Ahiretlik ne anlama gelir?

İçindekiler:

 1. Ahiretlik ne anlama gelir?
 2. Ahretim nedir?
 3. Ahiretlik diye kime denir?
 4. Ahiretlik dostlar ne demek?
 5. Ahiret hayatını konu alan bir ayet nedir?
 6. Ahiret nedir Eödev?
 7. Evveline ve Ahirine ne demek?
 8. Ahiret hayatı nasıl olacak?
 9. Ahiret hayatının aşamaları nelerdir?
 10. Ahiretin varlığı konusunda sahip olunan bilgiler neye dayanır?

Ahiretlik ne anlama gelir?

Ahiretlik kısaca anlamı, tanımı Ahiret : Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.

Ahretim nedir?

Ahiret, vefattan sonra gidileceği kabul edilen sonsuz (Ebedi) yaşam alem olarak kullanılan bir sözcüktür. Ölümden sonra yeniden canlanma ile başlayıp ebediyen (sonsuza) sürüp gidecek olan yaşama ahiret hayatı ve bu yaşamın geçtiği aleme ise öteki dünya veya ahiret alemi denir.

Ahiretlik diye kime denir?

bildiğim kadarıyla genelde kadınlar için kullanılır bu sözcük. birbirlerini sonsuza dek * kardeş sayan kadınlar birbirlerinin ahretliğidir. ... genellikle ahretlik olarak telaffuz edilen, daha çok kadınlara mahsus gibi görünen bir çeşit arkadaşlık ismi (bkz: ahretlik).

Ahiretlik dostlar ne demek?

Ahiretlik; samimi arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, birbirlerine karşı asla üstünlük taslamayan, sırlarını ifşa etmeyen velhasıl iki yerine bir olabilmektir”.

Ahiret hayatını konu alan bir ayet nedir?

Bakara / 8. Ayet – İnsanlardan bir grup da vardır ki, gerçekte mü'min olmadıkları halde “Allah'a ve âhiret gününe iman ettik” derler. Âl-i İmrân / 22. Ayet – Onların bütün yaptıkları dünyada da âhirette de boşa gitmiştir. Onları azaptan kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur.

Ahiret nedir Eödev?

Ahiret anlamı nedir Eodev? Dini inançlara göre ahiret ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden hayatın adıdır. Yeniden dirilme ile başlayıp sonsuza kadar sürüp gidecek olan hayata ahiret hayatı ve bu hayatın geçtiği aleme de ahiret alemi veya öteki dünya denir.

Evveline ve Ahirine ne demek?

"İlk", varlığın (vücûd) ve dolayısıyla zamanın geriye doğru, "son" ise ileriye doğru uzanmasıdır. Bu kavramlar Allah'a nisbet edildiğinde evvel "varlığının başlangıcı olmayan" yani "ezelî olan", âhir de "varlığının sonu olmayan" yani "ebedî" mânasına gelir.

Ahiret hayatı nasıl olacak?

Âhiret hayatı Kıyâmet ile başlar. Yer ve göğün şekli değişir ve mahşer âlemi kurulur. Mahşerde herkes hesap verip Cennet ve Cehennem'e gidince sonsuz Âhiret âlemi başlar. ... Cehennem, azap ve elem yurdu iken Cennet nimet, mutluluk ve rahatlık yurdudur.

Ahiret hayatının aşamaları nelerdir?

 • Ölüm: Ahiret hayatının ilk aşaması ölümdür. ...
 • Berzah Alemi: Münker ve Nekir adlı iki meleğin sorgusundan sonra berzah alemi başlar. ...
 • Kıyamet: Ahiret yaşamının üçüncü aşaması kıyamettir. ...
 • Diriliş: İsrafil Sur borusuna iki kere üfleyecektir. ...
 • Hesap ve Mizan: ...
 • Cennet ve Cehennem:
BE

Ahiretin varlığı konusunda sahip olunan bilgiler neye dayanır?

Âhiret hayatının mahiyeti ve âhiretteki durumlar, duyular ötesi ve gayba ait konular olduğu için, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akılla açıklanamaz. Bu konuda tek bilgi kaynağı vahiydir. Kur'an'da ve sahih hadislerde ne haber verilmişse onunla yetinilir.