adplus-dvertising

Kinayeli olmak ne demek?

İçindekiler:

  1. Kinayeli olmak ne demek?
  2. Dolaylı bir anlatım ne demek?
  3. Kinayeli anlatım nasıl bulunur?
  4. Mecazlı söyleyiş nedir örnekleri?
  5. Tevriye ne demek örnek?
  6. Mecazlı bir söyleyiş nedir?
  7. Tevriye nedir ve örnekleri kısaca?

Kinayeli olmak ne demek?

Kinâye veya alegori, bir fikri kapalı, dolaylı olarak anlatan üstü örtülü söz. Edebiyatta bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, hem mecazi anlamlara uygun olarak kullanmaktır. Bir kelimeyi gerçek anlamının dışında benzetme gayesi gütmeden ve engelleyici ipucu olmaksızın mecazlı anlamda kullanmak olarak da tarif edilir.

Dolaylı bir anlatım ne demek?

Dolaylı anlatım: Bir kişinin sözünün söylendiği biçimde değil de, bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümlelerdir. Bir sözün olduğu gibi kelimesi kelimesine değil de konuşan veya yazan tarafından kip ve şahıs değişikliğine uğratılarak dolaylı şekilde ve bir rapor tekniği içinde aktarılmasıdır.

Kinayeli anlatım nasıl bulunur?

Cümlede ifade edilen düşüncenin, genellikle alaycı biçimde, tersini kasteden anlatım biçimidir. Takımımız bu haftaki maçında muhteşem bir oyunla 4-0 mağlup oldu. Çocuk o kadar çalışkandı ki her dönem en az beş zayıf getirirdi.

Mecazlı söyleyiş nedir örnekleri?

Örneğin; Ödevleri yaparken derslerine kulak verirsen sen de istediğin başarıyı yakalayabilirsin. (Bu cümlede “kulak verme” ifadesi aslında dersi dikkatli ve iyi dinlemek anlamına gelir. ... Bu tür anlatımlar gerçek halinden farklı bir anlam içermesi nedeniyle kullanılacak cümlede mecazlı söyleyiş haline neden olmaktadır.

Tevriye ne demek örnek?

İki gerçek anlam kullanılarak, uzak anlam ile anlatılmak istenilen anlatılır. Tevriye sanatına örnek olarak verilecek cümleler şu şekilde açıklanmıştır: - Sarımsak da acı; ama evde lazım bir dişi. Bu cümlede geçen dişi sözcüğü ile tevriye sanatı yapılmıştır.

Mecazlı bir söyleyiş nedir?

Mecazlı söyleyiş günümüzde de cümle yapılarında sıklıkla kullandığımız bir ifade türüdür. Cümlede kullanılmak istenenin ifadenin haricinde kelimelerin farklı roller üstlenerek anlatılma halidir.

Tevriye nedir ve örnekleri kısaca?

Tevriye, anlamla ilgili edebî sanatlardan biri. Sesteş bir kelimenin bir dizede, beyitte, dörtlükte iki gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmeye tevriye sanatı denir. Örtmek, meramı gizlemek demektir.