Karayolları Trafik Kanunu kaç sayılı?

İçindekiler:

 1. Karayolları Trafik Kanunu kaç sayılı?
 2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik eğitiminden ve bu alanda yapılan çalışmaların değerlendirmesinden hangi bakanlık sorumludur?
 3. 32 madde nedir?
 4. Karayolları Trafik Kanunu nerelerde kullanılır?
 5. Trafikte 45 madde nedir?
 6. 2918 sayılı Karayolları trafik Kanunu kim sorumludur?
 7. 32 3 ceza maddesi nedir?
 8. Trafik cezalarında 32 madde nedir?
 9. KTK 48 5 maddesi nedir?
 10. KYTK 46 A nedir?
 11. 2918 sayılı Karayolları trafik Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi araç işleten?
 12. Motorlu araç işletenin sorumluluğu hangi sorumluluk?

Karayolları Trafik Kanunu kaç sayılı?

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve ...

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik eğitiminden ve bu alanda yapılan çalışmaların değerlendirmesinden hangi bakanlık sorumludur?

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; 83 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5 inci maddesi ile İçişleri Bakanlığına verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerinin yetki ve sorumluluklarını, trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin ...

32 madde nedir?

MADDE 32- Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur. Bu fikra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası verilir. ... Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir."

Karayolları Trafik Kanunu nerelerde kullanılır?

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacı- na göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan moturlu araçlardır.

Trafikte 45 madde nedir?

Madde 45 – (Değişik: 12/7/2013-6495/19 md.) Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir.

2918 sayılı Karayolları trafik Kanunu kim sorumludur?

KTK, motorlu araç işletenin sorumluluğunu yalnızca aracın işletilmesi nedeni ile doğan zararlarla sınırlandırmamış ve işleteni, işletilme halinde olmayan bir aracın verdiği zararlar nedeni ile de sorumlu tutmuştur.

32 3 ceza maddesi nedir?

32/3 trafik cezası Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması, yasaktır.

Trafik cezalarında 32 madde nedir?

32/1 trafik cezası Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek, yasaktır.

KTK 48 5 maddesi nedir?

Sürücü, alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü çıkarsa; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle Trafik Polisince geri alınır.

KYTK 46 A nedir?

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler: a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, ... Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmemek, h) (Ek:18-7148/19 md.)

2918 sayılı Karayolları trafik Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi araç işleten?

İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir.

Motorlu araç işletenin sorumluluğu hangi sorumluluk?

Karayolları Trafik Kanunun 85. maddesi araç maliki ile birlikte işletenin sorumluluğunu düzenler. İşletme halinde bulunan motorlu araç bir kişinin ölümüne, yaralanmasına, malvarlığına zarar verirse işleten sorumludur.