Min ne demek TDK?

İçindekiler:

 1. Min ne demek TDK?
 2. Restorasyon kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
 3. Restorasyon ne demek TDK?
 4. Termometre Türkçe karşılığı nedir?
 5. Mesajlaşmanın anlamı nedir?
 6. Bilgisayar kelimesinin anlamı nedir?
 7. Mesajlaşma ne demek TDK?
 8. Bilgisayarın anlamı ne demek?
 9. Bilgisayar ne demek TDK?
 10. Bilgisayar ne işe yarar?
 11. Buzdolabı anlamı nedir?
 12. Bilgisayar nerelerde hangi amaçla kullanılır?

Min ne demek TDK?

sf. (mi'nimum) 1. Asgari. 2. mat. Değişken bir niceliğin inebileceği en alt olan (sınır), asgari, minimal.

Restorasyon kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Osmanlıca restorasyon kelimesinin Türkçe karşılığı. Fr. Tarihî eserlerin aslına uygun tarzda tamiri.

Restorasyon ne demek TDK?

Harap olmuş, bozulmuş bir mîmârî eseri aslına uygun biçimde onarma, tâmir etme.

Termometre Türkçe karşılığı nedir?

Sıcaklıkölçer ya da Termometre, sıcaklığı ölçmek için kullanılan alete denir.

Mesajlaşmanın anlamı nedir?

Mesajlaşmanın Türkçe karşılığı ve sözlük anlamı; İletileşmek'tir. Bu kelime İngilizce'den Türkçe'ye girmiştir.

Bilgisayar kelimesinin anlamı nedir?

Bilgisayar, kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. İlk elektrikli bilgisayar ENIAC'tır. Bilgisayarlar çok farklı biçimlerde karşımıza çıkabilirler.

Mesajlaşma ne demek TDK?

a. 1. Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri. 2. İleti: “Kendisi ile bir mesaj yollamak istiyorum.” -F. R. Atay.

Bilgisayarın anlamı ne demek?

'Bilgisayar' kelimesinin tanımı, Türk Dil Kurumu'na ait Güncel Türkçe Sözlük'te, "çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin." olarak geçer.

Bilgisayar ne demek TDK?

Bilgisayar (birl. i. ) birl. i. ( say-mak 'tan isim-fiil ekinin kalıplaşmasıyle bilgisay-ar ) yeni. Birtakım bilgileri hâfıza denen kısımlarına kaydedip bir program veya kurala uygun olarak değerlendiren, problemleri çabucak çözen elektronik cihaz; bir nevi gelişmiş hesap makinesi, elektronik beyin, kompütür.

Bilgisayar ne işe yarar?

Bilgisayar Nedir Çok hızlı işlem yapma özelliğine sahip, büyük bilgileri çok küçük alanlarda saklayabilen ve istendiğinde bu bilgilere çok kısa zamanda ulaşabilen, elektrikle çalışan elektronik bir cihazdır. Program çalıştırmaya yarayan bir makine de denilebilir.

Buzdolabı anlamı nedir?

yiyeceklerin, bir süre için, bozulmadan saklanmasına yarayan ve içecekleri soğutan, motorla çalışan dolap.

Bilgisayar nerelerde hangi amaçla kullanılır?

Bilgisayarların Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Sağlık Alanında: Hasta kayıt işlemlerinde, Tomografi gibi aletlerde, ameliyatlarda.
 • Eğitim Alanında: Eğitimin her alanında bilgisayarlar yoğun olarak kullanılmaktadır. ...
 • İletişim Alanında: Email ve benzeri mesaj göndermenin yanında bilgisayarlar kullanılarak görüntülü haberleşme de mümkündür.