Eş anlamlı ile eş sesli aynı mıdır?

İçindekiler:

  1. Eş anlamlı ile eş sesli aynı mıdır?
  2. Eş sesli sözlük nedir?
  3. Kıymet eş sesli mi?
  4. Yan eş sesli mi?
  5. Göz eş sesli bir kelime midir?
  6. Güz eş sesli bir kelime midir?

Eş anlamlı ile eş sesli aynı mıdır?

EŞ ANLAM (ANLAMDAŞ)⇒ Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. ... EŞ SESLİ (SESTEŞ)⇒ Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Eş sesli sözlük nedir?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir. Kısaca eş sesli kelimeler bir kelimenin birden fazla anlam barındırmasıdır.

Kıymet eş sesli mi?

Kıymet sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler bedel, değer, fiyat ve paha sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Yan eş sesli mi?

Merhaba, Yan kelimesi sesteş bir kelimedir. Sesteş kelimeler konusunda bilgi edinelim: Sesteş kelime demek aynı şekilde yazılan fakat farklı anlamlara sahip olan kelimeler demektir.

Göz eş sesli bir kelime midir?

Yazılışı aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimelere " eş sesli (sesteş) kelimeler deriz. Göz kelimesi bir eş sesli kelimesi değildir. Çünkü göz kelimesinin sadece bir anlamı vardır o ise duyu organımızdaki görmemizi sağlayan gözdür. Bazen göz değer yani nazar değer anlamında olur onlarda yan anlamlıdır.

Güz eş sesli bir kelime midir?

Bu ve bunun gibi sözcükler eş sesli sözcüklerdir. Güz kelimesine baktığımızda, anlamı, 4 mevsimden eylül, ekim ve kasım aylarına denk gelen bir mevsimdir şeklinde ifade ediliyor. Güz sözcüğünün bundan başka bir anlamı yoktur. Herhangi bir fiilin kökü değildir, sadece mevsim anlamına gelir.