adplus-dvertising

Edip Ahmet Yükneki kör mü?

İçindekiler:

  1. Edip Ahmet Yükneki kör mü?
  2. Edip Ahmet Yükneki görme engelli mi?
  3. Edip Ahmet Yükneki nereli?
  4. Edip Ahmet Yükneki nerede doğmuştur?
  5. Atabetül Hakayıkla ilgili ilk kitap yayını kime aittir?

Edip Ahmet Yükneki kör mü?

Edip Ahmet Yükneki `nin hayatı hakkında az bilgi olsa da 12. yüzyılda Karahanlılar döneminde yaşadığı ve iyi bir öğrenim gördüğü bilinmektedir. "Edipler edibi" diye de anılan bu yazar-şairin doğuştan kör olduğu söylenir. Yazmış olduğu Atabetül Hakayık Türk edebiyatının ilk Türkçe yazılan İslami ürünlerindendir.

Edip Ahmet Yükneki görme engelli mi?

Bu kitap, gazel şeklinde olmak üzere 101 dörtlük ve 40 beyit olmak üzere toplam 484 dizeden oluşmaktadır. Kitabın sonuna sonraları Arslan Hoca tarafından yazılan takrizde, Edip Ahmet Yükneki'nin görme engelli olduğu belirtilmektedir. ... Edip Ahmet Yükneki , adı geçen kitabını Karahanlılar Türkçesiyle yazmıştır.

Edip Ahmet Yükneki nereli?

Semerkand, Özbekistan Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî/Doğum yeri

Edip Ahmet Yükneki nerede doğmuştur?

Semerkand, Özbekistan Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî/Doğum yeri

Atabetül Hakayıkla ilgili ilk kitap yayını kime aittir?

Atabetü'l-Hakayık, Edip Ahmet Yükneki'nin 12. yüzyılda, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuş ...