Rastgele ne anlama geliyor?

İçindekiler:

 1. Rastgele ne anlama geliyor?
 2. Denizcilikte iskele ne anlama gelir?
 3. Gemilerin bağlandığı yere ne denir?
 4. Vira ne anlama gelir?
 5. Vira bismillah neden denir?
 6. Vira ne demek TDK?
 7. Haydi vira ne demek?
 8. Funda Bismillah ne demek?
 9. Denizcilikte Funda ne demek?
 10. Sancak neresi gemi?
 11. Sancak sağ mı sol mu?
 12. Gemide iskele ne taraf?
 13. Gemi Bordası ne demek?
 14. Sancak bölgesi nerede?
 15. Novi Pazar hangi ülkede?
 16. Parampet neresi?
 17. Gemilerde su kesimi nedir?
 18. Gemi Yedekleme nedir?
 19. Gemide draft nasıl okunur?
 20. Denizcilik trim ne demek?
 21. Sörvey ne demek?

Rastgele ne anlama geliyor?

RASTGELE NE DEMEK: 1- Gelişigüzel. 2- Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, gelişigüzel, lalettayin.

Denizcilikte iskele ne anlama gelir?

Denizcilikte yelken ve kürek sporlarında kullanılan en önemli kavramlardan biri “sancak ve iskele”dir. Teknelerin sol tarafını belirtmek için “kırmızı” renk ile işaretlenen İSKELE, sağ tarafını belirtmek için de “yeşil” renk ile işaretlenen SANCAK kelimeleri kullanılır.

Gemilerin bağlandığı yere ne denir?

Demir Yeri: Limanda bir teknenin demirlediği ya da bağlandığı yer, rıhtım. Demir Zinciri: Demiri tekneye bağlayan zincir. Demirin Tutması: Demirin kollarının deniz dibine saplanması ve kaymayacak şekilde sabitlenmesi.

Vira ne anlama gelir?

Vira vira” ise Türkiye'de denizcilerin, motoru çalıştırıp denize açılmak için dümeni ilk kırdıklarında kullandıkları bir tabirdir. Bu söz genellikle, kazasız belasız bir seyir için söylenmektedir.

Vira bismillah neden denir?

VİRA sözcüğü de Akdeniz'de denizcilik yapan pek çok toplum tarafından kullanılmıştır. Bizim topraklarımızda da yaygın bir şekilde kullanılmış özellikle denize çıkmadan önce "Vira Bismillah" tabiri sadece denizcilikte değil tüm toplumda yaygın olarak "iyi bir başlangıç dileği" anlamında kullanılmaya devam etmektedir.

Vira ne demek TDK?

zf. (vi'ra) 1. Arasız: Vira söylüyor. 2. ünl. den. Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut.

Haydi vira ne demek?

DeyimDüzenle. [1] (halk ağzı) "Haydi Bismillah" anlamında balıkçılar arasında kullanılan deyim.

Funda Bismillah ne demek?

gemilerde demir atarken kullanılan ifade. Örneğin demir alırken sadece “vira” ve demir atarken “funda” dememişler, “vira bismillah ve funda bismillah” emirlerini kullanmışlardır. ... Hatta deniz askerleri bugün bile atış yaparken sadece “salvo” emrini kullanmaz “bismillah salvo” emrini kullanırlar.

Denizcilikte Funda ne demek?

Funda: Kastanyolayı sonuna kadar açarak demiri suya akıtmak. Vira: Demiri denizden ırgat yardımıyla almak. Mayna: Demiri ırgat yardımıyla denize akıtmak.

Sancak neresi gemi?

Sancak, deniz taşıtlarının sağ tarafını ifade etmek için kullanılan bir terim. Büyük yelkenli teknelerde, gemilerde, liman veya marina girişlerinde kolay tanımlanabilmesi maksadıyla yeşil renkli sancak borda feneri kullanılır.

Sancak sağ mı sol mu?

İskele sancak bir geminin sol ve sağ kısmını ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Gözlemci yüzünü geminin ön tarafına döndüğünde, gözlemcinin sağ tarafına gelen yan sancak, sol tarafına gelen yan ise iskele olarak adlandırılır.

Gemide iskele ne taraf?

İskele, deniz taşıtlarının sol tarafını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Büyük yelkenli teknelerde, gemilerde, liman veya marina girişlerinde kolay tanımlanabilmesi maksadıyla kırmızı renkte iskele borda feneri kullanılır.

Gemi Bordası ne demek?

Borda: Gemi teknesinin su seviyesinin üstünden güverteye kadar uzanan dış kısmına denir. Karina: Gemi teknesinin sürekli su altında kalan kısmıdır. Faça: Geminin yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma denir.

Sancak bölgesi nerede?

Balkanlar'da Sırbistan ve Karadağ arasındaki koridorda, merkezi Yeni Pazar (Novi Pazar) kenti olan ve Boşnaklar ve diğer Müslümanların nüfusun çoğunluğunu teşkil ettiği bir bölge. Bu bölgeye Sancak bölgesi denmesinin sebebi de Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki son sancağının burada kalmış olmasıdır.

Novi Pazar hangi ülkede?

Novi Pazar, Sırbistan'ın güneybatısında bulunan Raska Bölgesi'nde yer almaktadır. Şehir aynı zamanda Osmanlı dönemindeki Sancak bölgesinde yer almaktadır. Kosova sınırında bulunan Novi Pazar, ülkenin başkenti Belgrad'a 260 km uzaklıktadır.

Parampet neresi?

Parampet: Güverte kenarlarında yüklerin ve insanların denize düşmemesi ve dalgaların güverteye fazla gelmemesi için yapılan gemiyi tamamen saran dik levhalara denir.

Gemilerde su kesimi nedir?

Su çekimi ya da draft geminin tabanı ile su seviyesi arasında kalan mesafedir. Diğer bir tanımla deniz aracının su altında kalan veya batma mesafesidir. Gemilerin boyutları verilirken d veya T harfi ile sembolize edilir.

Gemi Yedekleme nedir?

Bir teknenin başka bir tekne tarafından çekilmesi işlemine yedekleme denir. Yedekleme işlemi üç durum için uygulanabilir. İlk iki durumda da acil durum söz konusudur ve yedeklenen tekne tehlikededir. ... Yedekleme işlemi büyük ticari gemilerde iki kaptan arasında yapılan mutabakat ile şekillenir.

Gemide draft nasıl okunur?

Okunan draftların sancak–iskele aritmetik ortalaması alınır:

 1. Baş draft (iskele):10,6 m Baş draft (sancak):10,64 m (6)/2= 10,62 m.
 2. Vasat draft (iskele):10,80 m Vasat draft (sancak): 11,00 m (00)/2= 10,90 m.
 3. Kıç Draft (iskele):10,95 m Kıç draft (sancak):10,99 m (99)/2=10,97 m.

Denizcilik trim ne demek?

Denizcilikte teknenin baş ve kıç draftları arasındaki farka trim denir, bu terim teknenin baş-kıç eksenindeki dengesini ifade eder. Teknenin baş tarafı daha fazla suya gömülmüşse başa trimli, kıç tarafı daha fazla suya gömülmüşse kıça trimli tekne olarak adlandırılır. ...

Sörvey ne demek?

Sörveyör; resmi ya da özel kurumlar için çalışan, kara, hava ve su sınırlarını belirleyen, kesin ölçümler yapan kişidir. Yeryüzü şeklini, dağılımını ve konumları hesaplayan sörveyör; bu hesaplamalara göre çeşitli harita, taslak ve raporların hazırlanmasında görevlidir.