adplus-dvertising

Mülakı ne demek?

İçindekiler:

 1. Mülakı ne demek?
 2. Mülaki nedir TDK?
 3. Mulaki ne demek Osmanlıca?
 4. Müteşerri ne demek?
 5. Türkçede mülakat ne demek?
 6. Bezm nedir ne demek?
 7. Ezel Bezmi ne demek?
 8. Arapça kezalik ne demek?
 9. Gayri Müteşerri ne demek?
 10. Mülakat örnekleri nelerdir?
 11. Mülakat nedir 9 sınıf?
 12. Osmanlica Bezm ne demek?
 13. Bezm-i ezel ne demek Osmanlıca?
 14. Kalu bela ne anlama gelir?
 15. Kezalik kelimesi ne demek?
 16. Ittihaz Osmanlıca ne demek?
 17. Müteşerri ne ne demek?
 18. Mülakat türü özellikleri nelerdir?
 19. Mülakat türü kaç kişiyle yapılır?

Mülakı ne demek?

(ﻣﻼﻗﻰ) sıf. ve i. (Ar. mulāḳāt “karşılaşmak, buluşmak”tan mulāḳі) Buluşan, kavuşan, görüşen (kimse): İnsan hayâtı muâşerette ekseriya can sıkıntılarına giriftar olur, can sıkıcı efrat ile mülâkî bulunur (Ahmet Râsim).

Mülaki nedir TDK?

sf. (müla:ki:, l ince okunur) esk. Buluşan, kavuşan, görüşen.

Mulaki ne demek Osmanlıca?

mülaki / mülakî / mülâki / mülâkî / مُلَاق۪ي Buluşan. Yüz yüze gelen. Görüşen. Kavuşan.

Müteşerri ne demek?

1. Şerîata uyan, şerîat hükümlerine göre hareket eden: Fakat bu kıt'ayı kaleme alan Kâzım Paşa, Bektâşî değil müteşerri ve Ehl-i beyt muhibbi bir Bedevî'dir (Sâdeddin N. Ergun).

Türkçede mülakat ne demek?

Mülakat, herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüne denir. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "mülakat/görüşme" yapılabilir.

Bezm nedir ne demek?

1. İçkili, eğlenceli yiyip içme ve sohbet meclisi: Bezme teşrîf eyle ey çeşm-i âfet / Bu şeb hâne halvet eyle muhabbet (Şarkı). Ben mi sâkî olayım bezme dururken sevdiğim (Yusuf Z. Ortaç).

Ezel Bezmi ne demek?

bezm-i ezel-i elestü Cenâb-ı Hak ezelde ruhları yarattığında, "Ben Rabbiniz değil miyim?" şeklindeki soruya bütün ruhların, "Evet Sen Rabbimizsin" diye söz vermeleri ânı; "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" şeklinde de ifade edilir.

Arapça kezalik ne demek?

Kezalik kelimesi Türkçe'de "bunun gibi, böyle" anlamına gelir. Arapça ka ḏāliki كذالك z "bunun gibi, böyle" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḏāliku ذالك z "bu" sözcüğünden türetilmiştir. ... Kezalik kelimesi tarihte bilinen ilk kez Seydi Ali Reis, Mirat-ül Memalik (1557) eserinde yer almıştır.

Gayri Müteşerri ne demek?

Kitaplarımda kullandığım 'gayri-müteşerri' kavramı 'şeriat dışı' veya 'şeriat karşıtı' değil, 'şeriatlaşmamış' anlamı taşıyor.

Mülakat örnekleri nelerdir?

İşte iş görüşmelerinizde güncelliğini koruyan 10 klasik mülakat sorusu:
 • Bana kendinizden bahsedebilir misiniz? ...
 • Sizi neden işe alalım? ...
 • Güçlü olduğunuz yönleriniz neler? ...
 • Zayıf olduğunuz yönleriniz neler? ...
 • Bizimle çalışmayı neden istiyorsunuz? ...
 • Eski işinizden neden ayrıldınız? ...
 • En büyük başarınız nedir?
Daha fazla öğe...•BE

Mülakat nedir 9 sınıf?

Mülakat, herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüne denir. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "mülakat/görüşme" yapılabilir.

Osmanlica Bezm ne demek?

bezm / بزم Bir şeyi diş ucuyla ısırma.

Bezm-i ezel ne demek Osmanlıca?

bezm-i ezel-i elestü Cenâb-ı Hak ezelde ruhları yarattığında, "Ben Rabbiniz değil miyim?" şeklindeki soruya bütün ruhların, "Evet Sen Rabbimizsin" diye söz vermeleri ânı; "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" şeklinde de ifade edilir.

Kalu bela ne anlama gelir?

Bu deyimin bir anlamı daha vardır. Bazı kişiler daha önce hiç görmediği birini sanki uzun yıllardan beri tanışıyormuş hissine kapılır. Bazı mutasavvıflara göre bunun nedeni Kalu Beladan ruhların tanışmış olmasıdır. Ancak ruh bedene büründükten sonra Bezm-i Alemi ve orada yaşananların büyük bir kısmını unutur.

Kezalik kelimesi ne demek?

Kezalik kelimesi Türkçe'de "bunun gibi, böyle" anlamına gelir. Arapça ka ḏāliki كذالك z "bunun gibi, böyle" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḏāliku ذالك z "bu" sözcüğünden türetilmiştir. ... Kezalik kelimesi tarihte bilinen ilk kez Seydi Ali Reis, Mirat-ül Memalik (1557) eserinde yer almıştır.

Ittihaz Osmanlıca ne demek?

ittihaz / ittihâz / اتخاذ / اِتِّخَاذْ Edinmek. Kabullenmek. "Öyle" diye bakmak. Kabul etmek.

Müteşerri ne ne demek?

1. Şerîata uyan, şerîat hükümlerine göre hareket eden: Fakat bu kıt'ayı kaleme alan Kâzım Paşa, Bektâşî değil müteşerri ve Ehl-i beyt muhibbi bir Bedevî'dir (Sâdeddin N. Ergun).

Mülakat türü özellikleri nelerdir?

Mülakat genellikle sorular ve cevaplardan oluşur. Soru soran kişi konuyu genişletir, anlatımı düzenler. Mülakatın başarısı, mülakat yapan kimsenin yeteneğine bağlıdır. Mülakat yapılan kişilerin sorulara verdiği cevapların değiştirilmeden aynen yayımlanması mülakat türünün en başta gelen özelliğidir.

Mülakat türü kaç kişiyle yapılır?

MÜLAKAT NEDİR? İki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir. Belirli bir amaç doğrultusunda yapılan yüzyüze görüşmedir.