Osmanlıda Camedar ne demek?

İçindekiler:

 1. Osmanlıda Camedar ne demek?
 2. Şarabdar ne demek?
 3. Camedarın görevi nedir?
 4. Silahtar ne demek sözlük anlamı?
 5. Serhenk ne demek?
 6. Alemdaroglu ne demek?
 7. Emîr'i Candar ın görevi nedir?
 8. Osmanlıda Sağ ve Sol Ulufeciler Nedir?
 9. Selçuklu'da Serhenk nedir?
 10. Kapucubaşı ne demek?
 11. Alemdarlık ne demek?
 12. Emîr'i Candar kimdir?
 13. Emîr-i Dad ne demektir?
 14. Sağ Ulufeci ne yapar?
 15. Haciplik nedir Emeviler?

Osmanlıda Camedar ne demek?

2. Selçuklular'da ve Osmanlılar'dan önceki Türk devletlerinde hükümdârın elbiselerini korumak ve taşımakla görevli kimse.

Şarabdar ne demek?

ŞARAPTAR – ŞARABDAR (ﺷﺮﺍﺑﺪﺍﺭ) i. (Ar. şerāb ve Fars. dār “tutan” ile şerāb-dār) Doğu ülkelerinde hükümdarların ve ileri gelenlerin şaraplarını saklayan ve gerektiğinde sunan kimse.

Camedarın görevi nedir?

Camedar Farsça kökenli bir kelimedir. ... Özellikle Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular döneminde kullanılan bir kelime olmakla beraber, belli görevleri bulunan kişilere verilen isim olarak öne çıkıyor. Bu kişiler genel olarak hükümdarların elbiselerine bakmak ve onları korumak üzerine görevli çalışanlardı.

Silahtar ne demek sözlük anlamı?

SİLÂHTAR – SİLÂHDAR (ﺳﻼﺣﺪﺍﺭ) i. (Ar. silāḥ ve Fars. dār “sâhip ve mâlik olan” ile silāḥ-dār) târih. Pâdişâhı veya sadrâzam, vezir, beylerbeyi gibi bir devlet büyüğünü korumakla, silâhlarını muhâfaza etmek ve bakımını yapmakla görevli kimse: Mahmut Ağa ayrılmadan silâhtar kutuları getirdi (Ömer Seyfeddin).

Serhenk ne demek?

1. Bekçi, yasakçı, kavas: Hemin sâat beş on serheng ü bevvâb…

Alemdaroglu ne demek?

Alemdar, Pişdar veya Sancaktar ya da Bayraktar Osmanlı ordusunda bir birliğin bayrağını ve sancağını taşıyan askere verilen addır. Padişah bayrak ve sancaklarından sorumlu kişiye ise "mir-i alem" sancak beyi adı verilir. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. ... Osmanlı İmparatorluğu taslakları

Emîr'i Candar ın görevi nedir?

Candar geniş yetkileri olan önemli bir görevli idi. Büyük Selçuklular'da diğer saray görevlileri gibi candarlar da çeşitli milletlere mensup gulâm*lar arasından seçilen hassa askerleri olup hükümdarın ve sarayın güvenliğini sağlamaktan sorumlu idiler. Candarların kumandanına "emîr-i cândâr" denilirdi.

Osmanlıda Sağ ve Sol Ulufeciler Nedir?

Sol ulûfeciler, seferde pâdişahın sağında yürüyen sipah bölüğünün solunda yürürlerdi. Savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, pâdişâh sancağının solunda dururlardı. Hazîneyi korumak bunların görevleri arasındaydı. ... Bu yüzden sol ulufeciler osmanlı donanmasında yer almaktadır.

Selçuklu'da Serhenk nedir?

Emir-i Alem: Sancaklardan sorumlu saray görevlisidir. Emir-i Alem özellikle hükümdarın sancağını korur ve muhafaza eder, savaş sırasında da sancağı taşıyan görevlidir. ... Serhenk (Durbaş): Hükümdar törenlere giderken veya halkın arasına çıkarken hükümdarın gideceği yolu açan görevlidir.

Kapucubaşı ne demek?

Hükümdarın elbiseleriyle ilgilenen görevlidir. ... Hükümdar ve halk ile hükümdar ve divan üyeleri arasında görüşme ve buluşmaları ayarlardı. Kapucubaşı Sarayın günlük hizmetlerinden sorumlu görevlidir.

Alemdarlık ne demek?

Alemdar, Pişdar veya Sancaktar ya da Bayraktar Osmanlı ordusunda bir birliğin bayrağını ve sancağını taşıyan askere verilen addır.

Emîr'i Candar kimdir?

Candarlık hayli geniş yetkileri olan önemli bir görevdi. Büyük Selçuklular'da diğer saray görevlileri gibi candarlar da çeşitli milletlere mensup gulâmlar arasından seçilen hassa askerleri olup hükümdarın ve sarayın güvenliğini sağlamaktan sorumlu idiler. Candarların kumandanına “emîr-i candar” denilirdi.

Emîr-i Dad ne demektir?

Selçuklular'da başta devlet aleyhine işlenen cürümler olmak üzere şer'î davaların dışındaki örfî davalara hükümdar adına bakan görevli.

Sağ Ulufeci ne yapar?

Görevleri. Sağ Ulufeciler, seferde padişahın sağında yürüyen sipah bölüğünün sağında yürürlerdi. Savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, padişâh sancağının sağında dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı.

Haciplik nedir Emeviler?

Sözlükte "araya girmek, mani olmak, birinin bir yere girmesini engellemek; örtmek, gizlemek" mânalarına gelen hacb masdarından türetilmiş ism-i fâil olup "bir kişinin bir yere girmesine engel olan kimse, kapıcı" demektir.