adplus-dvertising

Işaretleri nerelerde kullanılır?

İçindekiler:

 1. Işaretleri nerelerde kullanılır?
 2. Ünlem işaretleri nerelerde kullanılır?
 3. Tarihlerin yazılışında gün ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için ne konur?
 4. Adres ve tarih yazarken hangi noktalama işareti kullanılır?
 5. Aktarılan söz yada yazıdan önce ne kullanılır?
 6. Konuşma çizgisi nerelerde kullanılır örnek cümleler?
 7. Konuşma çizgisi paragraf sayılır mı?
 8. Heceleri göstermek için ne kullanılır?
 9. Kısa çizgi nerelerde kullanılır örnek cümleler?
 10. Ikilemelerde kısa çizgi kullanılır mı?

Işaretleri nerelerde kullanılır?

 • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: ...
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: ...
 • Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur: ...
 • Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

Ünlem işaretleri nerelerde kullanılır?

Ünlem işareti cümlede birçok görevde kullanılan bir noktalama işaretidir: Sevinç, kıvanç, acı, korku, heyecan, endişe, şaşma gibi duyguları bildiren cümlelerin sonuna eklenmektedir. Uyarı sözleri, seslenme ve hitap bildiren sözlerden sonra kullanılmaktadır.

Tarihlerin yazılışında gün ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için ne konur?

Açıklama: Merhaba öncelikle bu noktalama işaretlerine örnekler verelim. Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yıl gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır.

Adres ve tarih yazarken hangi noktalama işareti kullanılır?

Cevap: Adres yazarken 3 ane noktalama işareti kullanılır.

Aktarılan söz yada yazıdan önce ne kullanılır?

» Doğrudan yapılan aktarmalarda, aktarılan söz ya da yazıdan önce konur. Örnek: » Yunus şöyle dedi: “Büyüyünce pilot olacağım.” Bu cümlede başkasından aktarılan bir söz vardır. Bu yüzden aktarılan sözden önce iki nokta kullanılmıştır. » Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

Konuşma çizgisi nerelerde kullanılır örnek cümleler?

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır. Örnek: Bir hikâye müsveddesi, Panco 'nun bir resmi, bir kalemi daha.

Konuşma çizgisi paragraf sayılır mı?

Paragraf bir metinde kendi içinde ayrılmış satır başlarıyla başları belli olan bölümlere verilen addır. Bir paragrafta konuşma çizgileri olursa yine paragraf olabilir, paragrafta konuşma çizgileri olmayacak diye bir şey yoktur olabilir.

Heceleri göstermek için ne kullanılır?

Heceleri göstermek için kullandığımız işaret kısa çizgi işaretidir ve ( – ) ile gösterilir.

Kısa çizgi nerelerde kullanılır örnek cümleler?

Kısa Çizgi (-) - Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Örnek: Vatanını -Türkiye'yi- çok seviyordu. - Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. - Fiil kök ve gövdelerini ayırmak için kullanılır.

Ikilemelerde kısa çizgi kullanılır mı?

Doğrulanmış Cevap. Hayır, ikilemelerin arasına noktalama işaretleri konmaz, çünkü ikilemeler, kalıplaşmış ve anlatımı pekiştirici amaçlı olarak kullanılan, her zaman bir arada yazılan kelime gruplarıdır. örnekler verelim:horul horul uyuyor; hızlı hızlı eve yürüdü; şarıl şarıl akan musluğu kapadı.