Platonun görüşleri nelerdir?

İçindekiler:

  1. Platonun görüşleri nelerdir?
  2. Platon'un felsefeye katkıları nelerdir?
  3. Platon'un değer anlayışı nedir?
  4. Platon ve eflatun aynı kişi mi?
  5. Platon a göre ahlakın kaynağı nedir?
  6. Aristoteles e göre bilgi nasıl elde edilir?
  7. Aristoteles in değer anlayışı nedir?
  8. Aristoteles e göre gerçek dünya nedir?

Platonun görüşleri nelerdir?

PLATON'UN FELSEFESİ Sokrates ve Platon'a göre felsefenin ana ereği, insanın mutluluğu ve yetkin yaşamının sağlanmasıdır. Yetkin bir yaşam, ancak erdemli bir hayat sürmekle elde edilebilir. Erdemin temeli “bilgi”, özü “idealar kavramı”, gerekçesi “evrendoğum”, güvencesi “ölümsüzlük”, yaşamsal sığınağı “devlet”tir.

Platon'un felsefeye katkıları nelerdir?

Platon'un felsefeye en önemli katkısı, epistemolojisinden de anlaşılacağı üzere, geliştirmiş olduğu ünlü İdealar kuramıdır. İdealar, gözle görülür nesnelerin kendilerinin soluk kopya ya da suretleri olduğu değişmez, maddi olmayan, ezeli ve ebedi özler veya örüntülerdir.

Platon'un değer anlayışı nedir?

Platon'un değer anlayışı "gerçek mutluluğa erişme" arayışıdır. ... Gerçek olan mutluluk ona göre "iyilikten" gelecekti. Onun felsefi görüşlerine göre iyi, ulaşılabilecek en yüksek ideaydı. Platon'a göre insanın (dolayısı ile toplumun) ve doğanın alabileceği en normal ve hatta olması gereken düzey "iyi" ismini alacaktır.

Platon ve eflatun aynı kişi mi?

Eflatun (d. ... Geniş omuzları ve atletik yapısı yüzünden, Yunanca Platon (geniş göğüslü) lakabı ile anıldı ve tanındı. Yirmi yaşından itibaren ölümüne kadar yanından ayrılmadığı Sokrates'in öğrencisi ve Aristoteles'in hocası olmuştur. Atina'da Akademi'nin kurucusudur.

Platon a göre ahlakın kaynağı nedir?

Ona göre mutluluk iyilik ideasını gerçekleştirmektir. Ahlakın temeli olan iyi ideasına uygun olan davranış iyi, uygun olmayan davranış ise kötüdür. En yüksek iyiye ulaşan insan erdem sahibi insandır. Bu erdemler bilgelik, cesaret, ölçülülük ve bunların gerçekleşmesiyle adalet erdemi.

Aristoteles e göre bilgi nasıl elde edilir?

Aristoteles'e göre bilgi edinme yetisine sahip olan şey, akıldır. Akıl da edilgen (pasif) ve etkin (aktif) olmak üzere ikiye ayrılır. Bilginin malzemesini edilgen akıl yani duyular verir, onu biçimlendiren ise etkin akıldır. İnsan aklında doğuştan getirdiği bazı temel kalıplar (kategoriler) vardır.

Aristoteles in değer anlayışı nedir?

Aristoteles'in değer anlayışı, onun ahlak görüşleri çerçevesinde biçimlenmektedir. ... Aristoteles bu eserinde, her eylemin iyiyi arzuladığını söyler ve bu iyinin ne olduğunu sorgular. Ona göre her yapılan eylemin bir amacı vardır. Bu amaç, iyi ile ilgilidir.

Aristoteles e göre gerçek dünya nedir?

Aristoteles'e göre varlıkların görünüşleri sürekli olarak değişmektedir. Bu değişime uğrayan şey, yani madde, değişim süresince özünü her zaman korumaktadır. ... Aristoteles ise gerçek varlığın idealar dünyası gibi ayrı bir dünyada bulunmadığını, onun maddelerin özünde bulunduğunu ileri sürer.