Aktif sigortalı ne demek?

İçindekiler:

  1. Aktif sigortalı ne demek?
  2. 4b aktif sigortalı ne demek?
  3. 4B sigorta primi ne kadar?

Aktif sigortalı ne demek?

Çalışan işçi, memur, esnaf, tüccar, çiftçi, muhtar ve isteğe bağlı sigortalılara aktif sigortalı diyoruz. Emekli, malul, ölen sigortalının eşi ve çocukları ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da pasif sigortalı diyoruz.

4b aktif sigortalı ne demek?

4b: Eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır. ... 4b kadro guruplarına ilk defa girecek olan bir kişi KPSS'ye girerek mesleğe başlayabilir. 4c: Eski tanımda Emekli Sandığına bağlı çalışanlar şuan 4c'de yer alırlar.

4B sigorta primi ne kadar?

BAĞ-KUR (4B) 2021 SİGORTA PRİMİ NE KADAR? Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemekte olup bu kapsamdaki kişiler ise 2021 yılı için aylık indirimli 1055,36 TL, indirimsiz ise 1234,25 TL ödeyecekler.