A an some any nasıl kullanılır?

İçindekiler:

 1. A an some any nasıl kullanılır?
 2. A an some nasıl kullanılır?
 3. A An Hangi cümlelerde kullanılır?
 4. A Little nerede kullanılır?
 5. A Little'a Few nerelerde kullanılır?
 6. Eggs sayılır mı?
 7. Yumurta sayılabilir mi sayılamaz mı?
 8. Sausage sayılır mı?

A an some any nasıl kullanılır?

Sözcüğün ilk harfi ya da hecesi sesli ise an kullanılır....A, AN, SOME, ANY

 1. Meslek gösteren isimlerden önce gelir. ...
 2. Sayılamayan bir isimden önce kullanılırsa o ismin bir çeşidi anlatılır. ...
 3. Zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır. ...
 4. Beğeni, şaşkınlık, vb. duygulan vurgulayan ünlemlerde kullanılır.

A an some nasıl kullanılır?

İsmin ilk harfi veya ilk hecesi sesli ise an, sessiz ise a kullanılmaktadır. A ve an tekil isimlerle birlikte kullanılır. A ve an dan sonra gelen kelime kesinlikle çoğul yapılmaz. Some ise a ve an tanımlayıcılarının çoğul halidir.

A An Hangi cümlelerde kullanılır?

an sesli harflerle başlayan kelimelerden önce kullanılır....

 • Ali is a doctor. ( Ali bir doktordur)
 • My mother is a teacher. (Annem bir öğretmendir.)
 • She is an engineer. ( O bir mühendistir)
 • He is an actor. ( O bir aktördür)
 • I want to be a pilot. ( Bir pilot olmak istiyorum)

A Little nerede kullanılır?

A little, very little A little ve little daima sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimler çoğul olamayacağı için her zaman tekil olur. - There is a little milk in the bottle. (Şişede biraz süt var.) - I have drunk little water this morning.

A Little'a Few nerelerde kullanılır?

a few / few sayılabilen isimlerle kullanılır.

 • a little/a few fazla değil ama yeterli miktarda anlamında kullanılır.
 • little/few ise, çok az, neredeyse hiç yok ya da yeterli miktarda değil gibi anlamlara gelir.

Eggs sayılır mı?

Sayılabilir bir kelimedir. Sayılabilen nesnelerin bir tekil ve bir çoğul halleri vardır. Tekil hali "a" veya "an" ekini kullanır.

Yumurta sayılabilir mi sayılamaz mı?

》İngilizcede yumurta sayılabilir. Yani countable'dır.

Sausage sayılır mı?

Normal olarak yani, tür olarak bahsetmediğimiz sürece sosis ve salam hep tekil olacaktır, sayılamaz oldukları için. Fakat ayrı ayrı salam ve sosis türlerinden bahsedecek olursak bu durumda sayılabilir olacaktır her bir tür.