Ifşa olmak ne demek türkçe anlamı?

İçindekiler:

 1. Ifşa olmak ne demek türkçe anlamı?
 2. Indizat ne demek?
 3. Ifşa ne demek vikipedi?
 4. Ifşa olmak ne demek TDK?
 5. İnzibat nedir ne yapar?
 6. Hacalet ne anlama gelir?
 7. Kusursuz imkansızlık ne demek?
 8. Ifşalamak ne demek?
 9. İnzibat memuru nedir?
 10. KTM ne demek?
 11. Hacalet ne demek Osmanlıca?
 12. Kusursuz imkansızlık nedir Borçlar Hukuku?

Ifşa olmak ne demek türkçe anlamı?

Gizli olan, gizli tutulan bir şeyi açığa çıkarmak, ilan etmek, meydana çıkarmak anlamlarına gelen bir kelimedir. ... Bu kelime dilimize Arapça "açığa çıkarma, yayılma" anlamına gelen "faş" kelimesinden gelmiştir. Çoğunlukla "etmek" veya "olmak" fiili ile birlikte kullanılır.

Indizat ne demek?

Insibat ne demek? 1. Düzeni, âsâyişi sağlama, düzen, âsâyiş: Mutlaka inzibâta dâir bir emr-i şerif… (Ömer Seyfeddin).

Ifşa ne demek vikipedi?

1. (Gizli bir şeyi) Açığa vurma, ortaya dökme, fâşetme. 2. Herkese yayma, îlân etme.

Ifşa olmak ne demek TDK?

gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilan etmek, afişe etmek, reklam etmek: “İbni Haldun külliyatını tetebbu etmeyenlere sırlarını ifşa etmez eser.” -C. Meriç.

İnzibat nedir ne yapar?

İnzibat, askerî polise verilen isimdir. İnzibatların başlıca görevi ordudaki düzeni sağlamaktır. Askerî inzibatlar son derece tertipli ve düzenli askerler arasından seçilirler. Bu askerlerin subaylarına İnzibat Subayı denir, askerî inzibatları yönetirler.

Hacalet ne anlama gelir?

HACÂLET. (ﺧﺠﺎﻟﺖ) i. (Ar. ḫacālet) Utanma, mahçup olma, utanç: Kaldır taşından olsun o jeng-i hacâleti (Tevfik Fikret).

Kusursuz imkansızlık ne demek?

KUSURSUZ İMKÂNSIZLIK HALLERİ: Kusursuz İmkânsızlık: Sözleşmenin ifasından önce borçlunun kusuru olmaksızın borcun ifasının imkânsızlaşmasıdır. Mücbir sebep niteliği taşıyan deprem, savaş ya da benzeri tamamen borçlunun sorumluluk alanı dışından kaynaklanan durumlardır. ... Borcu sona erdiren sebeplerden biridir.

Ifşalamak ne demek?

Ifşalamak ne demek? gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilan etmek, afişe etmek, reklam etmek: “İbni Haldun külliyatını tetebbu etmeyenlere sırlarını ifşa etmez eser.” -C. Meriç.

İnzibat memuru nedir?

Halk arasında inzibat olarak bilinen askeri polisler güvenlik odaklı görev yaparlar. Denetim, düzen, nizam odaklı çalışan inzibatlar askeriye içerisinde kritik bir rol üstlenmektedir. Askeri polisler yani inzibatlar askeriye içerisinde polis gibi görev yapan kişilerdir.

KTM ne demek?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki askeri birliklere katılacak ya da evlerine dönecek askerleri gidecekleri bölgelere ulaştırmak için oluşturulan merkezlere Kabul Toplama Merkezleri yani KTM denir.

Hacalet ne demek Osmanlıca?

hacalet / hacâlet / خجالت Utanma, utangaçlıkla şaşırma.

Kusursuz imkansızlık nedir Borçlar Hukuku?

borcu sona erdiren sebeplerden biridir. borcun ifasını engelleyen ve borçlunun kusurunun olmadığı hallerde kusursuz imkansızlıktan söz edilebilir. maddi bir olaydan veya hukuki bir nedenden kaynaklabilir. borçlar kanunu md. 117'ye göre meşruluk kazanır. ...