Kaymakamın görevleri kısaca nelerdir?

İçindekiler:

 1. Kaymakamın görevleri kısaca nelerdir?
 2. Kaymakamın başlıca görevleri nelerdir?
 3. Kaymakamın ünvanı nedir?
 4. Kaymakam kime karşı sorumludur?
 5. Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar nelerdir?
 6. Kaymakamlık nasıl bir Memurluktur?
 7. Kaymakamın görev süresi kaç yıldır?
 8. Kaymakamlık sınavı her sene oluyor mu?
 9. Hakim mi daha üstün Savcı mı?
 10. Savcı mı üstün hakim mı?
 11. Ilçelerde savcı olur mu?
 12. Savcılar nereye atanır?
 13. Kaç tane savcı var?
 14. Savcı kime emir verebilir?
 15. Savcı olmak kolay mı?
 16. Avukat savcı olabilir mi?
 17. Savcı olmak için yaş sınırı var mı?
 18. Savcı olmak için kaç puan almak gerekir?

Kaymakamın görevleri kısaca nelerdir?

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir; B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar.

Kaymakamın başlıca görevleri nelerdir?

Kaymakamın görevleri

 • İlçede yasaların uygulanmasından sorumludur.
 • İlçede bulunan çeşitli kamu kuruluşlarının çalışmaları arasında koordinasyonu sağlar.
 • Resmi ziyaretleri kabul eder.
 • Törenlere başkanlık yapar.
 • Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını denetler ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.

Kaymakamın ünvanı nedir?

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. ... İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

Kaymakam kime karşı sorumludur?

Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur; Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir.

Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar nelerdir?

Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar:

 • İlçede lazım olan miktarda kurulan adli ve askeri konular dışında kalan teşkilatlar,
 • Devlet daireleri,
 • Özel iş yerleri,
 • Özel idareler,
 • Belediye idareleri,
 • Köy idareleri,
 • Yukarıda sayılan birimlere bağlı müesseseler.

Kaymakamlık nasıl bir Memurluktur?

Kaymakamlık güvenceli meslek memurluğudur. Kaymakamlar müşterek kararname ile atanırlar (İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı üçlü kararname ile). NOT: Valilik istisnai bir memurluktur. Ancak, kaymakam güvenceli sürekli devlet memurudur.

Kaymakamın görev süresi kaç yıldır?

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra müşterek kararname ile atanarak görev başına gelen kaymakamlar, valilere bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri atama yönetmeliklerindeki ilçe sınıflandırmasına göre değişir. Bu süreler 2 yıldan 5 yıla kadar çıkabilmektedir.

Kaymakamlık sınavı her sene oluyor mu?

Yılda kaç defa, hangi aylarda, ne kadar Kaymakam Adayı alınacağı Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Makamınca kararlaştırılır. Kaymakam adaylığına giriş sınavları yılda ortalama bir kez yapılmaktadır.

Hakim mi daha üstün Savcı mı?

Cevap ; Hakim daha üstündür. ... Çünkü hakimin savcı hakkında tutanak tutup savcıyı görevinden alabilir. Bu yüzden savcı hakime sormadan bir şey yaparsa savcı görevinden atılır.

Savcı mı üstün hakim mı?

Protokol oturumunda hakim ile savcı eşittir fakat protokol oturuşunda aynı hizada oturamama durumlarında hakim önceliklidir. İkisinin de birbirine üstünlüğü yok. Ayrıca başsavcının da hakime karşı bir üstünlüğü yok. Ama başsavcı diğer savcılardan daha üstün.

Ilçelerde savcı olur mu?

Türkiye'de savcılık Türk hukukuna göre adli yargı kolunda her ilde, ağır ceza mahkemesi bulunan ilçelerde ve bazı asliye ceza mahkemesi bulunan ilçelerde Cumhuriyet başsavcılığı vardır.

Savcılar nereye atanır?

İhtiyaç halinde, başarısı tespit edilen hâkim ve savcılar bir alt bölgedeki, ağır ceza mahkemesi başkanlığı veya ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı görevine atanabilirler. Bunların atandıkları bölgedeki en az hizmet süresi sonunda atama taleplerine öncelik tanınır.

Kaç tane savcı var?

1- Türkiye geneli toplam 12201 hakim ve savcı bulunmaktadır.

Savcı kime emir verebilir?

kanun en üsttür.bir hakim savciya emir veremez,bir savci da hakime,hakim bir suc varsa savcilga suc duyurusnda bulunabilir.is mahkemeye duserse kanun ne diyorsa hakim o cezayi vermek zorun da kafasina gore hukum veremez verirse yargitaydan ceza bozulur.savci polisin adli amiridir,idari amiri degildir.savci kanuna ...

Savcı olmak kolay mı?

Anlatıldığında basit görünse de tahmin edebileceğiniz gibi savcı olmak oldukça zorlu bir süreç. Ayrıca savcı olmak için sahip olmanız gereken kişisel özelliklerin yanı sıra hâkim ve savcı olabilme koşulları, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda belirtilmiş durumda.

Avukat savcı olabilir mi?

Savcı olmak için avukatlık yapma şartı bulunmuyor. Fakülteden mezun olduktan sonra yıl içinde açılan savcılık sınavına girilebilir. Avukatlık mesleğini seçip de daha sonra savcılığa geçmek isteyenler olabilir.

Savcı olmak için yaş sınırı var mı?

Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış yani doğum tarihi 31 Ocak 1966 ve daha sonra olanlar ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olanlar hakim ve savcı adayı olabilecek.

Savcı olmak için kaç puan almak gerekir?

Yönetmeliğe göre, hakim ve savcı adaylığı sürecinin sonunda yapılacak yazılı sınavda 70 puan alanlar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması halinde adaylar başarılı sayılacak.