Atatürk askeri okulu nerede okudu?

İçindekiler:

 1. Atatürk askeri okulu nerede okudu?
 2. Manastır Askeri Lisesi'nde eğitimini nasıl tamamladı?
 3. Manastır Askeri Lisesi nerede?
 4. Frerler Okulu nerede?
 5. Ömer Naci ve Atatürk hangi okulda?
 6. Atatürk Mehmet Emin Yurdakul için ne dedi?
 7. Mehmet Emin Yurdakul Atatürkü hangi alanda etkilemiştir?
 8. Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilemiştir?
 9. Namık Kemal Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilemiştir?
 10. Mustafa Kemal hangi yabancı düşünürlerden etkilenmiştir?
 11. Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler kimlerdir ve hangi yönünü etkilemiştir?
 12. Mustafa Kemal hangi akımdan etkilenmiştir?
 13. Mustafa Kemal en çok hangi fikir akımından etkilenmiştir?
 14. Mustafa Kemali etkileyen olaylar nelerdir?
 15. Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar nelerdir?
 16. Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?
 17. Mustafa Kemal Atatürkün fikir hayatını etkileyen kişiler kimlerdir?

Atatürk askeri okulu nerede okudu?

Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896'da Manastır Askerî İdadisi'ne girdi.

Manastır Askeri Lisesi'nde eğitimini nasıl tamamladı?

Cevap: ⇒ Mustafa Kemal Atatürk Manastır askeri lisesini başarı ile tamamlamıştır. ⇒ Bu okul lise olduğu için mezun olurken bir rütbe ile mezun olunmaz. ⇒ Ardından Atatürk, Harp Akademisi'ne girdi ve Teğmen rütbesi ile mezun oldu.

Manastır Askeri Lisesi nerede?

Manastır Askerî İdadisi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunmaktadır ve günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Burada eğitim görenlerden biri Mustafa Kemal Atatürk'tür (1896-1898).

Frerler Okulu nerede?

Cevap: A şıkkı Selanik'tir. Frerler Okulu Selanik şehrindedir.

Ömer Naci ve Atatürk hangi okulda?

1878 yılında İstanbul'da doğdu. Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi'nde okurken hocaları da, arkadaşlarının hemen hepsi de kendisinin geleceğin başarılı bir askeri değil de güçlü bir şair ve ateşli bir hatip olarak görüyorlardı.

Atatürk Mehmet Emin Yurdakul için ne dedi?

Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde öğrenci iken okuduğu şair Mehmet Emin Yurdakul'un “Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur.” mısrasıyla başlayan şiirinde ilk defa millî benliğini bulduğunu ifade etmiştir.

Mehmet Emin Yurdakul Atatürkü hangi alanda etkilemiştir?

Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal'i milliyetçilik, Türkçülük ile etkilemiştir. Çünkü yazdıkları bunlarla bayağı ilgilidir. Tevfik Fikret, adalet, demokrasi, eşitlik, batıcılık konusunda etkilemiştir. Ziya Gökalp de, Türkçülük ve milliyetçilik konusunda etkilemiştir.

Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilemiştir?

Mehmet Emin Yurdakul(milli şair) milli kültür, milli birlik ve beraberlik konusunda Mustafa Kemal'i etkilemiştir. NAMIK KEMAL (vatan şairi) Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. Vatan ve Millet sevgisinin oluşmasında Mustafa Kemal'i etkilemiştir.

Namık Kemal Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilemiştir?

→ Dayanışma, milliyetçilik gibi fikirleriyle Atatürk'ü etkilemiştir. → Atatürk, dil, halkçılık ve tarih alanlarında yaptığı inkılapları Ziya Gökalp'ın fikirlerinden etkilenerek gerçekleştirmiştir.

Mustafa Kemal hangi yabancı düşünürlerden etkilenmiştir?

Mustafa Kemal'i etkileyen Yabancı düşünürler

 • Jean-Jacques-Rousseau.
 • Montesquieu.
 • Voltaire.
 • Mehmet Emin Yurdakul.
 • Namık Kemal.
 • Tevfik Fikret.
 • Ziya Gökalp.

Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler kimlerdir ve hangi yönünü etkilemiştir?

Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Namık Kemal bu yazarlarımızdan "vatan sevgisi" ve milliyetçi düşünme etkili olmuştur. •Montesque,Voltaire, Rousseau ise yani yabancı yazarlar Mustafa Kemal'e daha çok eşitlik,adalet,demokrasi üzerinde durmuştur. >

Mustafa Kemal hangi akımdan etkilenmiştir?

Mustafa Kemal'in etkilendiği fikir akımları Milliyetçilik ve Türkçülük'tür. Ulu önder Mustafa Kemal'in düşünce dünyası Milliyetçilik ve Milli değerler ile doluydu. Milli değerlere değer vermeyen bir toplumun varlığını sürdüremeyeceğini her defasında dile getiriyordu.

Mustafa Kemal en çok hangi fikir akımından etkilenmiştir?

Sorunun cevabı A şıkkıdır. Mustafa Kemal'in en çok etkilendiği iki akım Türkçülük ve Batıcılık A şıkkında doğru olarak verilmiştir.

Mustafa Kemali etkileyen olaylar nelerdir?

Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişiminde yetiştiği aile ortamı, eğitim hayatı, askeri ve siyasi görevleri, görev yaptığı şehirler ve okuduğu kitaplar etkili oldu.

Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar nelerdir?

Atatürk'ün okuduğu yabancı kaynaklar, askeri alandaki kitaplar, tarih sanat ve edebiyat eserleri farklı bir düşünce yapısının oluşturmasında etkilidir. Atatürk'ün, okuduğu kitaplar, eğitim aldığı öğretmenler, ulusal benliğinin ve tarihi yöneten evrensel düşünce biçiminin oluşmasında, önemli bir etkiye sahiptir.

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Mustafa Kemal'in aile ve yetişme ortamı, eğitim hayatı, okuduğu kitaplar vb. unsurlar etkili olmuştur. yapısının oluşmasında büyük etkiye sahiptir.

Mustafa Kemal Atatürkün fikir hayatını etkileyen kişiler kimlerdir?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar ve Düşünürler

 • Mehmet Emin Yurdakul: Türkmilli edebiyat akımının en önemli temsilcileri arasında yer almış önemlişairlerimizden birdir. ...
 • Namık Kemal: ...
 • Tevfik Fikret: ...
 • Ziya Gökalp: ...
 • Jean Jacques Rousseau: ...
 • Montesquieu: ...
 • Voltaire: