Neden Tübitak?

İçindekiler:

 1. Neden Tübitak?
 2. Tübitak ta neler oluyor?
 3. Tübitak idari Kamu kurumu mu?
 4. Sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünler nelerdir?
 5. Sağlık alanında ne kullanılır?

Neden Tübitak?

Özellikle temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaları desteklemek (temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık) ve genç araştırmacıları teşvik etmek amaçlı kurulmuştur. TÜBİTAK, kendisine bağlı birçok enstitü ve laboratuvar ile ülkemizin bilimsel ve teknolojik faaliyetlerine güç katmaktadır.

Tübitak ta neler oluyor?

TÜBİTAK, kurulduğu dönemde Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu olarak isimlendirilmiştir. Ancak daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak değiştirilerek kanununda ve mevzuatlarında değişiklik yapılmış ve bugünkü konumunu almıştır.

Tübitak idari Kamu kurumu mu?

bilim ve teknoloji politikaları hakkında çalışmak, bunları gerçekleştirecek altyapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek, bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla tüzel kişiliğe, idarî ve ...

Sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünler nelerdir?

Ateş ölçer ve tansiyon aletleri hem sağlık kurumlarında hem de evlerde en sık kullanılan teknolojilerin başında gelir.

 • Sağlıkta Kullanılan Teknolojiler.
 • 1- Ateş Ölçer:
 • 2- Ultrason:
 • 3- Röntgen Cihazı:
 • 4 Tomografi:
 • 5- Stetoskop:
 • 6- Diyaliz Makinesi:
 • 7- Otoklav Makinesi:

Sağlık alanında ne kullanılır?

Hastanelerde En Çok Bilinen ve Kullanılan Tıbbi Cihazlar

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Cihazı ...
 • Ultrasonografi (USG) Cihazı ...
 • Röntgen Cihazı ...
 • Anjiyografi Cihazı ...
 • Mamografi Cihazı ...
 • Defibrilatör Cihazı ...
 • Mekanik Ventilatör Cihazı