Erozyonun verebileceği zararlar nelerdir?

İçindekiler:

 1. Erozyonun verebileceği zararlar nelerdir?
 2. Erozyon zararlarını azaltmak için neler yapılabilir?
 3. Erozyondan korunmak için neler yapmak lazım?
 4. Biyoçeşitlilik nasıl azalır?

Erozyonun verebileceği zararlar nelerdir?

Erozyonun zararları nelerdir?

 • Toprağın verimini düşürür.
 • Çölleşmeye sebep olur.
 • Suları kirletir.
 • Ürün kalitesini düşürür.
 • Toprak ve arazi kaybına neden olur.
 • Toprakların su depolama gücünü azaltır.
 • Toprağın işlenmesini güçleştirir.

Erozyon zararlarını azaltmak için neler yapılabilir?

Erozyonu önlemenin yolları Nedir

 1. Bitki örtüsü tahribini azaltmak, ağaçlandırma yapmak.
 2. Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak.
 3. Eğimli yamaçları basamaklar haline (taraça) getirmek.
 4. Nadas yerine, nöbetleşe ürün ekimi yapmak.
 5. Uygun olmayan alanlarda tarım yapmamak, eğimli alanlarda tarlaları eğime dik sürmek.

Erozyondan korunmak için neler yapmak lazım?

Erozyondan Korunma Yolları Nelerdir?

 1. Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
 2. Boş arazilerde ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmelidir.
 3. Mera ve otlak alanların normalde fazla otlatılması engellenmelidir.
 4. Sulak alanların giriş kanalları ağaçlandırılmalıdır.
 5. Orman tahribatının önüne geçilmelidir.
 6. Eğime meyilli ekim yapılmamalıdır.

Biyoçeşitlilik nasıl azalır?

İklim değişikliliği, kirlenme, doğal kaynakların aşırı kullanımı, sürdürülebilir olmayan kaynakların kullanımı ve hızlı nüfus artışı biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve türlerin yok olmasına neden olur. Habitatların yok olması veya zarar görmesi, birçok bitki ve hayvan türünün neslinin yok olmasına neden olur.