Yaşam döngüsü değerlendirmesi nedir?

İçindekiler:

 1. Yaşam döngüsü değerlendirmesi nedir?
 2. Belge Yaşam Döngüsü Nedir?
 3. Belgenin yaşam döngüsü ne ile biter?
 4. Nitelikleri bakımından belge türleri nelerdir?
 5. Sunum formatına göre belge türleri nelerdir?
 6. Belge türü 13 ne demek?
 7. Dosyalama sistemleri nedir?
 8. Dosya sınıflandırma sistemleri nelerdir?
 9. Iyi bir dosyalama sistemi nasıl olmalıdır?
 10. Arşiv ne anlama gelir?
 11. Renkli dosyalama sisteminin kullanim amaci nedir?
 12. Dosyalamanın amacı nedir?
 13. Dosyalama kavramı nedir?
 14. Vaka dosyası nedir?
 15. Coğrafi dosyalama sistemi nedir?

Yaşam döngüsü değerlendirmesi nedir?

Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek ...

Belge Yaşam Döngüsü Nedir?

Belge yaşam döngüsü belgelerin ortaya çıktıkları andan tümüyle ortadan kaldırıldıkları veya kalıcı olarak elde tutuldukları ana dek geçirdikleri aşamalara denir. gözünde dökümanların yaşam döngüsü, dört aşamada ortaya çıkmaktadır: 1- Yaratım ve tanımlama, 2- Değerlendirme, 3- Kontrol ve kullanım, 4-Tasfiye.

Belgenin yaşam döngüsü ne ile biter?

Belge yaşam döngüsünün bu aşaması, üretim, dağıtım, düzenleme, kullanım ve koruma aktivitelerini kapsar.

Nitelikleri bakımından belge türleri nelerdir?

Nitelikleri Bakımından Belgeler Dosyalamaya konu olan belgeler nitelikleri bakımından resmi, ticari, gizli ve kıymetli belgeler olarak sınıflandırılabilir.

Sunum formatına göre belge türleri nelerdir?

Sunum Formatına Göre Belgeler Belgeler sunum formatı açısından incelendiğinde; yazılı, basılı ve manyetik belgeler olarak üçe ayrılmaktadır.

Belge türü 13 ne demek?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerden hizmet akdine istinaden çalışmayanlar için 13 nolu belge türü seçilecektir. ...

Dosyalama sistemleri nedir?

Dosyalama sistemleri nelerdir? Dosyalama sistemlerini alfabetik dosyalama sistemi, kronolojik dosyalama sistemi, bölgesel dosyalama sistemi, numaralı dosyalama sistemi, konu esaslarına göre dosyalama sistemi, karma dosyalama sistemi ve sanal dosyalama sistemi şeklinde yedi başlık altında ele almak mümkün.

Dosya sınıflandırma sistemleri nelerdir?

Dosyalama ve Tasnif Sistemlerinde En Çok Uygulananlar

 • 1-Alfabetik Tasnif Sistemi. ...
 • 2-Kronolojik Tasnif Sistemi. ...
 • 3-Bölgesel Esasa Göre Tasnif Sistemi. ...
 • 4-Nümerik Tasnif Sistemi. ...
 • -Serial Nümerik Tasnif Sistemi. ...
 • -Desimal (Ondalık) Tasnif Sistemi. ...
 • 5-Konu Esasına Göre (Tek Konu- Tek Dosya) Tasnif Sistemi.

Iyi bir dosyalama sistemi nasıl olmalıdır?

İyi bir dosyalama sistemi akla, mantığa uymalı ve iyi tanımlanmış bir amaca hizmet etmelidir. Örneğin alfabetik sisteme göre yapılan dosyalamada, konu başlıkları anlaşılır olmalı ve eksiksiz tanımlanmalı, belgelerin birden çok dosyaya konulması engellenmelidir. İyi bir dosyalama sistemi kendi içinde tutarlı olmalıdır.

Arşiv ne anlama gelir?

Arşivleme Nedir? Arşivleme; bireylerin, şirketlerin veya kurumların faaliyetleri esnasında elde ettikleri bilgi ve belgeleri belirli bir plan dâhilinde muhafaza etmesi olarak özetlenebilir. ... Özel şirketler ve kurumlar, isteğe bağlı olarak kendi bünyelerinde arşiv odası için yer açabilir.

Renkli dosyalama sisteminin kullanim amaci nedir?

Hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanabilmesi ve muhafaza edilmesi için renkli kodlama sistemi kullanılmakta ve dikine dosyalama sistemi tercih edilmektedir. Ayrıca son dönemlerde kompakt raf sistemleri sayesinde hasta dosyaları her türlü dış etkenden korunmaktadır.

Dosyalamanın amacı nedir?

Dosyalamanın amaçları; Bilginin yapısına uygun ortamlarda bulundurmak, Evrakın aslına uygun zarar görmemesi, Emniyetli bir şekilde, Evrak karmaşasını önlemek Arşivleme için temel oluşturmak.

Dosyalama kavramı nedir?

Dosyalama anlamı, tanımı: Dosya : Bu gibi belgelerin toplandığı kartondan kap. Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü. Dosyalamak : Yazıları, belgeleri dosyaya koymak.

Vaka dosyası nedir?

ü) Vaka dosyası: Her bir işlem için açılan, yürütülen iş ve faaliyet ile ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı, v) Yükümlüler: 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki kurum ve kuruluşları, ifade eder.

Coğrafi dosyalama sistemi nedir?

3.Coğrafi Dosyalama Sistemi: Bu sistemde kurumun çalışma ilgil alanına giren coğrafi bölgeleresas tutulur. Kurumun dosyaları kıtalara, ülkelere, illere, ilçelere, köy veya mahallere göre bölümlenir. Bazı kuruluşların işleri kıtalarla, dış ülkelerle, ilçe, köy veya mahallelerle ilgili olmayabilir.