Mevlana nin şeyhi kimdir?

İçindekiler:

 1. Mevlana nin şeyhi kimdir?
 2. Şems i tebrîzî kaç yaşında öldü?
 3. Şems nerede doğdu?
 4. Şemsi Tebrizi ne zaman yaşadı?
 5. Mevlana kime aşık?
 6. Şems kaç yaşında öldü?
 7. Şems nereli?
 8. Hz Şems mezarı nerede?
 9. Mevlana Şems ile karşılaştığında kaç yaşındaydı?
 10. Hz Mevlana ve Şems i Tebrizi ilk nerede karşılaşmışlardır?
 11. Şems mevlanaya ne sordu?
 12. Hz Şems e göre aşk nedir?
 13. Şems nasıl öldü?

Mevlana nin şeyhi kimdir?

Şems-i Tebrîzî (Farsça: شمس تبريزى; 1185-1248), İranlı mutasavvıf. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin gönül dünyasında büyük değişikliklere sebep olan ve Mevlânâ tarafından yazılan ilâhî aşk şiirlerinden oluşan "Dîvân-ı Şems-î Tebrîzî" adındaki nazım eser sayesinde tanınan Mevlana'nın sohbet şeyhidir.

Şems i tebrîzî kaç yaşında öldü?

63 yaşında (1185–1248) Şems-i Tebrîzî/Öldüğü zamanki yaşı

Şems nerede doğdu?

Tebriz, İran Şems-i Tebrîzî/Doğum yeri

Şemsi Tebrizi ne zaman yaşadı?

Şemsi Tebrizi Kimdir? Tebriz'de 1185 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mevlana Muhammed'dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve "Şemseddin" yani dinin güneşi lâkabıyla anılmıştır.

Mevlana kime aşık?

şems, mevlana'ya ayna oldu. mevlana, şems'in aynasında gördüğü kendi eşsiz güzelliğine aşık oldu. diğer bir ifadeyle mevlana, gönlündeki allah aşkını şems'te yaşattı. mevlana'nın şems'e karşı olan sevgisi, allah'a olan aşkının miyarıdır.

Şems kaç yaşında öldü?

63 yaşında (1185–1248) Şems-i Tebrîzî/Öldüğü zamanki yaşı

Şems nereli?

Tebriz, İran Şems-i Tebrîzî/Doğum yeri

Hz Şems mezarı nerede?

Şems, Mevlana'nın hayatında yeni ufukların açılmasını sağlamış, onun kamil bir halk aşığı olma yolculuğunda yoldaşı olmuştur. Konya Alâeddin Tepesi'nin doğusunda, geniş bir park içinde bulunan Şems-i Tebrizi Türbe ve Mescidi birbirine bitişiktir. Türbe, klâsik Selçuklu kümbetleri tipindedir.

Mevlana Şems ile karşılaştığında kaç yaşındaydı?

. Oysa Mevlâna'yı Şems'le görüştüğü sırada altmış iki yaşında kabul edersek, onun doğumu 580 yılına rastlayacak ve Semerkant'ın kuşatılma olayı Mevlâna'nın yirmi dört ya da yirmi dokuz yaşına denk gelecektir.

Hz Mevlana ve Şems i Tebrizi ilk nerede karşılaşmışlardır?

Şems-i Tebrizî'nin Konya'ya gelişi Mevlânâ ile karşılaşmasını bir çok kaynaklar aynı, fakat değişik dekorlar içinde sunmaktadırlar. Bu karşılaşmayı Molla Cami Nefahütü'l-Üns adlı eserinde anlattığı gibi, Eflâkî de yukarıda adı geçen eserde anlatıyor.

Şems mevlanaya ne sordu?

Mevlânâ, ders verdiği dört önemli medreseden biri olan Pamukçular Medresesi'nden talebeleriyle birlikte çıkıp katırı üzerinde giderken ansızın Şems önüne çıkıp katırın gemini tuttu ve “Ey dünya ve mânâ nakitlerinin sarrafı, Muhammed Hazretleri mi büyüktü yoksa Bayezid-i Bistâmî mi?” diye sordu.

Hz Şems e göre aşk nedir?

Aşk; her şeyi senin için var ettim diyen Rabbe her şeyi seni için terk ettim, diyebilmektir.” Şems-i Tebrizi bu sözüyle aşk için her şeyden hatta kendi benliğinden bile vaz geçebilmeyi önermiştir. Aşk duygusunu, kişiye olan aşk ya da Allah'a olan aşk şeklinde ayırmaz. Aşk tektir ve yüce bir duygudur.

Şems nasıl öldü?

Ancak Şems, ailesi gibi Haşhaşilere bağlılık göstermediği için kara listeye alındı. En sonunda Haşhaşiler tarafından düşmanları olan Moğol Valisi'ni zehirlemesi talimatına reddettiği için öldürüldü.