Çepniler Alevi mi?

İçindekiler:

  1. Çepniler Alevi mi?
  2. Giresun hangi Oğuz boyundan?
  3. Giresun Gorele hangi boya mensup?
  4. Salur boyu hangi devleti kurdu?
  5. Giresun Dereli hangi boydan?
  6. Görele hangi Türk boyundan?
  7. Gagavuzlar Çepni mi?
  8. Kıpçak Türkleri şu an nerede yaşar?
  9. Salur Beyi kimdir?
  10. Alucra hangi Türk boyundan?

Çepniler Alevi mi?

Faruk Sümer Oğuzlar/Türkmenler isimli eserinde Çepnilerin, Hacı Bektaşi Veli'nin müritlerinden olduklarını ve Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşadıklarını, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Trabzon, Bayburt olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yoğun olarak yaşayan Çepnilerin ise çoğunlukla Sünni olduğunu, ancak ...

Giresun hangi Oğuz boyundan?

Giresun Blog Giresun'da yaşayan hemşehrilerimizin büyük bir kısmının atası olan Çepni Türkleri, Karadeniz'i Türkleştiren Oğuz boylarından biridir.

Giresun Gorele hangi boya mensup?

XV. yüzyıla ait tahrir defterlerinde Çepnilere ait 44 yer adı tespit eden Faruk Sümer'e göre Trabzon Bölgesinde Giresun, Görele, Tirebolu, Vakfıkebir ve Kürtün yerleşkeleri Çepnilerdendir. Bizim buradan varmış olduğumuz sonuç bu yöredeki Çepnilerin çoğunlukla Kürtün Çepnilerinden olduğudur.

Salur boyu hangi devleti kurdu?

Salur Boyu (Salurlar, Salurlular) Oğuzların Üçok koluna mensup bir Türk boyu. 13. yüzyılda İran'ın Fars bölgesinde Salgurlular (Fars) Atabegliğini kurdular. Horasan ve Kirman'dan gelen diğer Türk boylarıyla, nüfuzlarını arttırdılar.

Giresun Dereli hangi boydan?

İstanbul'un Haçlılar'ın eline geçmesinden sonra Sinop çevresindeki Çepni adlı Oğuz boyları doğuya doğru ilerleyerek Giresun çevresi ve Dereli ilçesine de yerleşmişlerdir.

Görele hangi Türk boyundan?

XV. yüzyıla ait tahrir defterlerinde Çepnilere ait 44 yer adı tespit eden Faruk Sümer'e göre Trabzon Bölgesinde Giresun, Görele, Tirebolu, Vakfıkebir ve Kürtün yerleşkeleri Çepnilerdendir. Bizim buradan varmış olduğumuz sonuç bu yöredeki Çepnilerin çoğunlukla Kürtün Çepnilerinden olduğudur.

Gagavuzlar Çepni mi?

Gagauz Türklerinin önemli bir bölümünün kökeni Çepni Türkleridir. Anadolu'dan Balkanlara göç etmiş ve Hristiyanlaşmış Çepni Türkleri mevcuttur. ... Ayrıca günümüzde Gagauz Türklerinin konuşuyor olduğu Türkçe en çok Ordu-Giresun ve Trabzon(Batı) ağzına yakındır.

Kıpçak Türkleri şu an nerede yaşar?

Bu yenilginin ardından Kıpçakların bir kısmı bugünkü Rusya, Ukrayna ve Kazakistan toprakları üzerinde kurulan Altın Orda'nın egemenlik sahasında kaldılar. Diğer kısımları ise Deşt-i Kıpçak topraklarından değişik bölgelere yayıldılar.

Salur Beyi kimdir?

Dede Korkut destanlarındaki Oğuzeli'nde hâkim boy Salurlar'dır. Salurlar'ın beyi olan Kazan Bey aynı zamanda Oğuzeli'nin güçlü ve saygın başbuğudur; yani Salur Kazan Bey sadece Üçok (İç Oğuz) beylerinin değil Bozoklar'ın (Taş Oğuz > Dış Oğuz) beylerinin de metbuudur.

Alucra hangi Türk boyundan?

Burada Bahsedilen Koman (Kıpçak) Türkleri Alucra'nın şu andaki ismi Kovata olan bölgemize (Koman köyü) yerleşmişlerdir.