Röportaj Nedir Özellikleri Nelerdir?

İçindekiler:

 1. Röportaj Nedir Özellikleri Nelerdir?
 2. Makale nedir ve özellikleri nelerdir?
 3. Makale nedir bölümleri nelerdir?
 4. Bilimsel bir makale hangi bölümlerden oluşur?
 5. Makale nedir 5 sınıf?
 6. Bildiri makale midir?
 7. Tam metin bildiri olarak yayınlanan bildiri makale yapılabilir mi?
 8. Bildiri başlığı nasıl yazılır?
 9. Bildiri konusu nasıl seçilir?
 10. Konu seçimi neye göre yapılır?
 11. Makalenin konusu ne olabilir?
 12. Bildiri yazarken nelere dikkat edilmeli?
 13. Tam bildiri metni nasıl yazılır?
 14. Poster Bildiri nasıl yapılır?
 15. Akademik Bildiri ne demek?
 16. Bildirinin tanımı nedir?
 17. Tam metin bildiri ne demek?
 18. Konferans makalesi nedir?
 19. Özet kısmında ne yazılır?
 20. Araştırma makalesi nedir?
 21. Makale derlemesi nedir?

Röportaj Nedir Özellikleri Nelerdir?

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya, eser ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraflarla süsleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına röportaj denir. ... En çok kamuoyu toplayan gazete yazısıdır. Çok yönlü anlatım olanakları vardır.

Makale nedir ve özellikleri nelerdir?

Makalenin özellikleri

 • Nesnel verilerin kullanıldığı bir türdür.
 • Ele alınan konu bilimsel bir yöntemle incelenir.
 • Makalenin yazılış amacı bilgi vermektir. ...
 • Yazar ele aldığı konuyu kanıtlamaya çalışır.
 • Ciddi ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Tanık gösterme, örnekleme, karşılaştırma gibi çeşitli düşünceyi geliştirme yöntemi kullanılır.

Makale nedir bölümleri nelerdir?

Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. Özellikle edebî makalelerde " özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynakça" bölümleri bulunmayabilir.

Bilimsel bir makale hangi bölümlerden oluşur?

Yukarıda bahsedilen prensipler doğrultusunda hazırlanacak olan makalenin bölümleri aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Başlık. ...
 • Yazar İsimleri. ...
 • Anahtar Sözcükler. ...
 • Giriş ...
 • Özet / Öz. ...
 • Ana Metin. ...
 • Sonuç ...
 • Tartışma.

Makale nedir 5 sınıf?

Bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklamak, savunmak veya yermek için yazılan düşünce yazılarına makale denir. Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük politika ile ilgili görüşlerini dile getirdiği kısa metinlerdir. ... Makale ayrıca bir gazete yazısıdır.

Bildiri makale midir?

Bir kere bildiri ile makale arasında farklarda var. Bildiri olarak sunulmuş bir çalışma makale olarak değerlendirilecek kadar iyi olmayabilir. Bildiri daha az kapsamlı, genellikle editörler tarafından çokda fazla kontrol edilmeyen çalışmalardan oluşuyor. Ama makale daha fazla özen isteyen bir şey.

Tam metin bildiri olarak yayınlanan bildiri makale yapılabilir mi?

Tam metin olarak yayımlanan bir makalenin aynı şekilde değiştirilmeden makale olarak yayınlanması dublikasyondur (tam metin bildiri sınıfındaki bir çalışmanın makale olarak nitelendirerek yayınlayacak dergi bulunursa, editör vs kendisi ise gibi).

Bildiri başlığı nasıl yazılır?

Başlığın tümünü büyük harfle yazmayın. Genel kabul gören kullanım; sadece ilk harf ile özel ve bilinen kısaltmaların büyük harfle yazılması şeklindedir.

Bildiri konusu nasıl seçilir?

Kısaca konu nasıl seçilir sorusuna açıklık getireceğim.

 1. Araştırmacı kendine soru sormalıdır. ...
 2. Sevebileceğimiz bir konu seçmeliyiz. ...
 3. Her zaman orjinal olmaya çalış ...
 4. Mutlaka diğer insanların ne dediğine kulak verin. ...
 5. Araştırma konusunu değiştirmekten korkma.

Konu seçimi neye göre yapılır?

Seçilen konunun araştırılabilir, yapılabilir olmasına dikkat etmek: Zaman-verilen süre bakımından, maliyet bakımından, araştırmada gereksinim duyulacak araç-gereç bakımından, gerekli verileri elde edebilme bakımından, konunun teorik alt yapısı bakımından yapılabilir olmalıdır.

Makalenin konusu ne olabilir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefi, sanatsal, bilimsel de olabilir. Bu arada edebi makale sanatla ilgili konuları işler.

Bildiri yazarken nelere dikkat edilmeli?

Özeti iyi yazılmamış bir bildirinin içeriği çok güzel de olsa kabul edilme olasılığı düşüktür. Özette kesin cümleler olmalıdır. bildirinin en can alıcı noktalarına yer verilmelidir. Çalışmanın özgün yanlarına, diğer çalışmalardan farklarına ve kısaca getirilen yeniliğe yer verilmelidir.

Tam bildiri metni nasıl yazılır?

Tam metin bildiri kuralları

 1. Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır.
 2. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Poster Bildiri nasıl yapılır?

Posterin diğer başlıkları en fazla 40 punto büyüklükte olmalıdır. Posterin yazar adları ve diğer bilgileri en az 18 punto büyüklükte olmalıdır. Metin yazıları da 18 puntodan az olmamalıdır. Kullanılacak fontlar, resimler ve görseller açık ve en az 2-3 metre uzaktan okunabilir nitelikte olmalıdır.

Akademik Bildiri ne demek?

Araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda, yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda sunmak üzere, bilimsel bir dille hazırladıkları sunum bildiri ya da tebliğ olarak adlandırılır. ... Bu şekilde bildiriler, diğer akademisyenlerin yararlanacağı şekilde sunulmuş olurlar.

Bildirinin tanımı nedir?

Bilimsel bir çalışmayı, konuyu ilgililerine sözlü olarak anlatma işidir. Bildiri sunan konuşmacı için esas olan, bahsettiği konunun yeni ve bilimsel temellere dayanıyor olmasıdır.

Tam metin bildiri ne demek?

Sempozyum kitaplarında basılan ve çalışmayı tüm detayları ile tıpkı bir makale üslubunda açıklayan yayınlara tam metin bildiri denir. Tam metin bildirilerin akademik yükselmeler için puan karşılıkarı özet bildirilere göre daha fazladır. Tam metin bildirilerin yazılış formatı makaleler ile birebir aynıdır.

Konferans makalesi nedir?

Konferans Bildirisi: Bir konuda üretilmiş özgün düşünceleri bilimsel bir üslupla çoğu zaman uzmanlardan ve konuya ilgililerden oluşan bir toplantıda sunmak üzere oluşturulan çalışmalara denir.

Özet kısmında ne yazılır?

Özet neleri içermeli Problemle bağlantılı olarak araştırmayı yapma ve makaleyi yazma motivasyonuna bir cümleyle işaret edilebilir. Bu çoğu zaman araştırma için çıkış noktanızı belirten bir ifadedir ve amacınızı açıklamak üzere temel oluşturur. Daha sonra araştırmanın ne amaçla gerçekleştirildiği ortaya konulmalıdır.

Araştırma makalesi nedir?

Yazarın belirli bir konuyu araştırmasını gerektiren herhangi bir makale bir araştırma makalesidir. Büyük çoğunluğu; görüşe dayanan ve yazarın bakış açısıyla yazılmış olan denemelerin aksine, araştırma makaleleri gerçeklere dayanır.

Makale derlemesi nedir?

Diğer bir tür makale ise yeni bir araştırmayı tarif etmez, belli bir konuda daha önce yayınlanmış araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması amacıyla, konunun uzmanı tarafından yazılmışlardır. Buna derleme makalesi denir.