Vakum Türkçe mi?

İçindekiler:

  1. Vakum Türkçe mi?
  2. Lamba kelimesi hangi kelimeden türemiştir?
  3. Kelime mi sözcük mü?
  4. Otogar ın anlamı nedir?
  5. Gece sözcüğü türemiş mi?
  6. Akşam kökü nedir?
  7. Içerinin türü nedir?

Vakum Türkçe mi?

Vakum kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Vakum, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Lamba kelimesi hangi kelimeden türemiştir?

Bu sözcük Eski Yunanca lámpō λάμπω "ışımak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lamp- veya *lap- biçiminden evrilmiştir.

Kelime mi sözcük mü?

Kelime, anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğudur. Türk Dil Kurumu kelimeyi “Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük” olarak tanımlamaktadır. Kelimeler anlamlı veya görevli dil birlikleridir.

Otogar ın anlamı nedir?

otogar anlamı Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer.

Gece sözcüğü türemiş mi?

Gece kelimesi, geç- fiilinin üstüne -e zarf fiilinin kalıplaşması sonucu oluşmuştur.

Akşam kökü nedir?

Akşam kelimesinin kökü yine akşamdır aynı zamanda isim köklüdür.

Içerinin türü nedir?

Dilimizde "herkes, kimse, kimi, kimisi, biri, birisi, çoğu, hepsi, bazısı, falan, filan, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, birtakımı, insan, adam, şey " gibi kelimeler belgisiz zamir görevini üstlenmiştir. belgisiz zamirler, kişi zamirleri kadar çok kullanılır. Belgisiz sıfatlarla bunları karıştırmamak gerekir.