Olaya dayalı yazı türleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Olaya dayalı yazı türleri nelerdir?
 2. Olaya dayalı plan uygulanan yazı türü nedir?
 3. Olay metinlerinin özellikleri nelerdir?
 4. Olay ağırlıklı metin nedir?
 5. Öğretici anlatım nedir?
 6. Öğretici metin nedir kısaca tanımı?
 7. Öğretici metin özellikleri nedir?

Olaya dayalı yazı türleri nelerdir?

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: Anlatmaya Bağlı ve Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

 • Masal.
 • Destan.
 • Halk hikâyesi.
 • Mesnevi.
 • Manzum hikâye.
 • Hikâye.
 • Roman.

Olaya dayalı plan uygulanan yazı türü nedir?

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Tüm edebi metinlerde olaya dayalı plan kullanılmaktadır. Bu edebi metin türlerinde anlatılan olaylar, zaman, yer, kişi ve durum belirtilerek sanki okuyucunun zihninde canlandırılarak anlatılır.

Olay metinlerinin özellikleri nelerdir?

Olay Yazılarının Özellikleri Nelerdir

 • Serim: Hikayedeki karakterler tanıtılır ortam tanıtılır Hikayenin kısaca iskeleti oluşturulur.
 • Düğüm: Hikaye karmaşıklaşmaya başlar. Okuyucuyu heyecena sürükler.
 • 3.Çözüm: Hikaye sonuça bağlanır.

Olay ağırlıklı metin nedir?

Verilmiş Cevaplar. Olay ağırlıklı metin demek edebi metinin içinde bir olay, bir durumun anlatılması demektir. ... Olay çevresinde gelişen edebi türler anlatmaya bağlı edebi metinler ve göstermeye bağlı edebi metinler olmak üzere ikiye ayrılır.

Öğretici anlatım nedir?

Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla oluşturulan metinlerde başvurulan anlatım türüdür. Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir. ... İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider.

Öğretici metin nedir kısaca tanımı?

Öğretici metinler, bir konuda bilgi vermek, düşündürmek, yönlendirmek, uyarmak, düşünceleri değiştirmek, bir şeyleri haber etmek veya tanıtmak gibi amaçlar güdülerek yazılmış metinlerdir. Öğretici metinler ele alındıkları türlere göre farklılık göstermektedir. Öğretici metinlerde dil, göndergesel işlevindedir.

Öğretici metin özellikleri nedir?

Öğretici Metinlerin Özellikleri Günlük yaşantılar, tarihî olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınır. Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. Dil, daha çok, göndergesel işlevde kullanılır. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez.