adplus-dvertising

Memur ekstra ne iş yapabilir?

İçindekiler:

 1. Memur ekstra ne iş yapabilir?
 2. Devlet memuru ek iş yaparsa ne olur?
 3. Devlet memuru ek is yaparsa cezası nedir?
 4. Devlet Memurları ticaret Yapabilir mi?
 5. Devlet memuru psikolog ek iş yapabilir mi?
 6. Devlet memuru Youtube para kazanabilir mi?
 7. Devlet memuru ticaret yaparsa ne olur?
 8. Polis memuru ek iş yapabilir mi?
 9. Yüz kızartıcı ve utanç verici suçlar nelerdir?
 10. Devlet memuru ticari faaliyette bulunabilir mi?
 11. Devlet memur eşi ticaret yapabilir mi?
 12. Psikologlar ek iş yapabilir mi?
 13. Kamuda çalışan psikolog özelde çalışabilir mi?
 14. Devlet memur sosyal medyadan para kazanabilir mi?
 15. Memur blogger olabilir mi?
 16. Memur eşi ticaret yapabilir mi?
 17. Sözleşmeli memurlar ek iş yapabilir mi?
 18. Polis memuru başka işte çalışabilir mi?

Memur ekstra ne iş yapabilir?

Memur ek is fikirleri
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri yapabilir.
 • Kira, gayrimenkul geliri elde edebilir.
 • Memur arabasını kiraya verebilir.
 • Yazarak para kazanabilir. ...
 • Benzer şekilde beste, resim gibi telif geliri elde edeceği faaliyetleri yapabilir.
 • Anonim ya da limited şirket ortağı olabilir.
Daha fazla öğe...•BE

Devlet memuru ek iş yaparsa ne olur?

Devlet memurlarının yapabileceği ek iş sektörleri şu şekilde sıralanabilir: Zirai kazanç sağlayabilirler, Gayrimenkul ve menkulden kazanç elde edebilirler, bilirkişilik ve hakemlik yapabilirler. Aynı zamanda meslek saatleri dışında eğitim -öğretim ve sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşlarda görev üstlenebilirler.

Devlet memuru ek is yaparsa cezası nedir?

Bu cezai müeyyideleri özetlemek gerekirse:657 Sayılı Kanunun 125 inci maddesinde; Ticaret yapmak veya Devlet Memurlarına yasaklanan faaliyetlerde bulunmanın kademe ilerlemesini durdurma cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. ...

Devlet Memurları ticaret Yapabilir mi?

Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

Devlet memuru psikolog ek iş yapabilir mi?

Uzman öğretici, usta öğretici, psikolog, psikolojik danışman gibi öğretmenlik yapma niteliği taşıyan diğer memurlar da çalıştıkları kurumdan izin almak şartıyla haftada 10 saati geçmemek üzere mesai saatleri dışında özel eğitim kurumlarında ücretli ders verebilirler.

Devlet memuru Youtube para kazanabilir mi?

Devlet memurları kanununa göre ticari faaliyet yasağı var. Ancak kanun eski. 657 sayılı devlet memurları kanunu Youtube geliri elde edilmesi konusunda bir hüküm içermiyor. Youtube geliri Devlet memurunun yaptığı görevle ilgili bir gelir değildir.

Devlet memuru ticaret yaparsa ne olur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlığını taşır. Maddeye göre memur; ... Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz. Ticari mümessil ve ticari vekil olamaz.

Polis memuru ek iş yapabilir mi?

Polisler Hangi Ek İşleri Yapabilir? Polisler ya da devlet memurları mesai saatleri dışında kalarak kendi görevini küçük düşürecek davranışlardan uzak durarak sosyal güvenlik ilişkisi oluşturmadan dizi, film ya da tiyatrolarda görev yapabilirler. Ayrıca şarkı söylemek amaçlı konser verebilirler ya da CD çıkartabilirler.

Yüz kızartıcı ve utanç verici suçlar nelerdir?

Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?
 • Hırsızlık Suçu,
 • Dolandırıcılık Suçu,
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • İrtikap Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu,
Daha fazla öğe...

Devlet memuru ticari faaliyette bulunabilir mi?

Maddeye göre memur; Tacir veya esnaf olamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz. Ticari mümessil ve ticari vekil olamaz.

Devlet memur eşi ticaret yapabilir mi?

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Devlet Memurunun sadece kendisini kapsamına almaktadır. Memurun eşinin veya çocuklarının yada diğer akrabalarının her hangi bir kazanç getirici faaliyette bulunmalarına engel bulunmamaktadır.

Psikologlar ek iş yapabilir mi?

Türk Sağlık sen tarafından, ilk olarak 2008 yılında açılan bir davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi, "fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar"ın doktolar gibi mesleklerini serbest olarak icra edemeyeceğine karar vermiştir.

Kamuda çalışan psikolog özelde çalışabilir mi?

Uzman öğretici, usta öğretici, psikolog, psikolojik danışman gibi öğretmenlik yapma niteliği taşıyan diğer memurlar da çalıştıkları kurumdan izin almak şartıyla haftada 10 saati geçmemek üzere mesai saatleri dışında özel eğitim kurumlarında ücretli ders verebilirler.

Devlet memur sosyal medyadan para kazanabilir mi?

Memur olarak çalışanlar da sosyal medya üzerinden reklam yaparak gelir elde ediyorlar. ... "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Sürekli gelir elde edecek faaliyetlerde de bulunamazlar.

Memur blogger olabilir mi?

Evet, devlet memuru özgür şekilde sosyal medya kullanabilir. Yalnız burada özgürlük ifadesini iyi ele almak ve iyi anlamak gerekiyor. Özgürlük; başkasının özgürlük alanına müdahale edildiğinde sona eren bir tabidir. Bu sosyal medya için de geçerlidir.

Memur eşi ticaret yapabilir mi?

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Devlet Memurunun sadece kendisini kapsamına almaktadır. Memurun eşinin veya çocuklarının yada diğer akrabalarının her hangi bir kazanç getirici faaliyette bulunmalarına engel bulunmamaktadır.

Sözleşmeli memurlar ek iş yapabilir mi?

Sözleşmeli Memur Ek İş Yapabilir Mi? Sözleşmeli memurlar da, diğer memurlar gibi ek işte çalışıp çalışamayacaklarını merak ediyorlar. Fakat devlet memurları ve sözleşmeli memurlarda aynı kanuna tabiidir. 657 sayılı kanuna bağlı olan tüm memurlar için ek iş yapma yolu neredeyse kapalıdır.

Polis memuru başka işte çalışabilir mi?

MEMURLAR BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR Mİ? Devlet Memurları Kanunu ve Yönetmeliklerine göre kamu personelleri, esnaflık ve tacirlik sayılabilecek mesleklerde çalışamazlar. Ticaret ve sanayi sektörlerinde görev alamazlar. Ticari temsilci veya mümessil olamazlar.