Derleme yazısı nedir?

İçindekiler:

 1. Derleme yazısı nedir?
 2. Derleme ne demek?
 3. Derleme yapmak nedir?
 4. Derlemek ne demek TDK?
 5. Halk edebiyatında derleme nedir?
 6. Derleme çalışması neden yapılır?
 7. Derleme çalışmalarının amaçları nelerdir?
 8. Türkü derleme ne demek?
 9. Istatistik derleme nedir?
 10. Derleme ilkeleri nelerdir?
 11. Derleme Makale kaç sayfa olur?
 12. Raporun sonuç bölümü nasıl yazılır?
 13. Editöre mektup ne demek?
 14. Derleme konusundaki ilk sistemli çalışmalar ne ile başlamıştır?
 15. Derleme makalede giriş nasıl yazılır?
 16. Irdelemek nedir felsefe?

Derleme yazısı nedir?

Derleme merak edilen bir konuda gerçekleştirilmek istenen bir amaç doğrultusunda, var olan geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanarak sistemli olarak düzenlenmesiyle çok yönlü bilgi birikimi sağlamak için bir ya da daha fazla kişi tarafından hazırlanan yazılı metindir.

Derleme ne demek?

Derleme Sözlüğü, 1932 yılına kadar yazı dilimize girmemiĢ ve 1932-1960 yılları arasında, yurdumuzun türlü bölgelerinde halk ağzından derlenmiĢ olan Türkçe veya TürkçeleĢmiĢ sözleri içine alan bir sözlüktür. Bu eser iki büyük derlemenin sonucu ortaya çıkmıĢtır.

Derleme yapmak nedir?

Derleme kelimesi özellikle sözlü edebi metinlerin yazıya geçirilmesi işlemi için kullanılır. Belli bir ilmî metot ve disiplin içinde yapılır. Destan, efsane, masal, mani, bilmece, ninni, türkü gibi ürünler bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir kişi tarafından söylenir.

Derlemek ne demek TDK?

Derleme ne demek TDK? (-i) 1. Seçme yaparak toplamak, bir araya getirmek, tedvin etmek. 2. Düzgün bir biçimde toplamak.

Halk edebiyatında derleme nedir?

Bilindiği üzere GTHM (Geleneksel Türk Halk Müziği) ezgilerini mahalli başka bir deyişle “özel” ortamlarından alıp, daha çok kişinin ulaşabileceği “genel” ortamlara getirilmesi işine “derleme” diyoruz.

Derleme çalışması neden yapılır?

Derleme makaleler belirli bir konunun yararlı bir toparlaması' olmanın yanı sıra, araştırmacıların uzmanlık alanlarındaki yenilikleri izleyebilmeleri açısından da son derece önemlidir. Bu tip çalışmalar araştırma makalelerine dayanak oluşturdukları gibi kapsamlı bir literatür taramasını da içerir.

Derleme çalışmalarının amaçları nelerdir?

Derleme, bir ulusun kültürel varlığını oluşturan tüm yayınlarının, toplumun bilgi ve yararına sunulmak, saklayarak geleceğe ulaştırmak üzere belli bir miktarının kanunla devlete verilmesidir.

Türkü derleme ne demek?

Bilindiği üzere GTHM (Geleneksel Türk Halk Müziği) ezgilerini mahalli başka bir deyişle “özel” ortamlarından alıp, daha çok kişinin ulaşabileceği “genel” ortamlara getirilmesi işine “derleme” diyoruz.

Istatistik derleme nedir?

Belirli bir olayın ya da olayların grubunun gözleme tabi tutulması ve gözlem sonucu saptanan özelliklerin kaydedilmesi işlemine istatistikte derleme ya da rölöve adı verilmektedir. Derlemeler konu bakımından, Süreklilik, • Kısmilik, • Dolaylılık, kriterlerine göre sınıflandırılır.

Derleme ilkeleri nelerdir?

Derleme yapılan yerde mümkünse uzunca bir süre kalınmalı, kısa ve resmi görüşmelerden kaçınılmalıdır. Kaynak kişilerin iş durumları düşünülmeli; tarla, bahçe veya devlet memuriyeti gibi günlük işlerinden ve mesaiden alıkonularak görüşme yapılmamalıdır.

Derleme Makale kaç sayfa olur?

En fazla 15 sayfa olması önerilir. Derleme ve Tarama Makaleleri: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Raporun sonuç bölümü nasıl yazılır?

Öneriler
 1. “Ne olacak?” sorusunu yanıtlayın. Okuyuculara bu çalışmanın neden önemli olduğunu açıklayın. ...
 2. Sentez yapın, özet değil! Makalenizde yer alan bilgileri, tekrar tekrar sunulan veriler haline getirmeye kalkışmayın. ...
 3. Okuyucularınızı yeniden yönlendirin. ...
 4. Yeni bir anlam kazandırın.

Editöre mektup ne demek?

Editöre mektuplar diğer makalelerden farklı olmak üzere oldukça kısa ve öz (birkaç paragraf) biçimde yazılan çalışmalardır. ... Özgün makalelerin ya da derleme makalelerin ortalama değerlendirme ve yayınlanma süresi 1 yıl iken editöre mektuplar duruma göre gönderimden sonra birkaç hafta içinde bile yayınlanabilir.

Derleme konusundaki ilk sistemli çalışmalar ne ile başlamıştır?

Ancak planlı ve devlet destekli ilk çalışma, Maarif Vekaleti'nin 1925 yılında başlattığı derleme çalışmasıdır.

Derleme makalede giriş nasıl yazılır?

Girişe başlama ipuçları neler?
 1. Giriş Bölümünüze hipotezinizi, savunduğunuz düşünceyi yazarak başlayabilirsiniz.
 2. Giriş bölümüne başlarken konuyu daha en başından dallandırıp budaklandırmayın. ...
 3. Giriş Bölümünde seçmiş olduğunuz konuda sizin tam tersinizi savunan makaleler olduğunu ve bunların isimlerinde belirtebilirsiniz.
Daha fazla öğe...

Irdelemek nedir felsefe?

Bir konuyu veya sorunu incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönleriyle birer birer incelemek, tetkik, tetebbu, mütalaa etmek.