Müzakere etmek ne demek TDK?

İçindekiler:

 1. Müzakere etmek ne demek TDK?
 2. Müzakerenin amacı nedir?
 3. Müzakerenin temel özellikleri nedir?
 4. Bütünleyici müzakere nedir?
 5. Komite ne anlama gelir?
 6. Hukukta müzakere ne demek?
 7. Ne tür nitelikler müzakereler için etkili bir Müzakereciye sahip olmalıdır?
 8. Kazan kazan Müzakere nedir?
 9. Rekabetçi müzakere nedir?
 10. Komite ve Komita nedir?
 11. Komite ne işe yarar?
 12. Uzlaşma müzakerelerine kimler katılabilir?
 13. Iyi bir müzakereci nasıl olmalı?
 14. Müzakereyi etkileyen unsurlar nelerdir?
 15. Kazan kazan durumu taktikleri nelerdir?
 16. Müzakere nedir nasıl yapılır?
 17. Komite teknigi nedir?

Müzakere etmek ne demek TDK?

a. (müza:kere) 1. Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma: “Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim.” -Atatürk. 2.

Müzakerenin amacı nedir?

Müzakerenin amacı istediğiniz şeye veya şeylere ulaşmaktır. Kaba olmak, duygusal olmak gibi şeylere takılarak zihninizi bulandırmayın.

Müzakerenin temel özellikleri nedir?

Kendini net ifade etme, karşı tarafa saygılı olma, dürüstlük, sabırlı olmak, gözlem yapmak ve strese yenik düşmemek başarılı müzakerecinin özellikleri arasında sayılabilir.

Bütünleyici müzakere nedir?

Bölüşümcü veya bütünleyici müzakere. Bölüşümcü mü- zakerede birinin kazancının diğerinin kaybetmesi bedeliyle elde edileceğine inanılır. Böylece kişinin davranışları kendi kazancını en üst düzeye çıkara- rak karsi tarafın kaybetmesi bedeliyle elde edileceğine inanılır.

Komite ne anlama gelir?

Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul, encümen, komisyon, alt kurul. Bir sorunu ya da öneriyi incelemek, bir konuda görüşünü bildirmek, bir hizmeti yerine getirmekle görevli kişiler topluluğu.

Hukukta müzakere ne demek?

Müzakere, toplu mahkemelerde, mahkeme heyetinin ortak bir hüküm oluşturabilmek amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ve yerine göre tartıştığı muhakeme sürecini ifade eder. Burada gerçekleştirilen faaliyet sonucu mahkeme heyeti ortak bir kanaat oluşturarak uyuşmazlık konusu olayı çözüme kavuşturacaktır.

Ne tür nitelikler müzakereler için etkili bir Müzakereciye sahip olmalıdır?

Müzakere sürecinin bazı temel unsurları vardır. En az iki taraf olmalı, taraflar arasında ortak bir ilgi veya çıkar olmalı, farklılıkları çözmenin etkili ve tatmin edici yolu olmalı, iki taraf da kabul edilebilir bir anlaşmanın sağlanması umudunu taşımalıdır. Aynı zamanda statik değil, dinamik bir süreç olmalıdır.

Kazan kazan Müzakere nedir?

Kazan Kazan Müzakeresi (Win-Win Negotiation) Kazan kazan yaklaşımı her iki tarafın da kazandığı bir iletişim, anlaşma ve yaklaşım biçimine verilen addır. ... Bir müzakerede her iki tarafın da taleplerini rahatlıkla ifade edip sonuç alması ilkeli müzakerenin bir gereğidir.

Rekabetçi müzakere nedir?

Rekabetçi Müzakere 2. Bütünleştirici Müzakere yöntemleridir. Bu müzakere stratejisinde müzakereyi gerçekleştiren kişi ya da grupların bağlı oldukları işletmenin fikir, menfaat ve amaçları ön plandadır. Üzerinde müzakere edilen her konu öncelikle tarafların menfaatleri göz önüne alına- rak değerlendirilir.

Komite ve Komita nedir?

1. Bâzı işlerin incelenmesi, yapılması, planlanması veya hakkında rapor hazırlanması için görevlendirilen birkaç kişiden ibâret topluluk, komisyon, encümen. 2. Komita: Bu komite Şeyh Sait ve Ağrıdağ isyanlarıyle bizi yordu (Refik H.

Komite ne işe yarar?

Bir sorunu ya da öneriyi incelemek ile beraber, bu konuda görüş bildirmek ve belirlenmiş hizmeti yerine getirmek komitenin görevidir. Aynı zamanda görevli kişiler topluluğu olarak çalışma sistemine sahiptir. Birkaç kişi seçilmek amacıyla alt kurul oluşturulur ve bu alt kurul komite olarak bilinir.

Uzlaşma müzakerelerine kimler katılabilir?

Uzlaştırma müzakereleri gizli olduğu için müzakerelere sadece şüpheli, müdafi, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekili katılabilir.

Iyi bir müzakereci nasıl olmalı?

İster mesleğe yeni başlamış, isterseniz de yıllardır danışmanlık yapıyor olun, bu bilgiler iyi bir müzakereci olmanız konusunda çok faydalı olacak.
 1. Kişisel Değerleriniz Olsun. ...
 2. Yaptığınız Şeye İnanın. ...
 3. Kayda Değer Bilgi Dağarcığı ...
 4. Siz Konut Satmıyorsunuz. ...
 5. Karşılıklılık Kanunu. ...
 6. İnsanlar Değer Satın Alır.
Daha fazla öğe...

Müzakereyi etkileyen unsurlar nelerdir?

Müzakerenin tarafları gerçek ve tüzel kişiler, gruplar, devletler olabilir. Müzakerenin esaslı unsurları ise diğer tarafı etkilemek ve ikna etmektir. Bunun için bilinçli ya da bilinçsiz duygusal veya hesaplanmış birçok iletişim yöntemi kullanılır. Tarafların birbirlerini etkileyen menfaatleri ve ihtiyaçları vardır.

Kazan kazan durumu taktikleri nelerdir?

Kazankazan (win-win) yaklaşımı çatışmayı, düşmanca saldırmak ve savunmaktan, birlikte çalışmaya dönüştürür. Bu davranış biçimi ve çalışma sureci, iletişimin bütün seyrini değiştirebilecek güçtedir. Müştereken sorun çözüm yaklaşımını sürekli olarak uygulayan bir kişi, fark yaratma yeteneğine de sahiptir.

Müzakere nedir nasıl yapılır?

Müzakere, birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi istekleri gibi düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner sergiledikleri bir iletişim ve karar verme sürecidir.

Komite teknigi nedir?

DİKKAT! Bu sene komite görüşmesi gelebilir.Eğitim dünyasında kullanılan bir tekniktir. ... Yeterli sayıda alanında uzman kişilerden oluşan bir grubun belirlenen bir konu üzerinde araştırma yaparak yaptıkları bu araştırmayı kendilerinden bir üst kurula rapor halinde sunmaları etkinliğine dayalıdır.