Siyaset felsefesinin kurucusu kimdir?

İçindekiler:

 1. Siyaset felsefesinin kurucusu kimdir?
 2. Sanat felsefesinin konusu nedir?
 3. Sanat felsefesi filozofları kimlerdir?
 4. Bir kişinin yaptığı sanat olması için ne gereklidir?
 5. Sanat tarihi ile ilgili neler söylenebilir?

Siyaset felsefesinin kurucusu kimdir?

Machiavelli siyaset felsefesini gerçekçi temellere dayanarak inceleyen ilk filozof olarak ün almıştır.

Sanat felsefesinin konusu nedir?

Sanat felsefesi sanatın ne olduğunu sorgulayan, sanatçının etkinliğini inceleyen felsefe dalıdır. ... Oysa sanat felsefesi sadece sanattaki güzelliği inceleme konusu yapar. Bu yönüyle estetik, sanat felsefesini de kapsayan daha geniş bir alandır.

Sanat felsefesi filozofları kimlerdir?

 • IMMANUEL KANT (1724-1804)
 • FREDERICH HEGEL (1770 -1831)
 • FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805)
 • ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)
 • JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 - 1832)
 • FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900)

Bir kişinin yaptığı sanat olması için ne gereklidir?

BİR ÜRÜNÜN SANAT ESERİ OLABİLMESİ İÇİN: Üç temel öğe etkendir. Bunlar, estetik süje (sanatçı) , estetik obje (sanatçının sanat eserine dönüştürmek istediği her şey) ve estetik yargıdır. (sanat eseri hakkında ortaya konan beğeni değeri, yani güzel ya da güzel olmamayı belirten yargı.)

Sanat tarihi ile ilgili neler söylenebilir?

Sanat Tarihi Nedir?

 • Bir sanat yapıtının kökenini tespit etmek ( yapıtı hangi kültürün, hangi meslek grubunun veya kimin yaptığını belirlemek)
 • Bir sanat yapıtının bir kültürün gelişim çizgisi ya da sanatçının meslek yaşamı içinde hangi aşamada gerçekleştiğini belirlemek.