Kuranda Meyra ne demek?

İçindekiler:

  1. Kuranda Meyra ne demek?
  2. Marsel ismi kuranda geçiyor mu?
  3. Zazaca Huma ne demek?
  4. Zazaca Gökyüzü ne demek?
  5. Huma Hatun kimdir?
  6. Cihan'ı Hüma ne demek?

Kuranda Meyra ne demek?

Meyra; doğruluk, fazilet ve erdem anlamlarını da taşımaktadır. Bu ismi taşıyan kişilerin, irade gücü yüksek, kendinden emin ve doğruluktan sapmayan erdemli ve güçlü karakterli kişiler olacakları umulmaktadır.

Marsel ismi kuranda geçiyor mu?

Marsel aynı zamanda Özbek asıllı Türk millî tenisçinin adı. MARSEL İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU? Marsel ismi kuranda Geçmiyor. Bir ismin Kuran'da geçmesi yada geçmemesi o ismin güzel yada kötü bir isim olduğu anlamına gelmez.

Zazaca Huma ne demek?

Dil olan Zazaca'da “huma” kelimesinin farsça ve Kurmanci dillerindeki xuda, Türkçedeki tanrı, Arapçadaki ilah, İngilizcedeki god kavramlarıyla aynı anlamı taşıdığını bilseydi aynı cevabı verir miydi sizce. ... Nitekim Zazalar arasında “Huma tuıra razib.” (Tanrı senden razı olsun.)

Zazaca Gökyüzü ne demek?

Asman, Pers mitolojisindeki bir gökyüzü tanrısıdır. ... Zazaca'da Asmên olarak geçen kelime de gökyüzü anlamındadır.

Huma Hatun kimdir?

Bursa'daki bir mahkeme kaydında ise Fatih'in annesinin ismi Hüma Hatun olarak geçmektedir. Babasının ismi bilinmemektedir. Yalnızca bir vakfiyede Hatun binti Abdullah, "Abdullah kızı" olarak geçer. Bu ibare, onun mühtedi (İslâmiyet'i sonradan kabul eden) olduğuna delil olabilir.

Cihan'ı Hüma ne demek?

CİHAN-NÜMA: f. Dünyayı gösteren harita veya coğrafya. * Çatının üzerinde her tarafa nezareti olan açık taraça. * Meşhur Türk Âlimi Kâtib Çelebi'nin 1654 (Hicri: 1065) tarihinde çizdiği Asya Kıt'asının haritası.