Meskum ne demek?

İçindekiler:

 1. Meskum ne demek?
 2. Meskun bölge ne demek?
 3. Meskun mahalde ne demek?
 4. Meşkul ne demek?
 5. Mesimek ne demek TDK?
 6. Meskun ne demek Osmanlıca?
 7. Meskun konut alanları ne demek?
 8. Meşgul olmak ne demek?
 9. Mevsimek ne demek?
 10. Metfun mu medfun mu?
 11. Medfun ne demek Arapça?
 12. Yerleşik konut alanı nedir?
 13. Inkişaf alanı ne demek?
 14. Meşgul eş anlamlısı nedir?
 15. Mesimek ne?
 16. Medfundur ne demek?

Meskum ne demek?

1. İçinde oturulan, ikāmet edilen (ev vb.). 2. Yerleşilip yurt edinilmiş, ahâlisi olan (yer): Bu akşam kırlarda kaldım âvâre / Perîlerle her yer meskûndur sandım (Rızâ Tevfik'ten).

Meskun bölge ne demek?

Üzerinde insanların oturduğu, yapıların bulunduğu arazilere meskun adı verilir. Yerleşilmiş arazileri tanımlamak için meskun mahal olarak kullanımı da yaygındır.

Meskun mahalde ne demek?

Meskun; Arapça kökenli bir kelimedir ve sözlük anlamı olarak “içinde oturulan, ikamet edilen” demektir. Meskun mahal ise insanların sürekli ya da geçici şekilde yaşadığı yaşam alanlarını ifade eder. Meskun mahaller; il, ilçe, kasaba, köy ve mezra gibi yerleşim birimleri olabilir.

Meşkul ne demek?

meşkul. Ön ayaklarıyla arka ayağının birisi bileklerine varana kadar beyaz olan at.

Mesimek ne demek TDK?

Mesimek tdk sözlük anlamı nedir Değer vermek, önem vermek, önemli saymak.

Meskun ne demek Osmanlıca?

meskun / meskûn / مسكون İçinde oturanları olan yer. İnsan bulunan şenlenmiş yer.

Meskun konut alanları ne demek?

Meskun alan, yerleşik alan anlamına gelir. İmar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlara meskun alan denir. Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak yapılır.

Meşgul olmak ne demek?

vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak: “Kâtip daha fazla meşgul olmaya lüzum görmeden genç kızı yalnız bırakıp gitti.” -P. Safa.

Mevsimek ne demek?

değer vermek, önem vermek, önemli saymak. halk arasında meesimek, mevsimek, meğsimek şeklinde yorumlandığı da görülmüştür. değer vermek, önemsemek, ciddiye almak.

Metfun mu medfun mu?

Türk dil kurumunda kullanılan anlamına göre de Medfun kelimesi gömülmüş kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Medfun olmak ise kişinin öldüğünü ve defnedildiğini ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir.

Medfun ne demek Arapça?

Medfun kelimesi Türkçe'de "gömülmüş" anlamına gelir. Arapça dfn kökünden gelen madfūn مدفون z "gömülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafn دفن z "gömme" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için defin maddesine bakınız.

Yerleşik konut alanı nedir?

1) Yerleşik alan: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarının da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır.

Inkişaf alanı ne demek?

Gelişme (inkişaf) alanı Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır.

Meşgul eş anlamlısı nedir?

meşgul kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : dolu, çalışır.

Mesimek ne?

değer vermek, önem vermek, önemli saymak.

Medfundur ne demek?

Medfun kelimesi Osmanlıca bir kelime olarak bilinmektedir. Kelime anlamı olarak defnedilmiş ve gömülmüş manasında kullanılan bir kelime olduğu söylenebilir.