Sessiz Asfalt nedir?

İçindekiler:

 1. Sessiz Asfalt nedir?
 2. Asfalt fiyatı ne kadar?
 3. 1 ton asfalt kaç m2 yer yapar?
 4. Asfaltın metreküpü ne kadar?
 5. Asfalt kaç cm dökülür?
 6. Asfalt çeşitleri nelerdir?
 7. Binder tabakası ne demek?
 8. PMT malzeme nedir?
 9. Plent Miks ne demek?
 10. Alttemel nedir?
 11. Gradasyon ne demek?
 12. Bitümlü temel tabakası nedir?
 13. Karayolu üst yapısı nedir?
 14. Kamulaştırma genişliği nedir?
 15. Esnek üstyapı nedir?
 16. Yol Enkesiti nedir?
 17. Bir yolun geometrik standartları nelerdir?
 18. Yol projesi nasıl hazırlanır?
 19. Boykesit ve enkesit nedir?
 20. Yol geçki nedir?
 21. Karışık tip enkesit nedir?
 22. 3 1 şev ne demektir?
 23. Yarma Şev ne demek?

Sessiz Asfalt nedir?

Sessiz Asfalt - Dolgu ve İzolasyon | LECAT. Sessiz asfaltın hammaddesi olan LECAT; Şehir gürültüsünün azaltılmasında, tünellerde, otobanlarda ve metro hatlarında ses emici olarak kullanılan dayanıklı ve uzun ömürlü tek çözümdür.

Asfalt fiyatı ne kadar?

ASFALT FİYATLARI
Mamul CinsiTipiKOCAELİ GEBZE FABRİKASI Plentaltı Fiyatı
Bitümlü TemelTip A225,00 TL / Ton
BinderTip 3235,00 TL / Ton
AşınmaTip 1255,00 TL / Ton
AşınmaTip 2259,00 TL / Ton

1 ton asfalt kaç m2 yer yapar?

Asfalt kalınlığı azaldıkça toleranslar aynı ölçüde azalmalıdır. - Üretilen asfaltın yoğunluğu yaklaşık 2.

Asfaltın metreküpü ne kadar?

Dökme asfalt ise 0,435 metreküp, mastik asfalt ise 0,500 metreküp eder.

Asfalt kaç cm dökülür?

Sadece yaya trafiğinin olduğu alanlar için 5 cm kalınlığında,araç trafiğinin olduğu yollarda 6 cm kalınlığında asfalt serimi gerçekleştirilir.Gelberiler ile tesviyesi yapılan veya finişer ile serilen asfalt ,120C °-85C °'ler arasında minimum 1,5 tonluk çift bandajlı silindir vasıtasıyla %91-94 oranında sıkıştırılır.

Asfalt çeşitleri nelerdir?

 • SICAK KARIŞIM ASFALT ( BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM / BSK ) ...
 • SOĞUK ASFALT ( BİTUMLÜ HARÇ KAPLAMA SLURRY SEAL ) ** SLURRY SEAL & MICROSURFACING ASFALT KAPLAMA. ...
 • TAŞ MASTİK ASFALT ( STONE MASTIK ASFALT ) SMA. ...
 • POLİMER MODİFİYE ASFALT.

Binder tabakası ne demek?

Binder Tabakası: Bir temel ile satıh tabakası arasındaki ara tabakadır. Temel Tabakası: Kaplama tabakası ile ince tesviye yüzeyi veya alt temel tabakası arasında bağlantıyı sağlayan,yük dağıtımı ve düzgünlük sağlayan yola gelen yükleri taşıyan ve alt temel veya alt yapıya intikal ettiren tabakadır.

PMT malzeme nedir?

Mekanik Stabilizasyon Plenti (PMT) PMT(plentmiks temel) malzemeleri; yol gövdesinin plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, primer kırma ve eleme işleminden geçirilerek en az üç farklı tip agreganın, mekanik plentte belirli orandaki su ile karıştırılmasıyla hazırlanır.

Plent Miks ne demek?

Plentmiks Temel Karayolları Üstyapı Şartnamesine göre hazırlanan Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere şartnamesi bulunan Dmax 37,5mm olan malzemeden üretilen BSK altında bulunan tabakadır. Bu temel tabakasının dizaynın yapılması gerekmektedir..

Alttemel nedir?

Yol inşaatında yüzey kaplama ve temel tabakası altında, dolguya veya doğal zemine göre taşıma gücü daha yüksek olan ve yapıdan gelen yükleri toprak gövdeye aktaran dolgu tabakası, alttemel katmanı.

Gradasyon ne demek?

Agrega Gradasyonu Agrega tanelerinin, büyüklüklerine göre belirli boy gruplarına sınıflandırılarak, her boy grubunda ne kadar miktarda agrega bulunduğunu ifade eden tane dağılımı oranına “gradasyon” denilmektedir. Elek seti kullanılarak yapılır.Bu tanım, “granülometri” olarak da adlandırılmaktadır.

Bitümlü temel tabakası nedir?

Bitümlü Temel Tabakası Ne Demek Bitümlü Temel Tabakası Yol inşaatlarında bağlayıcılı veya bağlayıcısız bir temel tabakası üzerine inşa edilen bitümlü bağlayıcılı sıcak karışım tabakasıdır.

Karayolu üst yapısı nedir?

Karayolu üstyapısı, yolun trafik yüklerini taban zeminin taşıma gücünü aşmayacak şekilde taban yüzeyine dağıtarak taşıyan kaplama tabakalarından oluşan kısma denir. Yolun üzerine gelecek yükleri taşımak içinse alttemel, temel ve kaplama tabakalarından oluşan kısımlar imal edilir.

Kamulaştırma genişliği nedir?

Kamulaştırma Genişliği (Şeridi ): Yol yapımının gerçekleşmesi ve trafik kurallarına uygun standartta bir yolun inşa edilebilmesi için geçki boyunca kamulaştırılan arazi genişliğidir.

Esnek üstyapı nedir?

Bitümlü kaplama tabakalarıyla oluşturulan üstyapılara "Esnek Üstyapı" denir. Kohezyon gibi kullanılan agrega ve bitümlü bağlayıcının özelliklerine bağlıdır. Yukarıda tanımlanan rijit ve esnek üstyapıların birbirlerine göre çeşitli teknik üstünlükleri ve sakıncaları vardır.

Yol Enkesiti nedir?

Enkesit Geçkinin (güzergahın) saptanmış olan plan ve boykesit bakımından özel nitelikteki noktalarında yol eksenine normal doğrultuda alınan kesitler enkesitler olarak adlandırılır. Enkesitler, geçki plan ve boykesitinde ait oldukları noktaların başlangıca uzaklıkları ve/veya numaraları ile tanınırlar.

Bir yolun geometrik standartları nelerdir?

Bir yolun geometrik standartları ; Genişlik Yatay ve düşey kurp yarıçapları Yatay kurbalarda uygulanan enine yükselme değerleridir. 3 Yol geometrik standartların seçiminde etkili ana faktör yolun sınıfı ile proje hızıdır.

Yol projesi nasıl hazırlanır?

Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

 1. Yol güzergahının etüdü
 2. Kesin güzergahın aplikasyonu.
 3. Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.
 4. Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması
 5. Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması

Boykesit ve enkesit nedir?

Boykesit, proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir. Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir.

Yol geçki nedir?

Bir yolun arazide, yeryüzünde izlediği doğrultuya geçki, yol geçkisi denir. Bu doğrultu, iki noktayı birbirine bağlamak için pek çok çeşit var gibi görünse de esasında çeşitli engel ve zorluklar nedeniyle azdır.

Karışık tip enkesit nedir?

- Bir kesimi yarmada, bir kesimi dolguda olan enkesite “karışık tip enkesit” adı verilir. zarfı ise “kret çizgisi” ni oluşturur. “etek çizgisi” ni oluşturur. platformu” adı verilir.

3 1 şev ne demektir?

Örneğin 3/1 dolgu şevi, platformun dış kenarından 3 birim ilerde ve 1 birim aşağıda noktanın birleştirilmesi ile oluşturulur.

Yarma Şev ne demek?

Şev, eğimli yüzey anlamında da kullanılmaktadır. Şevler insan eliyle oluşturulabilir veya doğal halde bulunabilir. Doğal halde bulunan şevlere “yamaç” ya da “doğal şev” insan eliyle oluşturulan şevlere ise “yarma veya dolgu şevi” ya da “yapay şev” adı verilir.