El Kanun El Maksudi kimin eseri?

İçindekiler:

 1. El Kanun El Maksudi kimin eseri?
 2. Biruni yaptığı çalışmalar nelerdir?
 3. Biruni Türk mu?
 4. Biruni kaç yaşında öldü?
 5. El biruni'nin nerede doğdu?
 6. Biruni'nin tarih anlayışı nedir?
 7. Türk bilim insanlarından biri kimdir?
 8. Türk bilim insanları kim?
 9. Kim oldukları asla unutulmaması gereken 11 büyük Türk bilim insanı?

El Kanun El Maksudi kimin eseri?

* Biruni'nin en önemli eseri " el-Kanun el-Maksudi" kitabıdır.

Biruni yaptığı çalışmalar nelerdir?

Biruni'nin matematik alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok otorite tarafından matematikçi olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Matematikte özellikle de trigonometride çok önemli çalışmalar yapmıştır. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarına, sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını eklemiştir.

Biruni Türk mu?

Büyük Türk Bilim Adamı! 3 Zilhicce 362 (4 Eylül 973) tarihinde Hârizm'in merkezi Kâs'ta doğdu. Ceyhun nehrinin aşağı kısmında yer alan bu şehir o dönemde Hârizm adıyla da anıldığından Bîrûnî el-Hârizmî nisbesiyle de bilinmektedir.

Biruni kaç yaşında öldü?

75 yaşında (MS 973–1048)

El biruni'nin nerede doğdu?

Beruni, Özbekistan

Biruni'nin tarih anlayışı nedir?

Bîrûnî tarih felsefesi ve tarih biliminin felsefesi bağ- lamında kendinden önceki İslâm tarihçilerinden farklılık arz etmektedir. O, tabiat ve toplumun değişmez yasalar çerçeve- sinde işlediğine inanmaktadır. Buna bağlı olarak da tarihi ha- diseleri döngüsel tarih felsefesi anlayışı içinde değerlendir- mektedir.

Türk bilim insanlarından biri kimdir?

Farabi'den Ali Kuşçu'ya, Türkiye'nin ilk atom mühendisi Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre'den Nobel Ödüllü bilim insanımız Prof. ... Aziz Sancar'a kadar pek çok Türk bilim adamı geçmişten bugüne küresel ölçekte ses getiren çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye yön verdiler.

Türk bilim insanları kim?

Türk bilim insanları listesi

 • Ahmet Cevdet Paşa — tarihçi, hukukçu ve sosyolog (1822–1895)
 • Ahmed Resmî Efendi — tarihçi (1700–1783)
 • Abbas Vesim Efendi (Kambur Vesim) — astronom ve doktor (d. ...
 • Ahmed Cemal Eringen — makine mühendisi (1921–2009)
 • Ahmet S. ...
 • Ahmet Ziyaeddin Akçasu — fizikçi (d. ...
 • Akşemseddin — çok yönlü bilim insanı (1389–1459)

Kim oldukları asla unutulmaması gereken 11 büyük Türk bilim insanı?

Kim Oldukları Asla Unutulmaması Gereken 11 Büyük Türk Bilim İnsanı (4)

 • Matematikçi Tosun Terzioğlu: ...
 • Fizikçi ve Biyolog Ahmet Yıldız: ...
 • İnşaat Yüksek Mühendisi ve Antropolog Ayten Aydın: ...
 • Sosyolog ve Psikolog Muzafer Sherif: ...
 • Hekim Canan Karatay: ...
 • Tarihçi Mükrimin Halil Yinanç: ...
 • Fizikçi Nihat Berker: ...
 • Arkeolog Jale İnan: