Bilim ne demek TDK?

İçindekiler:

  1. Bilim ne demek TDK?
  2. Eski Türkçede bilim ne demek?
  3. Osmanlıca bilim ne demek?
  4. Bilim Türkçe mi?
  5. Bilgi Türkçe mi?
  6. Minik Türkçe mi?
  7. Vana Türkçe kökenli mi?
  8. Kıvanç Türkçe mi?

Bilim ne demek TDK?

a. 1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: “Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır.” -H. E. Adıvar. 2.

Eski Türkçede bilim ne demek?

Kırgızca bilim "bilgi, malumat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Kırgızca sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. bil- maddesine bakınız.

Osmanlıca bilim ne demek?

ilmi / ilmî / علمى İlimle ilgili, bilimsel.

Bilim Türkçe mi?

Türk Dil Kurumu, "ilim" sözcüğünün birinci kelime anlamını "bilim" olarak vermektedir (ikinci anlamı da "ayrıntı, özellik, nitelik" olarak verilmiştir). Yani "ilim" ve "bilim" sözcükleri, eş anlamlıdır! Bunu, bir diğer örnek üzerinden görebiliriz: "Müspet ilim" kavramından.

Bilgi Türkçe mi?

Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan bilgi kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre farklı anlamları olan bilgi kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir.

Minik Türkçe mi?

Türkçe olan mini- (küçük) sözcüğünün Batı dillerinden alınan mini1 ile anlam benzerliği, çocuk dilinde evrensel olan küçüklük ve yakınlık sembolizminin ürünüdür.

Vana Türkçe kökenli mi?

İtalyanca vano "açıklık, sıvı veya gaz çıkma deliği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince vanus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *vag-nus "boş" sözcüğünden türetilmiştir. vakum maddesine bakınız.

Kıvanç Türkçe mi?

Kıvanç ismi sık duyulan isimler arasında bulunuyor. ... Türkçe kökenli olan Kıvanç ismi hem erkek hem kız için kullanılmaktadır.