Dosyalama türleri nedir?

İçindekiler:

 1. Dosyalama türleri nedir?
 2. Dosyalama şekilleri nelerdir?
 3. Desimal dosyalama sisteminde kurumda görülen hizmetler kaç gruba ayrılır?
 4. Bölgesel dosyalama sistemi nedir?
 5. Dosyalama ne demektir?
 6. Dosya kodlama nedir?
 7. Sanal dosyalama sistemi ne demek?
 8. Dosyalama memuru nedir?
 9. Dosya gömlekleri hangi durumda kullanılır?
 10. Standart dosya planı ne işe yarar?
 11. Renkli dosyalama sisteminin kullanım amacı nedir?
 12. Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların muayene teşhis ve tedavi evrakının muhafaza edildiği belgelere ne ad verilir?
 13. Dosyalama araçları kaça ayrılır?
 14. Hasta dosyaları arşiv bölümleri nelerdir?
 15. Hasta Dosya arşivi nerede olmalıdır?
 16. Hasta dosyaları arşivlerinde uygulanan örgütlenme modelleri nelerdir?
 17. Hasta dosyalarının mahkemelerde delil olarak kullandığı davalar nelerdir?

Dosyalama türleri nedir?

Dosyalamada alfabetik dosyalama, numaralı dosyalama, kronolojik dosyalama ve karma dosyalama sistemleri kullanılır.

Dosyalama şekilleri nelerdir?

Hukuk büronuzda kullanabileceğiniz belli başlı dosyalama teknikleri alfabetik , numaralı , kronolojik , karma ve alfanumerik şeklindedir.

Desimal dosyalama sisteminde kurumda görülen hizmetler kaç gruba ayrılır?

Özlük ve emekli dosyaları gibi. Desimal ya da ondalık sistem de denilen bu dosyalama biçimi, bir kurumda görülen hizmetlerin onlu gruplara ayrılmasıdır. Onlu gruplar, alt ondalık gruplara ayrılır.

Bölgesel dosyalama sistemi nedir?

Dosyalamayı coğrafi bölge ya da illeri esas alan Bölgesel Dosyalama Sistemi, Page 3 Tek konu-tek dosya sistemi de denen bu sistemde her konu için ayrı bir dosyanın açıldığı Konulara Göre Dosyalama Sistemi, Dosyalamanın bir başka türünü de evraka verilen numaralara göre yapılan Nümerik Sistem oluşudur.

Dosyalama ne demektir?

Dosyalama anlamı, tanımı: Dosya : Bu gibi belgelerin toplandığı kartondan kap. Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü.

Dosya kodlama nedir?

Sınıflandırma işlemi gerçekleştirildikten sonra evrakların belirli bir sisteme göre sıraya konulması gerekir. Bu işleme kodlama adı verilmektedir. Kodlamanın amacı sınıflandırılmış belgelere ait dosya ve dosya birimlerinin kurum ve fonksiyon ilişkilerini gösteren organik düzenlerini korumak ve yerlerini göstermektir.

Sanal dosyalama sistemi ne demek?

Sanal dosyalama sistemi, bilgisayar sistemine yüklenilen bazı bilgilerin, veritabanı tarafından otomatik olarak dosyalanmasına verilen isimdir.

Dosyalama memuru nedir?

Dosyalama Memuru Mesleğinin maaşları, tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, meslek kodu nedir ve iş imkanları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Meslek Tanımı Nedir? -İşyerine gelen ve giden evrakların dosyalama sistemine uygun olarak dosyalayan, kaydeden ve muhafazasını sağlayan kişidir.

Dosya gömlekleri hangi durumda kullanılır?

Dosya gömleği, birbiriyle ilgili evrakların aynı dosya içinde ama birbirine karışmadan konabilmesi için kullanılan dosya malzemesidir. ... Evraklar, klasörlerin içine gömlek dosyalar içinde konur.

Standart dosya planı ne işe yarar?

STANDART DOSYA PLANI Dosya Planı, kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.

Renkli dosyalama sisteminin kullanım amacı nedir?

Hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanabilmesi ve muhafaza edilmesi için renkli kodlama sistemi kullanılmakta ve dikine dosyalama sistemi tercih edilmektedir. Ayrıca son dönemlerde kompakt raf sistemleri sayesinde hasta dosyaları her türlü dış etkenden korunmaktadır.

Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların muayene teşhis ve tedavi evrakının muhafaza edildiği belgelere ne ad verilir?

a ) Hasta Dosyası: Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden sağlıklı kişilerin veya hastaların muayene, teşhis, tedavi ve rehabiliteleri ile ilgili belgelerin muhafaza edildiği; A4 kağıdını içine alacak boyutlarda, kenarlarında renkli şeritler bulunan kartondan imal edilmiş ve iki kapaktan oluşan cepli ve telli saklama ...

Dosyalama araçları kaça ayrılır?

Dosyalamada, geleneksel ve sanal dosyalama araçları kullanılır. Otomasyona dayalı sanal örgütlerde kullanılan dosyalama yapmaya yarayan araçları, bilgisayarlar, yazılım ve donanım araçlarıdır.

Hasta dosyaları arşiv bölümleri nelerdir?

4.

Hasta Dosya arşivi nerede olmalıdır?

Hasta dosyaları arşivinin yeri, arşivin daha fonksiyonel olarak çalışması açısından önemlidir. Bu nedenle arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayıları her geçen gün arttığı için hasta dosyaları arşivinin fiziksel yapısının esnek olması gerekmektedir.

Hasta dosyaları arşivlerinde uygulanan örgütlenme modelleri nelerdir?

Hasta dosyaları arşiv yönetiminde üç tür örgütlenme modeli bulunmaktadır:

 • Merkezsel Örgütlenme Modeli. Tıbbi arşivin en verimli ve kalite hizmet üretmeye yatkın örgütlenme şekli merkezsel örgütlenme modelidir. ...
 • Dağınık Örgütlenme Modeli. ...
 • Karma Örgütlenme Modeli:

Hasta dosyalarının mahkemelerde delil olarak kullandığı davalar nelerdir?

HASTA DOSYALARININ MAHKEMEDE DELİL OLARAK KULLANILDIĞI VAKALAR:

 • Ölüm sebebi ile talep edilen maddi ve manevi tazminat davalarında,
 • Geçici veya kalıcı bedensel hasara uğranması durumunda talep edilen maddi ve manevi tazminat davalarında,