2020 Bursluluk Sınavı Baraj kaç?

İçindekiler:

  1. 2020 Bursluluk Sınavı Baraj kaç?
  2. Bursluluk sınavı kaç puan almalı?
  3. Bursluluk sınavı nasıl hesaplanıyor?
  4. 2020 Bursluluk puanı nasıl hesaplanır?

2020 Bursluluk Sınavı Baraj kaç?

Tavan puanın 500 olduğu bu sınavda 8. sınıf öğrencisinin taban puanı 475 idi. Bu da 8. sınıfta okuyan bir öğrencinin burs olanağından faydalanması için en az 475 puan alması gerekiyor demekti.

Bursluluk sınavı kaç puan almalı?

2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

Bursluluk sınavı nasıl hesaplanıyor?

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

2020 Bursluluk puanı nasıl hesaplanır?

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.