, yersiz ve yakışıksız davranan, münâsebetsiz (kimse): Yoldaş olma yolun bilmez yolsuza / Komşu olma sözün bilmez densize (Karacaoğlan). Evlât bu, ne kadar densiz olursa olsun vazgeçilmiyor (Fahri Celâl).

Pervasız ne anlama gelir?

Pervasız TDK Anlamı Herhangi bir kimse için korkusuz, çekinmez ve sakınmaz anlamları TDK 'da ye alıyor. Zarf tümleci için pervasız kelimesinin TDK anlamları ise korkmadan, sakınmadan ve çekinmeden olarak geçmektedir.

Pervasız yapım kimin?

Pervasız Yapım, 2014 yılında İlker Ayrık, Serhat Sarı ve M. Serdar Fırat tarafından kuruldu.

Eli silah tutan deyiminin anlamı nedir?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Silah kullanabilmek. "Eli silah tutan her kişiyi cepheye yolladılar." "Kasabayı savunacak, eli silah tutan adam bulmakta zorlanıyorduk."

Zıplamak ne demek?

zıplamak anlamı (nsz) 1. Bir yere çarpıp yukarı fırlamak: "İhtiyar profesörün elinde tuttuğu silindir, canlı bir mahluk gibi zıpladı." -F. R. Atay.

Hoplamak zıplamak ne demek?

(parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme, fırlama.