Teknik raporun bölümleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Teknik raporun bölümleri nelerdir?
 2. Bilimsel bir raporun bölümleri nelerdir?
 3. Bilimsel araştırma raporları nelerdir?
 4. Bilimsel araştırma raporu nasıl yazılır?
 5. Raporun birinci kısmında neler bulunmaz?
 6. Bir araştırma raporu hangi bölümlerden oluşur?
 7. Bilimsel araştırma konusu nasıl seçilir?
 8. Araştırma metninin ön kısmında neler yer alır?
 9. Kantitatif yöntemler nelerdir?
 10. Kalitatif araştırma yöntemleri nelerdir?
 11. Bir bilimsel araştırma nasıl yapılır?
 12. Bilimsel araştırma süreci nasıl planlanır?
 13. Bilimsel araştırma nedir ve nasıl yapılır?
 14. Araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 15. Internette araştırma yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir?
 16. Bilimsel araştırma yaparken etik konusunda nelere dikkat etmeliyiz?
 17. Literatür taramasında nelere dikkat edilmeli?
 18. Literatür araştırması nasıl yazılır?
 19. Bilimsel araştırma yaparken nelere dikkat etmeliyiz madde madde?
 20. Literatür taraması Nerelerden Yapılır?
 21. Literatür taraması kaç sayfa olur?
 22. Alanyazın taraması nedir nasıl yapılır?
 23. Kütüphanede kaynak taraması nasıl yapılır?
 24. Kaynak taraması nasıl yapılır?
 25. Literatür tarama sistemleri nelerdir?
 26. Katalog Taraması Nasıl Yapılır?

Teknik raporun bölümleri nelerdir?

Teknik raporlarınız Times New Roman 12 pt tek satır aralığında yazılmalıdır:

 • Kapak Sayfası
 • Özet.
 • Abstract.
 • İçindekiler.
 • Giriş/Kuramsal Bilgi.
 • Deneysel Çalışma.
 • Sonuçlar ve Tartışma.
 • Yorum ve Öneriler.

Bilimsel bir raporun bölümleri nelerdir?

Cevap : Bilimsel Raporun Bölümleri:

 • Başlık.
 • İçindekiler.
 • Projenin özeti.
 • Önsöz/Teşekkür.
 • Giriş
 • Yöntem.
 • Bulgular.
 • Tartışma.

Bilimsel araştırma raporları nelerdir?

Rapor seçtiğiniz konu hakkında yaptığınız her türlü araştırmanın özetidir. Başlangıçtan bitişe, bütün projenin toplanan ve gözlenen bilgilerini içerir. Rapor kolay anlaşılır ve düzenli olmalıdır.

Bilimsel araştırma raporu nasıl yazılır?

RAPOR YAZIMINDA TEMEL İLKELER

 1. Amaç iletişimdir. Açık ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 2. Kısa ve öz olmalıdır. Ort. 10-20 sayfa.
 3. Bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.
 4. Son cümle bir sonraki paragrafla bağlantı kurmalıdır.
 5. Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açıklanmalıdır. GYA (günlük yaşam aktiviteleri)

Raporun birinci kısmında neler bulunmaz?

Doğrulanmış Cevap Çünkü giriş kısmı rapora başladıktan sonra oluşturulan bir kısımdır. Raporun birinci kısmında yer almaz. ... Raporun metin kısmında önsöz bulunmaz.Giriş, bölümler, sonuç, içindekiler gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır.

Bir araştırma raporu hangi bölümlerden oluşur?

Yapısı ile ilgili olarak bakıldığında bir araştırma raporu, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Yukarıdaki şekilde yer alan aşamaları üç temel başlıkta da toplamak mümkündür. Bunlar; birinci kısım, metin kısmı ve son kısımdır.

Bilimsel araştırma konusu nasıl seçilir?

 1. Uzmanlarla görüşerek muhtemel araştırma konularına ilişkin ihtiyaçlar ya da uygulamayla ilişkin sorunlar sorunlara yönelik fikir edinmek,
 2. Araştırılacak konu yeni özgün ve araştırmaya değer yani önemli olmalıdır. ...
 3. Konu, belirgin temel teorik bilgiler açısından anlamlı olmalı, teoride yeri bilinmeli,

Araştırma metninin ön kısmında neler yer alır?

Bir araştırmada başlık, önsöz, içindekiler ve benzerleri araştırma metninden sayılmazlar. Bunlar bir tür asıl araştırmayı tanıtıcı, tanımlayıcı veya yazarın özel mesajını iletici nitelikteki yazılardır. O nedenledir ki, hepsi birden ön kısım diye nitelendirilerek metinden önce gelecek biçimde yerleştirilirler.

Kantitatif yöntemler nelerdir?

Kantitatif (niceliksel) yöntemler. Önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak, sayısal yorum ve genelleme yapılabilen araştırma türüdür. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir.

Kalitatif araştırma yöntemleri nelerdir?

Kalitatif Yöntemler

 • Odak Grup Toplantısı:
 • Derinlemesine Görüşme:
 • Etnografik Gözlem:
 • Çalıştay:
 • İkincil Veri Kaynağı:

Bir bilimsel araştırma nasıl yapılır?

Bilimsel yöntem yansız, nes- nel, mantıklı olmalı ve varsayımı doğrulayabileceği gibi yanlış da çıkarabilecek nitelikte olmalıdır. Araştırma deseni planlanırken varsayımı sınamak için gerekli verilerin nasıl toplanacağı belirlenmeli, değişkenler değerlendirilmeli ve çözümlenebilecek nitelikte veri elde edilmelidir.

Bilimsel araştırma süreci nasıl planlanır?

Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını sıralayacak olursak:

 1. Araştırma yapılacak konu hakkında problemin belirlenmesi.
 2. Belirlenen problem hakkında gözlemler yapılarak bilgiler elde edilmesi.
 3. Yapılan gözlemler ve deneyler sonucunda verilerin toplanması
 4. Problemlerin çözümü için sunulan geçici hipotezlerin belirlenmesi.

Bilimsel araştırma nedir ve nasıl yapılır?

Bilime katkıda bulunmak amacıyla, planlı ve sistematik olarak, verilerin toplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesiyle yapılan araştırmalara bilimsel araştırma, araştırma yapan kişiye de araştırmacı denir.

Araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

- Araştırma yaparken dikkat etmemiz gereken noktalara kısaca bakalım: - Özgün olmalıdır. - İnsanlığı geliştirecek bir soru olmalıdır. - Deneylerle kanıtlanmalı, hemen bir araştırma ile bulunabilecek bir şey olmamalıdır.

Internette araştırma yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir?

Cevap

 • Konunun dışına çikmamalı
 • İyi bilinen,güvenilir sitelerden araştırma yapmalı
 • İnternet cafe gibi internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine kendi bilgisayarınızı kullanın.
 • Arayacağınız konuyla ilgili anahtar kelime seçin. ...
 • Anahtar kelimeleri çoğul yazmak yerine tekil yazın.

Bilimsel araştırma yaparken etik konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Bilimsel Araştırmada Etik Standartları

 • Katılımcılara fiziksel veya psikolojik zarar verme ihtimali olan araştırmalardan kaçınmak.
 • Araştırmaya katılımın yeterli olmasını sağlamak amacıyla, katılımcılara yapılan vaatleri ve bulunulan taahhütleri yerine getirmek.

Literatür taramasında nelere dikkat edilmeli?

Yapacağınız tarama sadece bulunan kaynakların listelenmesi ve özetlemesinden oluşmamalıdır. Erişilen kaynakların güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmelidir. *Çalışmanın tamamlanmasına kadar literatür belirli zaman aralıkları ile yeniden gözden geçirilmeli, araştırma konusuna ilişkin güncel çalışmalar takip edilmelidir.

Literatür araştırması nasıl yazılır?

Literatür Taraması Nasıl Yazılır?

 1. Öncelikle bir konu belirleyin. Çağdaş bilimde, hakkında literatür inceleme yazısı yazılabilecek sayısız konu vardır. Bu yüzden inceleme konunuzun ilgi alanınıza girdiğine emin olun. ...
 2. Tekrar tekrar araştırın. Konunuzu seçtikten sonra literatürü taramaya ve gerekli kaynakları toparlamaya başlayın.

Bilimsel araştırma yaparken nelere dikkat etmeliyiz madde madde?

 • Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi.
 • Araştırma Problemini Tanımlama.
 • Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
 • Hipotezlerin Yazılması
 • Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme.
 • Verilerin Toplanması ve Analizi.
 • Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

Literatür taraması Nerelerden Yapılır?

Kitapların taranması: Bu tarama işlemi için kütüphane veri tabanlarının incelenmesi ve söz konusu kitabın bulunduğu kütüphane tespit edildikten sonra kütüphaneden ilgili kitapların ya da kitap bölümlerinin edinilerek okunması uygun bir yol olur.

Literatür taraması kaç sayfa olur?

Diğer adı kaynakça oluşturma olan literatür taraması, bazen 50 sayfayı bulabilmektedir araştırmanın ilk safhalarında bu böyle olur genelde. Literatür taramasında başvuracağımız ilk yer google.

Alanyazın taraması nedir nasıl yapılır?

Alanyazın | literatür taraması; bir konuyla ilgili daha önceden ortaya konulmuş bilgileri çalışmanın amacına uygun bir biçimde incelemek ve değerlendirmektir. Bu doğrultuda, belirli bir konu hakkında akademik olarak güvenilir, yetkin kişiler tarafından yayınlanmış olan çalışmaların incelenmesidir.

Kütüphanede kaynak taraması nasıl yapılır?

Yapacağınız araştırma için gerekli kaynaklara kütüphanedeki materyalleri tarayarak ulaşabilirsiniz. Bu taramayı eser adı, yazar adı, anahtar sözcük, konu gibi bilgileri girerek yapabilirsiniz. Kütüphanenin üst katındaki ve bölümün laboratuarlarındaki bilgisayarlardan elektronik servislere ulaşabilirsiniz.

Kaynak taraması nasıl yapılır?

Literatür taraması, veri toplama ve toplanan verinin öneminin tartışılması, toplanan verilerin problemle ilişkisinin kurulması ve bilginin sınıflandırılması aşamalarından oluşan bir süreçtir. Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir.

Literatür tarama sistemleri nelerdir?

LİTERATÜR TARAMA SİSTEMLERİ NELERDİR ?

 • LİTERATÜR TARAMA SİSTEMLERİ NELERDİR ?
 • Literatür taramasına; araştırma problemi ile ilgili anahtar kelimelerin seçilmesi ile başlanır, sonra ilgili veri tabanına ulaşılmaya çalışılır.
 • Önemli olan veri tabanı ile ilgili tam bir liste elde etmektir.

Katalog Taraması Nasıl Yapılır?

🔍 Katalog Taraması Nasıl Yapılır? * Arama çubuğunu kullanarak eser adı, yazar ya da konu başlığı yazarak kütüphane seçilir. * Ekrana gelen tarama sonuçlarında, seçilen kütüphaneye ait kayıtlar görülür. * Listeden seçilen kayıttan "eser adı" tıklanır.