Su kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Su kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?
 2. Su kirliliğine neden olan faktörler nelerdir?
 3. Su kirliliği nedir su kirliliğine sebep olan etkenler nelerdir?
 4. Dünyada yüzey sularını kirleten faktörler nelerdir?
 5. Su kirliliğine neden olan kaynaklar?
 6. Suda bulanıklığa neden olan maddeler?
 7. Su kirliliği çeşitleri nelerdir?
 8. Organik su kirleticileri nelerdir?
 9. Biyolojik kirleticiler nelerdir?
 10. Organik sıvılar nedir?
 11. Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir Eodev?

Su kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Su kirliliği insanlar ve hayvanlarda kanseri tetikleyerek kanser gelişiminin bir veya daha fazla evresini hızlandırabilir. Suyun içinde bulunan DDT ve PCB kanserojen maddelerdir. Günümüzde su kirliliğinin ciddi bir hızla artmasının en önemli nedenleri arasında artıma tesislerinin yeterli düzeyde olmaması gelmektedir.

Su kirliliğine neden olan faktörler nelerdir?

Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır. ... Evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlenme bu dengenin değişmesine neden olur.

Su kirliliği nedir su kirliliğine sebep olan etkenler nelerdir?

nucu oluşan sıvı veya katı atıklar, toksik maddeler, tarımsal gübre ve ilaçlar (pestisitler) ve hayvansal atıklar, su kirliliğine neden olan temel kirletici kay.

Dünyada yüzey sularını kirleten faktörler nelerdir?

Metaller, çözücüler fabrikalardan suya verilir, suyu kirletir ve yaban hayatı zedeler....İnorganik su kirleticileri:

 • Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları
 • Gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak.
 • Kimyasal fabrika atıkları
 • Gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler.
 • Ağır metaller.
 • Çeşitli insan kaynaklı alüvyonlar.

Su kirliliğine neden olan kaynaklar?

Suları kirletme potansiyeli bakımından kirletici kaynakları şöyle sıralayabiliriz: Endüstriyel organik atıklar, • Endüstriyel inorganik atıklar, • Endüstriyel atık ısı, • Kanalizasyon atıkları, • Tarımsal atıklar, • Erozyon sonucu oluşan sedimentler, Page 2 112 • Asit maden suları, • Petrol ve yağ kirlenmeleri.

Suda bulanıklığa neden olan maddeler?

Kum, kil, silis, kalsiyum karbonat, demir, mangan, sülfür vb. gibi maddeler bulanıklığa neden olurlar. Özellikle; nehir sularında yüksek olan bulanıklık, yağmurlarla taşınan topraktan veya nehire karışan evsel-endüstriyel atık sulardan kaynaklanır.

Su kirliliği çeşitleri nelerdir?

 • 5.

  Organik su kirleticileri nelerdir?

  Küresel önlem açısından öncelikle ele alınan ve “Kirli Düzine” olarak adlandırılan 12 adet Kalıcı Organik Kirleticiler şunlardır: Pestisitler: Aldrin, Klordan , DDT, Dieldrin, Endrin, Heptaklor, Hekzaklorobenzen, Mireks, Toksafen. ... İstenmeden Üretilen KOKlar: Dioksinler, Furanlar, Hekzaklorobenzen.

  Biyolojik kirleticiler nelerdir?

  biyolojik kirleticiler İnsanlar tarafından istenmeyen etkiler üreten bir ortamı istila eden canlı varlıklar veya bunlardan türetilen ürünlerdir. Bakteriler, arkeler, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi bilinen tüm taksonomik grupların parçası olan organizmalar biyolojik kirletici olarak hareket edebilir.

  Organik sıvılar nedir?

  Doğada hazır olarak bulunmaz, canlı hücreler tarafından üretilen maddelerdir. Organik sıvılar ise tüm canlı hücrelerin ürettiği sıvılar olarak bilinmektedir. Organik sıvılar, son dönemlerde su kirliliğine neden oldukları ile bilinmektedirler. Organik, kimya bilimi kapsamında carbon elementi içeren anlamına gelmektedir.

  Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir Eodev?

  Su kirliliğinin nedenleri maddeler halinde

  • Hayvansal Atıklar.
  • Toprak Erezyonu.
  • Bitkilerin Çürümesi.
  • Tarımsal Faaliyetlerin Sonucu.
  • Tarımsal Mücadele İlaçları
  • Endüstriden Kaynaklana Kirlenmeler.
  • Kimyasal Kirlilikler.
  • Fizyolojik Kirlilikler.