Sosyal sorumluluk bileşeni nedir?

İçindekiler:

 1. Sosyal sorumluluk bileşeni nedir?
 2. Üçlü sosyal sorumluluk bileşenleri nelerdir?
 3. Topluma katkıda bulunacak kaynaklar ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hangi sorumluluktur?
 4. Kurumsal sosyal sorumluluğun avantajları nelerdir?
 5. Işletmelerin toplumdaki artan rolleri ile birlikte artan sorumluluklarının sonucunda ortaya çıkan kavram nedir?
 6. 1 işletmelerde kurumsal sorumluluk nedir ve nasıl gerçekleştirilir açıklayınız?
 7. Hangisi işletmelerin işletme dışı sorumluluk alanları içerisinde değerlendirilmektedir?
 8. Işletme içi sorumluluk alanları nelerdir?
 9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?
 10. Işletmelerin çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla uymak zorunda olan koşullar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 11. Galbreath ın kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri nelerdir?
 12. Sosyal sorumluluk stratejileri nelerdir?
 13. Özgecil strateji nedir?

Sosyal sorumluluk bileşeni nedir?

En genel anlamıyla kurumsal sosyal sorumluluk dört temel sorumluluk alanından oluşmaktadır. Bunlar, ekonomik sorumluluklar, yasal sorumluluklar, etik sorumlulukları ve hayırseverlik sorumluluklarıdır. Kurumsal sosyal sorumluluğu oluşturan bu dört ana unsur Carroll tarafından bir piramit biçiminde değerlendirilmiştir.

Üçlü sosyal sorumluluk bileşenleri nelerdir?

Üçlü Sorumluluk Temel Bileşenleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Topluma katkıda bulunacak kaynaklar ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hangi sorumluluktur?

Sosyal Sorumluluk, yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak için, kendi çalışanlarıyla, onların aileleriyle, bütün toplumla birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeye destek verme sorumluluğu anlamına geliyor.

Kurumsal sosyal sorumluluğun avantajları nelerdir?

Kurumsal sosyal sorumluluğun yararları;

 • Müşteri ve çalışan bağlılığı oluşmasına yardımcı olur.
 • Bağış algısı ile perakende satışları artırır.
 • Marka itibarı oluşturur ve marka gelişimini sağlar.
 • Pazar fırsatı yakalamasına ve rekabet avantajını korumasına destek olur.

Işletmelerin toplumdaki artan rolleri ile birlikte artan sorumluluklarının sonucunda ortaya çıkan kavram nedir?

Henüz yeni bir kavram olan kurumsal vatandaşlık, işletmelerin toplumdaki artan rolleriyle birlikte artan sorumluluklarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Kurumsal vatandaşlık, işletmelerin sürdürülebilir kalkınma yolundaki pusulasıdır.

1 işletmelerde kurumsal sorumluluk nedir ve nasıl gerçekleştirilir açıklayınız?

Buradan hareketle en klasik anlamda kurumsal sosyal sorumluluğu bir kurumun ekonomik ve hukuksal sorumluluklarının ötesinde etik ve sosyal sorumluluklarını finansal performansını destekleyecek şekilde göz önünde bulundurarak paydaşlarının sosyal ihtiyaçlarına da cevap vermesi olarak tanımlayabiliriz.

Hangisi işletmelerin işletme dışı sorumluluk alanları içerisinde değerlendirilmektedir?

İşletme dışı sorumluluk alanları arasında rakipler, müşteriler, tedarikçiler, çevre, toplum ve kamu kurumları (devlet) yer alırken, çalışanlara karşı sorumluluk, hissedarlara ve yatırımcılara karşı sorumluluk ve yöneticilere karşı sorumluluk ise işletme içi sorumlulukları içinde değerlendirilmektedir.

Işletme içi sorumluluk alanları nelerdir?

İşletme ve Kurumların Sosyal Sorumluluk Alanları Kurum içi sosyal sorumluluk alanları; hissedarlar, yöneticiler ve çalışanlardan oluşmaktadır. Kurum dışı sosyal sorumluluk alanlarını ise rakipler, müşteriler, tedarikçiler, çevre, toplum ve hükümet oluşturmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir? sorunun cevabı "Rekabet etme sorumluluğu" dır.

Işletmelerin çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla uymak zorunda olan koşullar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan çeşitli düzenlemelere göre, işletmeler çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla uymak zorunda olduğu koşullar şunlardır; çocukların çalışma yaşı ve saatleri, zorla çalıştırma, sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı, çalışma saatleri, maaşlar ve ...

Galbreath ın kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri nelerdir?

KSS konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki artan ilgiyi göz önünde bulunduran Galbreath (2006) şirketleri KSS çalışmalarında yönlendirmek için dört stratejik seçenek belirlemiştir: hissedar stratejisi, fedakârlık stratejisi, karşılıklılık strateji ve vatandaşlık stratejisi.

Sosyal sorumluluk stratejileri nelerdir?

STRATEJİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

 • 1.Reddetme Stratejisi:Sosyal taleplere karşı çıkma.
 • Savunma Stratejisi:Yasal yükümlülükleri minimum düzeyde gerçekleştirme.
 • 3.Uyumlaşma Stratejisi:Etik yükümlülükleri minimum düzeyde gerçekleştirme.
 • Geleceğe yönelik, öngörücü strateji:Sosyal önceliklere yer verme ve gönüllü faaliyetlerde bulunma.

Özgecil strateji nedir?

1-Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlâk tutum ve görüşü.