Bala Hatunun kaç çocuğu var?

İçindekiler:

  1. Bala Hatunun kaç çocuğu var?
  2. Balla Hatun kimdir?
  3. Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin kimdir?
  4. Bala Hatun kaç yaşında öldü?

Bala Hatunun kaç çocuğu var?

Alâeddin Bey Râbi'a Bâlâ Hâtun/Çocukları

Balla Hatun kimdir?

Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Aynı zamanda Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinmektedir. Bala Hatun gerçekte Özge Törer'dir. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini Özge Törer canlandırmaktadır.

Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin kimdir?

Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir. ... Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

Bala Hatun kaç yaşında öldü?

67 yaşında (1257–1324) Râbi'a Bâlâ Hâtun/Öldüğü zamanki yaşı