Atomun kimyasal özelliği neye bağlı?

İçindekiler:

 1. Atomun kimyasal özelliği neye bağlı?
 2. Kimyasal özellik ve fiziksel özellik nedir?
 3. Çözünürlük kimyasal bir özellik midir?
 4. Çözünürlük fiziksel mi kimyasal mı?
 5. Saçın uzaması fiziksel mi kimyasal mı?
 6. Elektrik iletimi fiziksel mi kimyasal mı?
 7. Iyon hareketi ile elektrik iletimi fiziksel mi?
 8. Elektrik akımı fiziksel mi?
 9. Bakır telden elektrik geçmesi fiziksel mi kimyasal mı?
 10. Boyanın kuruması fiziksel mi?
 11. Duvarın boyanması fiziksel mi kimyasal mi?
 12. Boyanın kuruması fiziksel mi kimyasal mi?
 13. Sütten tereyağı eldesi fiziksel mi kimyasal mı?
 14. Yağlı boyanın kuruması kimyasal değişim mi?
 15. Sutun Eksimesi kimyasal mi?
 16. Sütün ekşimesi fiziğin inceleme alanına girer mi?
 17. Kimyasal tepkimeler ne korunur?
 18. Sütten süt tozu elde edilmesi fiziksel mi kimyasal mı?
 19. Hamurun yoğrulması fiziksel mi kimyasal mı?
 20. Hamurun kabarması fiziksel mi kimyasal mı?
 21. Hamurun yoğrulması kimyasal mı?
 22. Hamurun kabarmasını sağlayan kimyasal olay nedir?
 23. Sabunun elimizdeki kirleri çıkarması fiziksel mi kimyasal mı?

Atomun kimyasal özelliği neye bağlı?

Elementlerin kimyasal özellikleri taşıdıkları atomun proton, nötron ve elektron sayiları belirler. Elektron sayisi atomun kimyasal ozelligini belirler gibi. Bir atomun fiziksel ve kimyasal ozellikleri; ... 2. Kimyasal hali ise elektron ve proton sayisina baglıdır.

Kimyasal özellik ve fiziksel özellik nedir?

Fiziksel Özellikler : Fiziksel özellikler, maddenin kimyasal bileşimini değiştirmeden ölçülebilen özelliklerdir. Kimyasal Özellikler : Kimyasal özellikler, bir maddenin kimyasal bileşimini değiştirerek ölçülebilen özelliklerdir.

Çözünürlük kimyasal bir özellik midir?

1 MADDENİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği, katı, sıvı ve gaz halleri, erime noktası, kaynama noktası fiziksel özelliklerdendir.

Çözünürlük fiziksel mi kimyasal mı?

Tuzun suda çözünmesi fizikseldir. Kimyasal değişimde cisim eski formuna asla dönemez. Ama tuzlu suyu kaynatırsak tekrar tuzu elde ederiz. Bu da fiziksel olduğunun kanıtıdır.

Saçın uzaması fiziksel mi kimyasal mı?

Maddenin bir başka madde veya maddelere dönüşmeksizin gözlemlenebilen,ölçülebilen veya hissedilebilen özellikleridir. Renk,koku,tat,şekil,sertlik,miktar,erime noktası,kaynama noktası,özkütle,saydamlık,öz ısı,elektrik iletkenliği birer fiziksel özelliktir.

Elektrik iletimi fiziksel mi kimyasal mı?

Elektrik iletiminin kimyasal olduğu durum, sulu çözeltilerde görülür. Burada akımı gerçekleştiren yükler iyonlardır. Örneğin tuzlu suda Na ve Cl iyonları serbest halde bulunan iyonlardır. Elektrik iletimi bu iyonların elektron alışveriş ihtiyaçarı ile gerçekleşir.

Iyon hareketi ile elektrik iletimi fiziksel mi?

Metallerin ve metallerin yaptığı alaşımların elektriği iletimi elektron hareketi ile olup fiziksel bir olaydır. Tuzların, sıvısı ve çözeltileri;asitlerin sulu çözeltileri;bazların eriyik ve sulu çözeltileri elektriği iyon hareketi ile iletmekte olup kimyasal bir değişim meydana gelmektedir.

Elektrik akımı fiziksel mi?

Merhaba, Cevap: FİZİKSEL. Not: Metallerin ısı ve elektriği iletmesi fizikseldir fakat tuzun sulu çözeltileri vb. maddelerin elektriği iletmesi kimyasaldır.

Bakır telden elektrik geçmesi fiziksel mi kimyasal mı?

=Bakır telin elektriği iletmesi fiziksel değişimdir.Bakır tel içerisinde kimyadal özellik taşımaz elektiği iletirken bu yüzden fiziksel değişime örnek gösterilebilir.

Boyanın kuruması fiziksel mi?

Yağlı Boyanın kuruması kimyasal bir olaydır. Çünkü :Boya sıvı iken kurur.

Duvarın boyanması fiziksel mi kimyasal mi?

Cevap. Fiziksel değişimdir. Çünkü duvarın dış görünümü değişiyor.Eğer yapısı da değişseydi kimyasal değişim olacaktı.

Boyanın kuruması fiziksel mi kimyasal mi?

Sulu boyanın kuruması kimyasaldır. Çünkü boya sıvı iken kurur.

Sütten tereyağı eldesi fiziksel mi kimyasal mı?

Sütten tereyağı elde edilmesi fiziksel değişimdir. Kimyasal değişimde maddedinin cinsi ve kimliği değişir. Bu durumda değişmeceği için fizikseldir.

Yağlı boyanın kuruması kimyasal değişim mi?

Kimyasal yapı değiştiği için kimyasal bir değişimdir. Yağlı boyanın içinde çözücüler bulunur. ... Kuruması sırasında yağlar uçucu olduğu için boya duvara sürüldüğünde kurur. İçeriğindeki yağlar gittiği için kimyasal bir değişimdir.

Sutun Eksimesi kimyasal mi?

Kimyasal Değişim ise , maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir. ... Ayrıca, yanma, kokuşma, çürüme, mayalanma, paslanma, pişme, ekşime vb. gibi olaylar kimyasal değişmedir. Anlatılanlar göz önüne alındığında, Sütün ekşimesi kimyasal bir değişmedir.

Sütün ekşimesi fiziğin inceleme alanına girer mi?

Cevap. 1. Girmez kimyasal bir olaydır.

Kimyasal tepkimeler ne korunur?

Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kimyasal tepkime sırasında tepkimeye giren ve çıkan maddelerin atom sayılarında bir değişiklik olmadığı için toplam kütle de değişmez. Kısacası kimyasal tepkimelerde kütle korunur.

Sütten süt tozu elde edilmesi fiziksel mi kimyasal mı?

Sütten süt tozu elde edilmesi "Kimyasal Değişimdir." -Kimyasal tepkimeler kimyasal değişim sonrası meydana gelir. -Maddenin iç yapısında değişme olur. -Kimyasal tepkime ile maddeler eski haline getirilemez. -Kimyasal tepkime sonucunda maddelerin fiziksel halleri de değişmektedir.

Hamurun yoğrulması fiziksel mi kimyasal mı?

Undan hamur yapımında hamurun yapısı değişmez su ile tepkimesi sonucu cıvıklaşır. Mayalanması ise onu şişirir yapısını değiştirmez bu yüzden fiziksel değişime uğrar ama pişirilmesi sonucu ekmek olması kimyasal bir değişim olur.

Hamurun kabarması fiziksel mi kimyasal mı?

Merhaba, Hamurun kabarması kimyasal bir değişimdir. Kimyasal değişime uğrayan maddeler bir daha eski hallerine döndürülemezler. Fiziksel değişime uğrayan maddeler eski hallerine döndürülebilirler.

Hamurun yoğrulması kimyasal mı?

Açıklama: Hamurun yoğrulması hamura şekil vermek demektir. yani Fiziksel bir olaydır. Mayalama deseydi o zaman kimyasal olurdu.

Hamurun kabarmasını sağlayan kimyasal olay nedir?

Mayalar, şekeri bünyelerinde sindirirler. Tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi besini sindirip enerjiye dönüştürdükten sonra atık madde ortaya çıkar. Bunlar etil alkol ve karbondioksit gazıdır. Açığa çıkan karbondioksit gazı hamur içerisinde hapsolur ve hamurun kabarmasını sağlar.

Sabunun elimizdeki kirleri çıkarması fiziksel mi kimyasal mı?

Sabunun kirleri çıkarması fiziksel bir olaydır.