Lise sosyal etkinlik dersi nedir?

İçindekiler:

 1. Lise sosyal etkinlik dersi nedir?
 2. Sınıf içinde yapılan sosyal etkinlikler nelerdir?
 3. Sosyal etkinlikler bize neler kazandırır?
 4. Sosyal etkinlik dersi sınavı var mı?
 5. Lise sosyal etkinlik dersi sınavı var mı?
 6. Sosyal etkinlik dersi karneye geçiyor mu?
 7. Kültürel etkinlikler bize ne kazandırır?
 8. Okulumuzda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler nelerdir?
 9. Okulunuzda hangi eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılıyor?
 10. Eğitsel faaliyet ne demek?
 11. Okullardaki kültürel etkinlikler nelerdir?
 12. Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler bize ne kazandırır?
 13. Sosyal etkinliklerin faydaları nelerdir?
 14. Sosyal etkinliklere katılmak bize ne gibi yararlar sağlar?
 15. Okul genelinde yapılan sosyal etkinlikler nelerdir?
 16. Sosyal etkinlik dersi nedir lise?
 17. Ders dışı faaliyetler nelerdir ne demek?
 18. Ders dışı faaliyetler nelerdir örnek?
 19. Ders dışı eğitim çalışmaları nelerdir?
 20. Etkinlik nedir ne anlama gelir?
 21. Etkinliğin amacı nedir?
 22. Etkinliğin amaçları nelerdir?

Lise sosyal etkinlik dersi nedir?

Sosyal etkinlik dersi, öğrencileri değişik alanlarda, ders içi ve ders dışı uygulamalı çalışmalarla destekleyip, sosyal duyarlılığı olan, çevre ve doğa bilinciyle yoğrulmuş, kültür ve sanat bilinciyle donanmış, üreten ve yenileyen geçmişin değerlerini günümüzle birleştiren bireyler olarak yaşama adım atmalarını ...

Sınıf içinde yapılan sosyal etkinlikler nelerdir?

SINIF İÇİNDE YAPILAN SOSYAL ETKİNLİKLER

 • Yerli malı haftası kutlaması
 • Tiyatro.
 • Film izleyip derste yorumlama.
 • Kitap okuma saatleri.
 • Sosyal bilgiler ya da hayat bilgisi gibi derslerde tarih adına bir şeyler öğrenebilmek için öğretmenin akıllı tahtadan açtığı sanal müze gezisi.
 • Şiir dinletileri.
 • Skeçler.

Sosyal etkinlikler bize neler kazandırır?

İlkokullarda yapılan sosyal etkinliklerin amacı, derslerin yanı sıra öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak ve beceriler kazandırmaktır. Bu amaca yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulüpleri, belirlenmiş sosyal etkinlikleri yürütür.

Sosyal etkinlik dersi sınavı var mı?

Bu ders çok önemsenilen bir ders değildir. Bu nedenle sınavları yoktur. ... Bu nedenle seçmeli sosyal etkinlikler dersi karneye işlemez.

Lise sosyal etkinlik dersi sınavı var mı?

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından; "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan Haftalık Ders Çizelgeleri ve Program Açıklamaları dokümanına göre Sosyal Etkinlik dersinin notla değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle ders e-Okul sisteminde not girişlerinde yer almamaktadır.

Sosyal etkinlik dersi karneye geçiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu'ne göre her iki dönem sonunda karne ile birlikte Sosyal Etkinlikler Karnesi verilecek. etkinlikler sosyal etkinlik olarak kabul edilir.

Kültürel etkinlikler bize ne kazandırır?

Öğretici, hatırlatıcı işlevi bulunmasından dolayı insanlar kültürleri ile ilgili bilmedikleri hususları öğrenme fırsatı bulur, yeni bilgiler öğrenirler. Yaşadıkları toplumun kültürel değerlerini de net bir şekilde anlayarak hayata geçirirler. Bakıldığı zaman kültür etkinliklerinin pek çok faydası olduğu görülmektedir.

Okulumuzda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler nelerdir?

Öncelikle okullarda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler:

 • Geziler,
 • Eğitim amaçlı seminerler,
 • Gidilen fuarlar, tarihi ve kültürel geziler,
 • Eğlenceye yönelik aktiviteler,
 • Sportif aktiviteler,
 • Çocuk Esirgeme Kurumlarına ziyaretler,
 • Sınıf piknikleri gibi sıralanabilir.

Okulunuzda hangi eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılıyor?

Okulunuzda sosyal kulüpler, gösteriler, geziler, spor ve sergiler gibi birçok sosyal ve eğitsel etkinlik yapılır.

Eğitsel faaliyet ne demek?

1. Okul içinde ya da dışında düzenlenen, eğitsel bir yönü ya da özelliği bulunan, öğrenciler ile öğretmenleri yakından ilgilendiren etkinlikler. 2. Okullarda ders saatları dışında yapılan ve genellikle ya öğrenci derneği ya da eğitsel kollarca yürütülen çalışmalara verilen ad.

Okullardaki kültürel etkinlikler nelerdir?

Öncelikle okullarda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler:

 • Geziler,
 • Eğitim amaçlı seminerler,
 • Gidilen fuarlar, tarihi ve kültürel geziler,
 • Eğlenceye yönelik aktiviteler,
 • Sportif aktiviteler,
 • Çocuk Esirgeme Kurumlarına ziyaretler,
 • Sınıf piknikleri gibi sıralanabilir.

Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler bize ne kazandırır?

Cevap: Açıklama: Sorumluluk,liderlik,girişimcilik,zaman yönetimi becerilerini geliştirir.Serbest zamanımızı nasıl değerlendirmemizi öğretir. Ayrıca işbirliği yapma, takım halinde çalışma, demokratik tutum ve davranışlarını geliştirme gibi katkıları vardır.

Sosyal etkinliklerin faydaları nelerdir?

Başarı başarıyı getirir. Öğrencilere değişik sosyal etkinliklerle öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran eğitim kurumları, bireyleri hayata hazırlama konusunda büyük bir işlevi yerine getirmiş sayılırlar. Farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar.

Sosyal etkinliklere katılmak bize ne gibi yararlar sağlar?

Cevap. Sosyal etkinliklere katılmak insanları sosyallestirir.Eğlenceli vakit geçirmiş olur.

Okul genelinde yapılan sosyal etkinlikler nelerdir?

Okulda yapılan genel etkinliklerden bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Resim yarışması
 • Şiir yarışması
 • Hızlı okuma yarışması
 • Satranç turnuvası
 • Hikaye yazma yarışması
 • Kermes.

Sosyal etkinlik dersi nedir lise?

Sosyal etkinlik dersi, öğrencileri değişik alanlarda, ders içi ve ders dışı uygulamalı çalışmalarla destekleyip, sosyal duyarlılığı olan, çevre ve doğa bilinciyle yoğrulmuş, kültür ve sanat bilinciyle donanmış, üreten ve yenileyen geçmişin değerlerini günümüzle birleştiren bireyler olarak yaşama adım atmalarını ...

Ders dışı faaliyetler nelerdir ne demek?

Ders Dışı Etkinlikler; dersler dışında, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenin rehberliğinde yapılan planlı-programlı ve düzenli çalışmalardır. Okul duvar gazetelerinde öğrencilerin eserlerini görürsünüz. ...

Ders dışı faaliyetler nelerdir örnek?

Temel alanlar çerçevesinde yürütülen tüm aktivite, yarışma, tören, tanıtım günü, mezuniyet günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, fuar, sergi, kermes, gezi, proje hazırlama vb. sosyal etkinlikler okullarda yürütülen ...

Ders dışı eğitim çalışmaları nelerdir?

Bu hükümle, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları; izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve "güzel sanatlar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak ...

Etkinlik nedir ne anlama gelir?

etkinlik ne demek? Etkin olma durumu, müessiriyet. Bir kişinin, bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.

Etkinliğin amacı nedir?

Etkinlik Kavramı ; Etkinlik insanların bireysel ya da toplu olarak; eğlence, eğitim, spor, dinlenme, para toplama vb. amaçları gerçekleştirmek amacıyla katıldıkları olaylardır.

Etkinliğin amaçları nelerdir?

Bir bilimsel etkinliğin beş amacı vardır; a-Doğa olaylarını doğru olarak betimlemek (tarif ve tasvir etmek), bir diğer ifadeyle tam olarak ne olduğunu belirlemek; b-Doğa olaylarını açıklamak (izah etmek), bir diğer ifadeyle neden ve nasıl olduklarını açıklamak;c-Bir grup olguyu açıklayan kuramlar ya da modeller gibi ...