Uzun kemiklerin yapısında neler vardır?

İçindekiler:

  1. Uzun kemiklerin yapısında neler vardır?
  2. Boyundaki kemiğe ne denir?
  3. Boğazdaki kemiğe ne denir?
  4. L5 vertebra hangi kemiklerle eklem yapar?
  5. En uzun kemik uyluk kemiği midir?
  6. Uyluk kemiği nerede bulunur?
  7. Uyluk kemiği iskeletin hangi bölümüne aittir?
  8. Tarak kemiği uzun kemik mi?
  9. Diz kapağında kırık olur mu?

Uzun kemiklerin yapısında neler vardır?

Uzun kemiklerin gövde kısmı ise sıkı-sert kemik dokudan meydana gelmiş olup orta boşluğunda içinde sarı kemik iliği bulunan, ilik kanalı yer alır. Uzun kemiklerin baş ve gövde kısımlarının arasında, kemiğin boyuna uzamasını sağlayan kıkırdak doku özelliğinde büyüme plağı (epifiz plağı) yer alır.

Boyundaki kemiğe ne denir?

Köprücük kemiği (Latince clavicula), insan anatomisindeki sternum ile kürek kemiği arasında köprü görevi gören yetişkin bir insanda ortalama 15 cm boyundaki bir uzun kemiktir. Anatomik pozisyondayken yatay olarak bulunan tek uzun kemiktir.

Boğazdaki kemiğe ne denir?

Âdem elması veya laringeal çıkıntı (Latince: prominentia laryngea), gırtlaktaki tiroid kıkırdağın çıkıntısıdır. Bu kıkırdağın iki ana yaprağının orta hatta birleşmesi sonucunda oluşur. Genelde erkeklerde görülür. Erkeklerde ergenlik döneminde belirginleşmeye başlar, ergenliğin belirtilerinden biridir.

L5 vertebra hangi kemiklerle eklem yapar?

Bel (Lomber Vertebralar): Lomber omurlar L1, L2, L3, L4, L5 olarak tanımlanır. Alttaki L5 omuru sakrum denilen kuyruk sokumu kemiğiyle eklem yapmaktadır.

En uzun kemik uyluk kemiği midir?

Femur veya uyluk kemiği, memelilerin vücutlarındaki en uzun, en hacimli ve en güçlü kemiktir. Kalçanın ve dizin bir bölümünü oluşturur.

Uyluk kemiği nerede bulunur?

Diğer bir ismi ile üst bacak kemiği olarak da bilinmektedir. Uyluk Kemiği Nerededir? Uyluk kemiğinin başladığı ve bittiği yer kalça ve baldır bölümüdür. Kemiğin üst kısmı kalçada yer alan leğen kemiğine bağlıdır.

Uyluk kemiği iskeletin hangi bölümüne aittir?

Serbest alt taraf kemikleri; uyluk, bacak ve ayak kemikleri olarak sınıflandırılır. Uyluk Bölgesi Kemikleri Kalça eklemi ile diz arasına, uyluk iskeleti denir. Burada uyluk kemiği bulunur. Diz kapağı kemiği de bu bölüm kemiklerinden kabul edilir.

Tarak kemiği uzun kemik mi?

El tarak kemikleri 5 adettir. Başparmaktan küçük parmağa doğru 1'den 5'e kadar numaralanır (MC 1-MC 5). Bu kemiklerin her biri küçük birer uzun kemiktirler ve herbirinin bir gövdesi ile iki adet ucu vardır. Bu kemikler dış yana doğru birbirlerinden açılarak uzaklaşırlar.

Diz kapağında kırık olur mu?

Patella kırıkları, eklem içi olmaları ve dizin ekstansiyon (düz tutulması) fonksiyonu bozulmasına yol açmaları nedeni ile tedavi gerektirirler. Patella kırıkları (diz kapağı kırıkları): Diz üstü düşme, ateşli silah yaralanması yada araç içi kazalarda dizin torpido gözüne çarpması gibi direkt travmalarla olabilir.